Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tonsillomycosis nedir?

tonsillomycosis : n. Mantara bağlı olarak gelişen bademcik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hex(a)- : pref. Altı.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


phantasm : n. Hayal görme.


pseudoplegia : n. Histerik felç, psödopleji.


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.


schistomelus : n. Yarık kol ve bacakları olan ucube.


subsylvian : a. Sylvius yarığı altında bulunan.


thyrotropin : n. Ön hipofizden salgılanan bir hormon olup, tiroid bezini uyartır.


transforation : n. Embriyonda kafatasının delinmesi.