Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulectomy nedir?

ulectomy : n. 1. Dişeti dokusunu çıkarma ameliyatı; jinjivektomi; 2. Bağ örgüsü dokusu (nedbe)nu çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


falcular : a. see: falcate.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


inflexible : a. Eğilmez, bükülmez, sert.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.