Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulectomy nedir?

ulectomy : n. 1. Dişeti dokusunu çıkarma ameliyatı; jinjivektomi; 2. Bağ örgüsü dokusu (nedbe)nu çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


genu : n. (pl. genua). Diz


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


itchy : a. Kaşıntılı.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


pseudoappendicitis : n. Apandiks'te iltihaplanma olmaksızın akut apandisit'i andıran belirtilerle seyreden durum, yalancı apandisit.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).