Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulcus tuberculosum nedir?

ulcus tuberculosum : Deride tüberküloza bağlı olarak gelişen ülser, deri tüberkülozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


cardiograph : n. Kalb vurumlarının gücünü ve şeklini kayıt etmek için kullanılan cihaz, kardiyograf.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


lucid : n. Berrak, zihinsel berraklık.


membrum : n. Organ.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


panto- : pref. See: Pant-.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


postcerebral : a. Beyin arkasında.