Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcus tuberculosum nedir?

ulcus tuberculosum : Deride tüberküloza bağlı olarak gelişen ülser, deri tüberkülozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


fertilization : n. See: Fecundation.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


peripleural : a. Plevrayı saran.


profundus : a. derin.


sangul- : pref. Kan, kanla ilgili.


scotidinia : n. Baş ağrısı ve görme bozukluğu ile müterafık baş dönmesi.