Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ulcerocancer nedir?

ulcerocancer : n. Ülseri takip eden mide kanseri, habis yara.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


female : n. Dişi, kadın.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


myelopetal : a. Omuriliğe giden


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.