Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ulcus tropicum nedir?

ulcus tropicum : See: Zambesi ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


grisea : a. Boz gri, griseus.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


nephroblastoma : n. Embriyonik doku ihtiva eden böbrek neoplazması.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


pestis : n. Veba. See: Plague.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


reference : n. Müracaat yeri, herhangi bir araştırmada başvurulan kaynakları gösteren liste.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.