Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulcerous nedir?

ulcerous : a. Ülserli, ulcerosus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


malignancy : n. Habaset.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


ovium : n. Olgun yumurta.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.


serocolitis : n. Kalın barsak seröz tabakasının iltihabı, serokolit.