Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcus induratum nedir?

ulcus induratum : See: Hard Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


ephelides : n. Çil, benek.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


pseudoarthrosis : n. İyileşmemiş kırık yerinde meydana gelen yalancı eklem, psödoartroz.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


pylethrombosis : n. Kapı toplardamarın trombozu.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.