Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcerogenic nedir?

ulcerogenic : a. Ülser meydana getirme özelliği taşıyan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


genitalia : n. pl. Üreme organları.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


myocardial : a. Miyokarda ait.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).


spasmous : a. Spazm şeklinde, spazm niteliğinde.


spermatozoan : a. Spermatozoon veya spermatozoonlarla ilgili.


stiffness : n. Sertlik.