Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcerative nedir?

ulcerative : a. Ülseri ilgilendiren veya bir ülser tabiatında olan.

ulcerative colitis : Kalın barsaklarda sebebi bilinmeyen ülseratif kronik bir durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


guttatim : adv. Damla damla


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.