Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulcerative nedir?

ulcerative : a. Ülseri ilgilendiren veya bir ülser tabiatında olan.

ulcerative colitis : Kalın barsaklarda sebebi bilinmeyen ülseratif kronik bir durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


mia strain : Göz yorgunluğu


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


neuraxis : n. 1. Beyin-omurilik ekseni; 2. See: axon.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.


splenogenic : a. Dalaktan kaynaklanan, dalaktan gelişen.


sudoriferous : a. 1. Ter taşıyıcı, sudorifer; 2. see: Sudorific.


supervisor : n. Hastanede, hasta bakımını denetleyen sorumlu hemşire.