Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulcerogenic nedir?

ulcerogenic : a. Ülser meydana getirme özelliği taşıyan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correctant : a. See: Corrective.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


drowning : n. Suda boğulma.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


nonflagellated : a. Kamçısız.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


sapremia : n. 1. Kan zehirlenmesi; 2. Yaranın kana karışması.


secondary : a. Tali, ikinci derecede (ehemmiyet taşıyan) olan, ikinci gelen.


seroanaphylaxis : n. Serum verilişinin sebep olduğu anaflaksi, seroanafilaksi.