Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcus tuberculosum nedir?

ulcus tuberculosum : Deride tüberküloza bağlı olarak gelişen ülser, deri tüberkülozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


glossoplasty : n. Dilin plastik ameliyatı.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


habenular : a. Habenulaya ait.


indicator : n. biochem. Asit veya alkali mevcudiyetini bildiren ecza, endikatör.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.