Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcus molle nedir?

ulcus molle : Yumuşak şankır. See: Soft Chancre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


ependymal : a. Ependime ait.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).


rheoscope : n. Elektrik akımını gösteren alet.


sleepwalking : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik, somnambulizm.