Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

V harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vasoligation
n. vas deferens7in bağlanması. ...

vasomotion
n. Bir damar çapının kısalıp u ...

vasomotor
a. Kan damarlarının genişliğin ...

vasomotorium
n. Vücudun vazomotor sistemi. ...

vasoneuropathy
n. Sinir ve damar hastalığı, v ...

vasoparesis
n. Vazomotor sinir fecli, vazo ...

vasopressin
n. Hipofiz arka lobundan çıkan ...

vasopuncture
n. vas deferans delinmesi (pon ...

vasoreflex
n. Damar refleksi. ...

vasorelaxation
n. Damar basıncının azalması. ...

vasoresection
n. Vas deferans'ın kısmen çıka ...

vasorrhaphy
n. Vas deferens dikilmesi. ...

vasosection
n. Vas deferens ameliyatı. ...

vasosensory
a. Damarlara duyu lifleri vere ...

vasospasm
n. Damar kasılması (büzülmesi) ...

vasospasmolytic
a. Damar kasılmasını durduran. ...

vasostimulant
a. Vazomotor faaliyeti uyaran. ...

vasostomy
n. Vas deferen siçine delik aç ...

vasotonia
n. Damar tonüsü veya absıncı, ...

vasotonic
a. Damar tonüsünü düzenleyen, ...

vasotrophic
a. Damar çapını değiştirerek b ...

vasotropic
n. damarlara tesir eden. ...

vasovagal
a. Damarve vagus sinirine ait. ...

vasoveisculitis
n. Vas deferens ve seminal vez ...

vasovesiculectomy
n. Vas deferens ve seminal vez ...

vasovesiculitis
n. Vas deferens ve seminal vez ...

vast
a. Geniş, büyük, vastus. ...

vault
n. 1. Kemer, kubbe; 2. Kubbe v ...

vection
n. Hastalık amillerinin sağlam ...

vectis
n. Doğum sırasında çocuğun baş ...

vector
n. Hastalık mikroplarını nakle ...

vectorial
a. Portöre ait. ...

vegetable
n. 1. Sebze; 2. nebati. ...

vegetal
a. 1. Bitki büyümesine ait, 2. ...

vegetality
n. Bitkilere ait olaylar. ...

vegetarian
n. Bitki (sebze, meyva) ile ya ...

vegetarianism
n. Etyemezlik. ...

vegetate
v. Fazla büyümek (organ, v.s.) ...

vegetation
n. Vegetatio: 1. Organ v.s.'ni ...

vegetative
a. Vejetatif: 1. Nebati, bitki ...

vegeto-animal
a. Bitki ve hayvanlarla ilgili ...

vehicle
n. İlacın içilmesini kolaylaşt ...

veil
n. 1. Yumuşak damak; 2. Amnion ...

vein
n. Kanı kalbe nakleden damar t ...

veinography
n. Venillerin röntgenle muayen ...

velamen
n. (pl. Velamina). Yelken, kap ...

velamentous
a. Zarsı, zar şeklinde, çıkınt ...

velamentum
n. (pl. Velamenta). Kapak, zar ...

velar
a. Yumuşak damağa ait. ...

vellication
n. kas seğirmesi, vellicatio. ...

vellus
n. Ayva tüyünün yerine geçen b ...

velum
n. (pl. Vela). 1. perde gibi b ...

vena
n. (pl. Venae). See: Vein. ...

venation
n. Toplardamar (ven) sistemi. ...

venectasia
n. Toplardamar (ven) genişleme ...

venectomy
n. Toplardamar (ven)'in kısmen ...

venenation
n. Zehirlenme. ...

veneniferous
a. Zehirli, zehir taşıyıcı, ze ...

venenific
a. Zehir yapan. ...

venenous
a. Zehirli. ...

venepuncture
n. Bir toplar damar içine iğne ...

venereal
a. 1. Cinsi münasebete ait, 2. ...

venereologist
n. Zührvei hastalıklar mütehas ...

venereology
n. Zührevi hastalıkların incel ...

venereophobia
n. Marazi zührevi hastalık kor ...

venerupin
n. biochem. Bir çeşit Japon yu ...

venesection
n. Toplardamardan kan alma. ...

