Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcerocancer nedir?

ulcerocancer : n. Ülseri takip eden mide kanseri, habis yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


radioactivity : n. Radyoaktivite.


saprogenic : a. 1. Çürütücü, çürüten; 2. Çürümeden meydana gelen.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.


simulation : n. Hastalık belirtilerinin yalancıktan taklidi, simülasyon.