Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ulcerocancer nedir?

ulcerocancer : n. Ülseri takip eden mide kanseri, habis yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


foveate : a. Çukurlu.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


rider's bone : n. Ata binen kimselerde devamlı küçük travmalara bağlı olarak kalçadaki addüktör adalenin içinde oluşan kemiksi kütle.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.