Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulectomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ulectomy : n. 1. Dişeti dokusunu çıkarma ameliyatı; jinjivektomi; 2. Bağ örgüsü dokusu (nedbe)nu çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


dorsal : a. Sırta ait, dorsal, dorsalis.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


intrad : adv. İçte, içerde.


iodopsin : n. Gözün retina tabakasındaki rod'ların yapısında bulunan ve görme olayında önemli rol oynayan bir iyot bileşiği.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


millimicron : n. Bir milimetrenin milyonda biri (mµ).


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


proteinic : a. Proteine ait.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


semicartilaginous : a. Kısmen kıkırdaktan oluşmuş, yarı kıkırdak yapı gösteren.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.


synalgic : a. 1. Sinalji ile ilgili; 2. Sinalji niteliğinde, sinalji ile belirgin.