Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcus molle nedir?

ulcus molle : Yumuşak şankır. See: Soft Chancre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.