Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcus nedir?

ulcus : n. (pl. Ulcera). See: Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


myosin : n. biochem. kas globülünün suda eriyen kısmı, miyozin.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.