Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulcus nedir?

ulcus : n. (pl. Ulcera). See: Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.