venesuture
n. Ven dikişi, fleborafi. ...

veniplex
n. Toplardamar ağı. ...

venipuncture
n. Damarın cerrahi delinmesi ...

veno
pref. Toplardamar, venle ilgil ...

veno-auricular
a. Vena cava ve oriküle aist. ...

venoclysis
n. Toplardamar içine ilaçlı ve ...

venofibrosis
n. Toplardamarın orta tabakası ...

venogram
n. 1. Toplardamar radyogramı; ...

venography
n. 1. Toplardamar radyografisi ...

venom
n. Zehir (özellikle hayvan zeh ...

venomization
n. Bir maddenin yılan zehiri i ...

venomosalivary
a. Zehirli salya salgılayan, z ...

venomotor
a. Toplardamarları genişleten ...

venomous
a. Zehirli, zehir akıtan veya ...

venoperitoneostomy
n. Karın boşluğundaki asit sıv ...

venopressor
a. Toplardamar (venöz) basıncı ...

venosclerosis
n. Toplardamar sklerozu. ...

venosinal
a. Vena cava ve kalbin sayvan ...

venosity
n. 1. Toplardamarlılık; 2. Top ...

venostasis
n. Toplardamarlarla dönen kanı ...

venostat
n. Venostaz yapmaya mahsus ale ...

venous, venose
a. Toplardamarlara ait ,venosu ...

venovenostomy
n. İki damararasında anastomoz ...

vent
n. Delilik, menfez, cerahatın ...

vent(o)
pref. 1. Karın, batın; 2. Karn ...

venter
n. (pl. ventres) 1. Karın; 2. ...

ventilation
n. 1. Havalandırma; 2. Fizyolo ...

ventouse
n. Hacamat, vantuz. ...

ventrad
adv. Karna doğru. Karın istika ...

ventral
a. Karna ait, batni, ventral ö ...

ventricle
n. Karıncık (kalb ve beyinde), ...

ventricornu
n. Omurilik gri maddesinin ön ...

ventricose
a. Bir tarafında şişlik olan. ...

ventricular
a. Ventriküle ait (kalp beyin ...

ventricular aqueduct
Ventrikül (karıncıklar) suyu. ...

ventricular bands
karın bantları. ...

ventricular muscle
Karın kası. ...

ventricular septum
Ventrikül bölme (kolda)leri. ...

ventriculitis
n. Menenjti, karıncık (ventrik ...

ventriculo
pref. Karıncık (kalb veya beyi ...

ventriculocisternostomy
n. Beyinde üçüncü karıncık ile ...

ventriculocordectomy
n. Gırtlak darlığında yapılan ...

ventriculography
n. Beyin karıncığı içine hava ...

ventriculomastoidostomy
n. Beyin yan karıncığından mas ...

ventriculometry
n. Kafatası içi basıncını ölçm ...

ventriculonector
n. Atriyoventriküler demet (ka ...

ventriculopuncture
n. Beyin yan karıncığının deli ...

ventriculoscopy
n. Endoskop aleti ile beyin ka ...

ventriculostium
n. Bir beyin karıncığı ile dış ...

ventriculostomy
n. Beyinde üçüncü karıncıktan ...

ventriculosubarachnoid
a. Beyin karıncıkları ve arakn ...

ventriculotomy
n. Kalp hastalıklarında karınc ...

ventriculus
n. (pl. ventriculi). See. Vent ...

ventricumbent
a. yüzükoyun yatmış. ...

ventriduct
v. Ön tarafa götürmek. ...

ventriduction
n. Bir kısım ön tarafa doğru ç ...

ventriflexion
n. Öne doğru olan fleksiyon ha ...

ventrimeson
n. Karın duvarıda orta çizgi. ...

ventripyramid
n. Omurilik soğanının ön prami ...

ventro
pref. 1. Karın; 2. Karınla ilg ...

ventrocystrorrhaphy
n. Bir kese veya mesanenin kar ...

ventrodorsal
a. Karın veya sırt yüzeylerine ...

ventrofixation
n. İçorganın karın duvarına te ...

ventrohysteropexy
n. Uterusun öne yapışık olması ...

ventromyel
n. Omuriliğin ön parçası. ...

