Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulcus cancrosum nedir?

ulcus cancrosum : Komşu dokuları tahrip özelliği gösteren ülser. See: Rodent Ulcer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


piriformis : n. See: Piriform muscle.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.