Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcus cruris nedir?

ulcus cruris : Bacakta gelişen ülser.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


conation : v. Arzu etmek, dilemek.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


macr(o) : pref. Büyük.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.