Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulcus tropicum nedir?

ulcus tropicum : See: Zambesi ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


enterolithiasis : n. barsaklarda taş bulunması hali.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.


stannum : n. See: Tin.


sudogram : n. Terle ifraz edilen bir boya zerkederek çıkarılan ter haritası.


toxoplasma : n. Toksoplazmosis medeni olan asalak.