Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulegryria nedir?

ulegryria : n. Çcuklukta veya fetal hayatta geçirilmiş bir hastalık sonucu beyin kıvrımlarının nedbeli oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catgut : n. Katgüt.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


mouth : n. Ağız, os.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


post cibum : a. See: Postcibal.


quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).