Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulcerated nedir?

ulcerated : a. Ülser olmuş, ülserli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


corpse : n. Ceset


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


saponify : v. biochem. Bir katışığın asit ve alkolünü ayırmak.