Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

U harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

uro-azotometer
n. idrarın azotlu maddesini öl ...

uro-edema
n. İdrar sızması sonucunda öde ...

urobilin
n. Bilirubinin parçalanmasında ...

urobilinemia
n. Kanda ürobilin bulunması ha ...

urobilinicterus
n. Ürobilin çökmesi sonucunda ...

urobilinogen
n. biochem. Bilirübinin indirg ...

urobilinogenemia
n. Kanda ürobilinojen bulunmas ...

urobilinogenuria
n. İdrarda ürobilinojen bulunm ...

urobilinoid
a. Ürobilin şeklinde, ürobilin ...

urobilinuria
n. İdrarad fazla miktarda ürob ...

urochele
n. Skrotumun idrar sızması son ...

urocheras
n. İdradrda kum bulunması. ...

urochesia
n. Dışkıda idrar çıkması, idra ...

urochrome
n. biochem. İdrara sarı rengin ...

uroclepsia
n. İstemdışı idrar kaçırma, id ...

urocleusia
n. İdrar kaçırma, sidik tutama ...

urocrisia
n. İdrar muayenesi ile yapılan ...

urocrisis
n. Bol idrar ifrazı ile belirl ...

urocriterion
n. İdrar muayenesinde hastalık ...

urocyanin
n. Kızıl hastalığına idrarda g ...

urocyanosis
n. İdrarın mavi renk alması. ...

urocyst
n. İdrar kesesi, sidik torbası ...

urocystic
a. Mesaneye ait. ...

urocystitis
n. Sidik torbası (mesane) ilti ...

urodeum
n. Embriyonda üreter ve genita ...

urodialysis
n. İdrarın kısmen veya tamamen ...

urodynia
n. Ağrılı işeme, idrar çıkarma ...

uroerythrin
n. biochem. İdrarın kırmızıya ...

urogastrone
n. biochem. İdrarda bulunan ve ...

urogenital
a. İdrar (sidik) ve üretim ile ...

urogenous
a. İdrar yapıcı, ürojen. ...

uroglauicin
n. biochem. İdrardan elde edil ...

urogram
n. Ürografi ile elde edlean fi ...

urography
n. İdrar yollarını yoğun madde ...

urohematin
n. biochem. İdrarda bulunan bi ...

urohematonephrosis
n. Böbrek pelvisinin idrar ve ...

urohematoporphyrin
n. biochem. İdrarda bulunan he ...

urokinase
n. Fibrin pıhtısını çözebilen ...

urokinetc
a. İdrar yollarına ait bir ref ...

urolagnia
n. Başka birisinin üzerine idr ...

urolith
n. İdrar taşı, idrar veya idra ...

urolithiasis
n. İdrar taşı oluşumu. ...

urolithic
a. İdrar taşına ait. ...

urolithology
n. İdrar taşı bilgisi, ürolito ...

urologic(al)
a. Ürolojiye ait, bevli, idrar ...

urologist
n. Üroloji mütehassısı, ürolog ...

urology
n. Bevliye, üroloji. ...

urolutein
n. biochem. İdrarın sarı pigme ...

uromelanin
n. biochem. İdrardan çıkarılan ...

uromelus
n. Kol ve bacakları birbiriney ...

uroncus
n. İdrar birikmesi veya sızmas ...

uronephrosis
n. Böbrek pelvisi ve tubulusla ...

urononcometry
n. 24 saat zarfında çıkan idra ...

uronophile
a. İdrarda yaşayan, idrar seve ...

uronoscopy
n. İdrar muayenesi. ...

uropathy
n. İdrar yolları hastalığı, ür ...

uropenia
n. İdrar azlığı, üropeni. ...

uropepsin
n. biochem. İdrarda olan pepsi ...

urophanic
a. İdrarda görünen. ...

urophobia.
n. İşeme korkusu, ürofobi. ...

urophoshometer
n. İdrardaf osfat miktarını öl ...

uroplania
n. İdrarın mutat dışı yerlerde ...

uropoiesis
n. İdrar oluşumu, sidik meydan ...

uropoietic
a. İdrar (disik) meydana getir ...

uropsammus
n. İdrar kumu veya tortusu ...

uropyonephrosis
n. Böbrek pevlisive borucuklar ...

uropyoureter
n. Üreterde idrar ve cerahat t ...

urorosein
n. İdrarda bulunan pembe renkl ...

urorrhagia
n. Çok işeme, aşırı idrar ifra ...

urorrhagia.
n. Fazla miktarda idrar çıkışı ...

urorrhea
n. Sidik kaçırma, idrar tutama ...

urorrhodin
n. biochem. İdrardan çıkarılan ...

urorrhodinogen
n. biochem. Ürodine ayrışan id ...

urorubin
n. biochem. İdrar çıkarılan kı ...

urorubin.
n. İdrarda bulunan bir pigment ...

urorubrohematin
n. biochem. İdrarda bazan bulu ...

urosaccharometry
n. İdrarda şeker miktarını ölç ...

uroscheocele
n. Skrotum'da idrar sızması ne ...

uroschesis
n. İdrar salgısının durması. ...

