Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tortipelvis nedir?

tortipelvis : n. Dystonia musculorum deformans.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.