Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcus molle nedir?

ulcus molle : Yumuşak şankır. See: Soft Chancre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


cornification : n. Boynuzlaşma.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


lactin : n. See: lactose.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


main : n. See: Hand.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.