Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulcus cancrosum nedir?

ulcus cancrosum : Komşu dokuları tahrip özelliği gösteren ülser. See: Rodent Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


chlorothymol : n. biochem. Mantar menşeli cilt hastalıklarında kullanılan billüri toz, klorotimol (C10H13CIO).


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


fusible : a.Eritilir.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.


radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


semiotics : n. See: Semiology.


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.