uroscopic
a. İdrar muayenesiyle ilgili. ...

uroscopy
n. İdrar muayenesi, üroskopi. ...

urosemiology
n. İdrar incelenmesi, ürosemiy ...

urosepsin
n. Dokularda idrardan gelen ze ...

urosepsis
n. Vücuttan atılamayan idrarla ...

uroseptic
a. Ürosepsis'le ilili. ...

urosis
n. İdrar organları hastalığı. ...

urotherapy
n. Cilt altına idrar zerketmek ...

urotoxia
n. 1. See: Urosepsis; 2. İdrar ...

urotoxic
a. İdrarın zehirli maddelerine ...

uroureter
n. Ureterin idarla şişmesi. ...

uroxanthin
n. biochem. İdrardan çıkarılan ...

urtica
n. Isırgan otu. ...

urticant
a. Kaşındırıcı, batıcı. ...

urticaria
n. Ürtiker. ...

urticariogenic
a. Ürtiker yapan. ...

urticarious
a. Ürtikere ait, ürtikerli. ...

urticate
a. Ürtikerli, kurdeşenli. ...

urtication
n. 1. Kurdeşen meydana gelmesi ...

ustilation
n. Nemli maddeleri kurutma vey ...

ustion
n. Dağlama, yakma, ustia. ...

ustus
a. yanık, yanmı. ...

uter(o)
pref. Rahim, uterus. ...

uteralgia
n. Rahim ağrısı, uterus sancıs ...

uterectomy
n. Rahmi kesip çıkarma ameliya ...

uterine
a. Döllüğe (uterus)a ait, uter ...

uterismus
n. Rahim sancısı, uterus ağrıs ...

uteritis
n. Uterusun iltihaplanması, ra ...

utero-ovarian
a. Rahim ve yumurtalığa ait. ...

uteroabdominal
a. Rahim ve karına ait. ...

uterocervical
a. Rahim ve rahim boynu (cervi ...

uterodynia
n. Uterus ağrısı. ...

uterogenic
a. Rahimde oluşmuş, uterojeni. ...

uterogestation
n. Gebelik müddetince çocuğun ...

uterography
n. Rahmin röntgenle muayenesi, ...

uterointestinal
a. Rahim ve barsaklarla ilgili ...

uterolith
n. Rahim taşı, uterusta taş bi ...

uteromania
n. Kadınlarda hastalık şeklind ...

uterometer
n. Rahmi ölçme aleti, uteromet ...

uterometry
n. Rahim ölçülmesi, uterusu öç ...

uteroplacental
a. Plasenta ve rahime ait. ...

uteroplasty
n. Rahmin plastik tamiri. ...

uterorectal
a. Uterus ve rektuma ait olan, ...

uterosacral
a. Ralim ve sakruma ait. ...

uterosalpingography
n. Rahim ve salpenksin radyogr ...

uterosclerosis
n. Rahim sklerozu. ...

uteroscope
n. Rahim içini muayeneye yaray ...

uteroscopy
n. Rahim boşluğunun uteroskop ...

uterothermometry
n. Rahimiçi hararetini ölçme, ...

uterotonic
a. & n. Uterus tonüsünü arttır ...

uterotubal
a. Rahim ve salpenkse ait. ...

uterovaginal
a. Rahim (uterus) ve vaginaya ...

uteroventral
a. Rahim ve karın mesaneye ait ...

uterovesical
a. 1. Rahimve mesane ile ilgil ...

uterus
n. Rahim, döl yatağı, döllük. ...

utricculosaccular
a. Labirentin ütrikül ve sakül ...

utricle
n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar ...

utricular
a. 1. Kırbacağa ait, utricular ...

utriculitis
n. Sinus pocularis iltihabı. ...

utriculus
n. (pl. Utriculi). See: Utricl ...

utriform
a. Şişe şeklinde. ...

uva
n. (pl. Uvae). Kuru üzüm. ...

uve(o)
pref. Üvea. ...

uvea
n. 1. Gözün damar tabakası (ir ...

uveitic
a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili ...

uveitis
n. Üveanın iltihabı, iritis. ...

uvel
a. Üveaya ait. ...

uveoparotitis
n. Parotitisle seyreden üveit. ...

uveoplasty
n. Üveanın plastik tamiri. ...

uveoscleritis
n. Üvea ve skleranın birlikte ...

uviform
a. Üzüm şeklinde, üzümsü. ...

uviolize
v. Ultraviyole ışınlarına maru ...

uviometer
n. Ultraviyole dalgaları ölçen ...

uvioresistant
a. Ultraviyole ışınlarına karş ...

uviosensitive
a. Ultroviyole ışınlarına karş ...

uvula
n. (pl. uvulae). küçük dil, di ...

uvular
a. Küçük dile ait, uvularis. ...

uvulectomy
n. Küçük dili çıkarma ameliyat ...

uvulitis
n. Küçük dil veya yumuşak dama ...

uvuloptosis
n. Damak düşüklüğü. ...

uvulotome
n. Küçük dili kesip çıkarmaya ...

uvulotomy
n. Küçük dil ameliyatı. ...

Diğer Terimler : 123
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z