Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ula nedir?

ula : n. Dişeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


madness : n. Delilik.


malpighian : a. Dalak ve böbreklerdeki kumlar, tabakalar v.s. oluşumlara ait.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


pathomania : n. Delilik.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.