Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tortipelvis nedir?

tortipelvis : n. Dystonia musculorum deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


inebriant : a. Sarhoş edici faktör.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


morgue : n. Morg.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


rostrum : n. (pl. rostra). Gaga, gagası çıkıntı, rostrum.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.


stypsis : n. 1. Kan durdurma; 2. Damarları büzerek kanı durdurmağa yarayan ilaçlar, stiptikler.


sursumversion : n. Bir kısmın yukarıya dönmesi (özellikle gözleri).


syngenic : a. Doğuştan, doğuştan var olan, konjenital.


syssarcosis : n. İki kemğin kaslar (ligamanlar) vasıtasiyle birleşmesi, sisarkoz.