Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcerous nedir?

ulcerous : a. Ülserli, ulcerosus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cornual : a. Boynuza ait.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


oligocholia : n. Safra yokluğu (azalması), oligokoli.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


platypellic : a. geniş havsalalı.