Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ulceration nedir?

ulceration : n. Ülserleşme, ülserason, ülser oluşumu, ulceratio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


induration : n. See: induratio.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


metachronous : a. See: Metachronic


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.