Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ulcer nedir?

ulcer : n. Ülser, yara, ulcus.

arterial ulcer : Arter yarası;


atheromatous ulcer : Aterom ülseri;


autochtonous ulcer : Aterom ülseri;


carious ulcer : Aetrom;


catarrhal ulcer : Nezlevi ülser;


chancroidal ulcer : Kankroid ülser;


curling's ulcer : Aterom;


decubital ulcer : Tazyik yüzünden meydana gelen apse, bazı mekanik sebeplerden dolayı ağız mukozası apsesi, ulcus decubitus;


duodenal ulcer : Onikiparmak barsağı yarası,


endemic ulcer : Aterom;


Erethsitic (irritable) ulcer : Aterom;


fissurated ulcer : Çatlaklı ülser;


gastirc ulcer : Mide ülseri, ulcus ventriculi;


hard ulcer : Had (taze) ülser;


indolent ulcer : Bacakta sert ve yüksek kenarlı olan ve granülasyon dokusu göstermeyen kronik yara;


marginal ulcer : Gastrojejunostomi yapılmış bir şahısta anastomoz yerined görülen yara;


stercoraceous ulcer : Barsakta feçes basıncı ile meydana gelen yara;


Jacob's ulcer : Jakobs ülseri;


peptic ulcer : Ameliyat yerinde tekrar oluşan ülser;


perforating ulcer : Delinmiş ülser;


phagedenic (Annamite) v : Yiyici (tahribedici) ülser;


simple ulcer : Basit ülser;


tuberculous ulcer : Veremli ülser;


varicoseulcer : Varisler üzerinde trofik sebeplerle oluşan ülser;


Venereal ulcer : Zührevi ülser;


zambesi ulcer : Bacak veya ayakta bazı bakteriler etkisiyle gelişen bir ülser (Güney Afrika'da Zambesi vadisinde görülür).


ulcer like : Ülser şeklinde, ülserli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


comperssorium : n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


ischuria : n. İdrar tutulması, işüri.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


lobulus : n. See: Lobule.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.