Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ulcerate nedir?

ulcerate : v. 1. Ülser, yapmak; 2. Ülserleşmek, ülser olmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


hyocyamin (e) : n. biochem. Banotu bitkisinden çıkarılan bir alkaloid olup, müsekkin olarak kullanılır (C17H23O3N)


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


perirectal : a. rektumu saran.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


protoporphyria : n. Protoporfirin artışı, eritrositlerde, dışkıda ve idrarda fazla miktarda protoporfirin bulunuşu ile belirgin patolojik durum, protoporfiri.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.