Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulcerous nedir?

ulcerous : a. Ülserli, ulcerosus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


encephalocele : n. Beyin fıtığı.


enlargement : n. Büyüme, artma.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


menstruate : v. Adet görmek.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.