Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulcerous nedir?

ulcerous : a. Ülserli, ulcerosus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


gonyoncus : n. Diz tümörü.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


King's Evil : n. sıraca illeti.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.