Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tonsillomycosis nedir?

tonsillomycosis : n. Mantara bağlı olarak gelişen bademcik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


interdental : a. Dişlerarası.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


myelopetal : a. Omuriliğe giden


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


ptysma : n. tükürük.


suppository : n. Rektum yolu le verilecek ilaçları kolayca eriyecek bir madde içine karıştırıp elde edilen ispençiyari şekiller, fitil, süpozituvar.


supraclavicular : a. Köprücüküstü, köprüçük kemiği üstünde bulunan, supraclavicularis.