Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcus tropicum nedir?

ulcus tropicum : See: Zambesi ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


polyhypermenorrhea : n. Adetlerin hem sık hem fazla kan kaybı ile belirgin oluşu, fazla miktarda sık adet görme, polihipermenore.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.