Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcus cancrosum nedir?

ulcus cancrosum : Komşu dokuları tahrip özelliği gösteren ülser. See: Rodent Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


echophrasia : n. See: Echolalia.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


putrefy : v. 1. Çürümek, kokuşmak, normal yapısını kaybetmek; 2. Çürütmek, kokuşmaya sebep olmak.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


scorings : n. Gelişmede gecikme gösteren kemik metafizi üzerinde röntgen filminde görülen koyu çizgiler.