Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ulaganactesis nedir?

ulaganactesis : n. Dişeti kaşıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


lacinia : n. Saçak, püskül.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


intravital : a. Hayatta olagelen.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.