Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulcerated nedir?

ulcerated : a. Ülser olmuş, ülserli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


locomotor : a. Müteharrik.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


monopolar : a. Tek kutuplu.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


presternum : n. See:Manubrium.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


sideropenic : a. 1. Demir eksikliği ile ilgili; 2. Demir eksikliği gösteren, demir eksikliği ile belirgin.