Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ulaganactesis nedir?

ulaganactesis : n. Dişeti kaşıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


cribrose : a. Kalbursu, kalbur gibi, cribrosus.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


filament : n. Lif.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


iritic : a. İris'le ilgili.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


longus : a. Uzun


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


pneometer : n. see: Spirometer.


pneumococcal : a. 1. Pnömokok'la ilgili; 2. Pnömokok'a bağlı, pnömokokların sebep olduğu.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


renopulmonary : a. Böbrek ve akciğerlerle ilgili.


sensitinogen : n. Vücudu hassas hale getiren antijen.