Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcus cruris nedir?

ulcus cruris : Bacakta gelişen ülser.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


dossil : n. Yara fitili.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


labiopalatine : a. Dudaklara ve damağa ait.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


prostatic : a. Pirostata ait, prostaticus.