Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulectomy nedir?

ulectomy : n. 1. Dişeti dokusunu çıkarma ameliyatı; jinjivektomi; 2. Bağ örgüsü dokusu (nedbe)nu çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


cadula block : n. See: Epidural.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


stenopeic : a. Dar delikli veya yarıklı.


suffusion : n. yayılma, difüzyon.


supinate : n. & v. 1. El ayasını yukarıya döndürmek; 2. Sırt üstü yatırmak.


testitis : n. testis iltihabı, testit (orşit).