Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulcus cancrosum nedir?

ulcus cancrosum : Komşu dokuları tahrip özelliği gösteren ülser. See: Rodent Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


oligodontia : n. Az dişlilik.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


react : v. 1. Kimyasal olaya iştirak etmek, reaksiyona girmek; 2. Herhangi bir uyarıya karşılık vermek, tepki göstermek.