Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulemorrhagia nedir?

ulemorrhagia : n. Dişeti kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coil : n. Halka veya helezon şeklinde kıvrımlar gösteren oluşum.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


digitate : a. Parmaklı, digitatus.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


glossolysis : n. Dil felci.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


polyovulatory : a. Birden fazla yumurtlama ile ilgili.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.