ventroposterior
a. Bir ogranın arka-alt tarafı ...

ventroscopy
n. Karın boşluğunun endoskopla ...

ventrose
a. Karın.ı. ...

ventrotomy
n. karın duvarı ameliyatı, lap ...

ventrovesicofixation
n. Uterusu mesane ve karın duv ...

venturimeter
n. Sıvıların akımını ölçme ale ...

venular
a.1. Venüle ait; 2. Venülü. ...

venule
n. Toplardamarcık, karadamarcı ...

veratrin
n. biochem. Eskiden nevralji v ...

verbal
a. 1. Şifahi, sözlü; 2. Kelime ...

verbigeration
n. Manasız kelime ve cümleleri ...

verbomania
n. Delilikle müterafık gevezel ...

verdigris
n. biochem. Bir bazik bakır as ...

verdinicterus
n. Safra stazından doğan ve de ...

verge
n. Dairehalka. ...

vergence
n. Bir gözün diğer göze nazara ...

vergeture
n. Çubuk, yol, çizgi, ufak oyu ...

vermal
a. Beyinciğin orta lobuna ait. ...

vermi
n. Kurt, solucan. ...

vermicidal
a. solucan ilacına ait. ...

vermicide
n. Solucan ilacı. ...

vermicular
a. Solucana benzer, kurt şekli ...

vermiculation
n. Barsakların peristaltik har ...

vermicule
n. Solucansı organ. ...

vermiculous
a. 1. Solucan şeklinde, soluca ...

vermiform
a. Solucanbiçim, solucansı, ve ...

vermifugal
a. Solucan defeden, solucan dü ...

vermifuge
n. Solucan ilacı, solucan düşü ...

verminal
a. Solucan (parazit)lara ait v ...

vermination
n. Solucan (parazit)lanma, par ...

verminosis
n. Solucanlanma. ...

verminous
a. Solucanlara ait, parazitler ...

vermiphobia
n. Marazi solucanlanma korkusu ...

vermis
n. 1. Solucan, solucanlı organ ...

vermix
n. Apandis. ...

vermography
n. Apandis radyografisi. ...

vernal
a. İlkbahara ait, ilkbaharda o ...

vernix
n. Vernik, cila. ...

verruca
n. (pl. Verrucae). Siğil, deri ...

verruciform
a. Siğil şeklinde, siğilimsi. ...

verrucose
a. Üstü siğil dolu, nasırlı, s ...

verruga peruana
n. Bartonella baciliformis tar ...

version
n. Döndürme, çevirme, vaziyeti ...

vertebr(o)
pref. Omur, omurla ilgili. ...

vertebra
n. (pl. vertebrae) Omur fıkra, ...

vertebral
a. Omura ait, vertebralis. ...

vertebrarium
n. Omurga. ...

vertebrate
a. & n. 1. Omurgalı; 2. Omurga ...

vertebrated
a. Omurgalı. ...

vertebrectomy
n. Omuru çıkarma ameliyatı. ...

vertebro
pref. Omur, omurga. ...

vertebro-iliac
a. Omur vei lyeye ait. ...

vertebrobasilar insufficiency
n. Arka beynin kansız kalmasın ...

vertebrochondral
a. Omur ve kaburga kıkırdağına ...

vertebrocostal
a. Omurve kaburgaya ait. ...

vertebrofemoral
a. Omur ve femurla ilgili. ...

vertebrosacral
a. Omur ve sakruma ait. ...

vertebrosternal
a. Omur ve göğüs kemiği (stern ...

vertex
n. (pl. Vertices). Kafa tepesi ...

vertical
a. 1. Dikey, verticalis; 2. ka ...

verticillate
a. Halka şeklinde, halkavi. ...

verticomental
a. Kafa tepesi (vertex) ve çen ...

vertiginous
a. Baş dönmesine ait, baş dönm ...

vertigo
n. (pl. Vertigenes). Baş dönme ...

vertigraphy
n. Bir çeşit tomografi. ...

verumontanum
n. Colliculus seminalis ...

vesalianum
n. Ayakbileğinde bulunan susam ...

vesanic
a. Deliliğe ait, cinnetle ilgi ...

vesic(o)
pref. 1. Mesane, mesane ile il ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z