Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulcus tropicum nedir?

ulcus tropicum : See: Zambesi ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


nictitate : v. Göz kırpmak.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.