Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulcus tropicum nedir?

ulcus tropicum : See: Zambesi ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


multiglandular : a.Çok guddeli.


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


orciprenaline sulphate : n. Bronkospazmın giderilmesinde kullanılan bir madde.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.