Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tonsillomycosis nedir?

tonsillomycosis : n. Mantara bağlı olarak gelişen bademcik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


colpodynia : n. See: Colpalgia.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


nape : n. Ense.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


opisthenar : n. El sırtı.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


parametric : a. Uterus çevresinde bulunan, parametrik.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


pseudocopulation : n. Hayvanlarda görülen bir cinsel birleşme şekli olup dişinin vücudundan yumurtalar dışarı atılırken serma sıvı yumurtaların üzrine dökülür.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


reducible : a. Redüklenebilir, indirgenebilir.


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.


scrotal : a. Skrotuma ait, scrotalis.