Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcus tuberculosum nedir?

ulcus tuberculosum : Deride tüberküloza bağlı olarak gelişen ülser, deri tüberkülozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


bulbar : a. Soğana ait.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


chilblain : n. Mayasıl.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


intragastric : a. Mide içi.


iritic : a. İris'le ilgili.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.