Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tonsillomycosis nedir?

tonsillomycosis : n. Mantara bağlı olarak gelişen bademcik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


foreign : a. Yabancı.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


poisonousness : n. Zehirlilik.


pollution : n. Gece şehvet rüyaları ile meni (irade dışı) gelmesi, ihtilam, polüsyon (Gece olana Polüsyon Nokturna, gündüz olana da Polüsyon Diurna denir).


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.