Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ulalgia nedir?

ulalgia : n. Dişeti ağrısı, ulalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


dibasic : a. İki esası olan.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


glaucomatous : a. Klokomlu.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


percent : a. Yüzde, %.


procteurynter : n. Makadı genişletmeğe yarayan alet.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


sphygmoscopy : n. 1. Nabız muayenesi; 2. Nabız atımlarının sfigmoskop aracılığıyla izlenmesi, sfigmoskopi.