Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulcerative nedir?

ulcerative : a. Ülseri ilgilendiren veya bir ülser tabiatında olan.

ulcerative colitis : Kalın barsaklarda sebebi bilinmeyen ülseratif kronik bir durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


effect : n. Etki, tesir


epiglottic : a. Epiglota ait, epiglotticus.


excrement : n. Feçeş dıskı.


facial : a. Yüze ait, facialis.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.