Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

trochocephalia
n. Alın ve yan kafa kemiklerin ...

trochoid
a. Çarksı, tekerleksi, döner, ...

troilism
n. İkisi aynı biri karşı cinst ...

tromexan
. biochem. Ağızdan alınan bir ...

tromophonia
n. Sesin titrek oluşu, bu nite ...

tropeine
n. biochem. Tropinin organik a ...

tropeolin
n. biochem. sarı anilin boyala ...

troph(o)-
pref.Gıda, yemek, besin, besle ...

trophectoderm
n. İlkel trofoblast. ...

trophedema
n. Ayak ve bacakların devamlı ...

trophema
n. Uterus mukozasının besleyic ...

trophic
a. Beslenmeye ait, gıdaya ait, ...

trophic-
suff. . Besleyici, mugaddi; 2. ...

trophism
n. 1. Beslenme; 2. Besleyici e ...

tropho-
pref. See: Troph-. ...

trophoblast
n. Embriyonun beslenmesini tem ...

trophoblastic tissue
n. Uterusta yuvalanmış durumda ...

trophoblastoma
n. Koryon vilüslarını çevreley ...

tropholast
n. Taneli protoplazma cisimciğ ...

trophology
n. Besinbilim, trofoloji. ...

trophoneurosis
n. Herhangi trofik bir bozuklu ...

trophoneurotic
a. 1. Trofonevroz'la ilgili; 2 ...

trophonosis
n. Beslenme sebebi ile meydana ...

trophonucleus
n. See: Macronucleus. ...

trophopathy
n. Beslenme bozukluğu, trofopa ...

trophospongium
n. Hücre beslenmesini sağlayan ...

trophotaxis
n. Gıda bulmak için hareket et ...

trophotherapy
n. Perhiz tedavisi, diyetotera ...

trophotropism
n. Gıda aramak için hareket et ...

trophozoite
n. Bir protozoerin aktif ve ha ...

tropia
n. Bir göz bir noktaya sabit o ...

tropical
a. Sıcak bölgelere ait, sıcak ...

tropine
n. biochem. Atropinden türeyen ...

tropism
n. Muayyen bir uyarıma verilen ...

tropometer
n. Göz küresinin dönüş dereces ...

trotyl
n. biochem. Kuvvetli patlayıcı ...

trough
n. Çukur, çöküklük, oluk. ...

trubinotomy
n. Burun boşluğundaki konkalar ...

truncal
a. Gövdeye ait. ...

truncate
v. Kol ve bacakları budayıp ya ...

truncated
a. Tepesi ve uçları kesilmiş, ...

truncus
n. (pl. trunci). See: Trunk. ...

trunk
n. Gövde, truncus. ...

trusion
n. Bir veya birkaç dişin norma ...

truss
n. Reddedilmiş bir fıtığı yeri ...

try
v. 1. Denemek, tecrübe etmek; ...

trypanid
n. Tripanozomiazis'te görülen ...

trypanocidal
a. Tripanosomları yokeden. ...

trypanocide
n. Tripanozom'ları öldürücü il ...

trypanolysis
n. Tripanosomların yokolması, ...

trypanosoma
n. Bazı türleri insanda uyku h ...

trypanosome
n. Parazit protozoer grubu. ...

trypanosomiasis
n. Tripanosomlardan ileri gele ...

trypanosomicide
n. Tripanosomları yokeden bir ...

tryparsamide
n. biochem. Tripanosomiasis te ...

trypesis
n. Kafatasını delme işlemi. ...

trypsin
n. biochem. Proteinleri parçal ...

trypsinogen
n. Tripsinin ön maddesi olup, ...

tryptone
n. Protenilerin tripsin etkisi ...

tryptonemia
n. Kanda tripton bulunuşu, tri ...

tryptophan
n. biochem. Tabii bir aminoasi ...

tryptophanuria
n. İdrarda triptofan bulunuşu, ...

tse-tse fly
n. Afrika'da, trypasoma'lar iç ...

tsetse
n. Hastalık nakleden (taşıyan) ...

tuba
n. (pl. tubae). See: Tube. ...

tubal
a. Tuba (boru) ya ait, tubalis ...

tube
n. Boru, boru şeklinde organ, ...

tubectomy
n. Bir tübün (kanalın) ameliya ...

tuber
n. (pl. tubera). anat. Tümsek. ...

tuberal
a. Tümseğe ait, tuberal, tuber ...

tubercle
n. Yumrucuk şeklinde çıkıntı. ...

tubercular, tuberculous
a. 1. Ur veya şişe ait; 2.Vere ...

tuberculate
a. Çok sayıda tüberküller göst ...

tuberculated
a. Ur veya şişi olan, tüberkül ...

tuberculid
n. Tüberkülozlu bir cilt erüps ...

tuberculigenous
a. Tüberküloz yapan, tüberküli ...

tuberculin
n. biochem. Verem hastalığını ...

tuberculitis
n. Tüberkül iltihabı. ...

tuberculocele
n. Testisin tüberkülozlu hasta ...

tuberculocide
n. Tüberkül mikroplarını yoked ...

tuberculoderm
n. Deride tüberküloz'a bağlı o ...

tuberculofibroid
a. Fibrinli dejenerasyona uğra ...

tuberculoid
a. Tüberküloz şeklinde, vereme ...

tuberculoid leprosy
Deri üzerinde basilden fakir, ...

tuberculoma
n. Kazeöz tüberkülünün büyümes ...

tuberculomania
n. Kendinde verem olduğu zehab ...

tuberculophobia
n. Marazi verem korkusu, tüber ...

tuberculosis
n. Verem, tüberküloz. ...

tuberculostatic
a. Tüberküloz basilinin üremes ...

tuberculotherapy
n. Tüberküloz tedavisi. ...

tuberculotoxin
n. Tüberküloz basilinin toksin ...

tuberculous
a. Veremli, tüberkülozlu. ...

tuberculum
n. (pl. tubercula). See: Tuber ...

tuberosis
n. Çok sayıda yumrular oluşmas ...

tuberositas
n. anat. Tümsek. ...

tuberosity
n. Tümsek, sinir veya eklemin ...

tuberous, tuberose
a. 1. Tümsekli; 2. Kabarcık ve ...

tubo-
pref. Boru (uterus veya Eustac ...

tubo-ovarian
a. Uterus borusu ve yumurtalığ ...

tubo-ovariectomy
n. Fallop tüpü ve ovaryum'un b ...

tubo-uterine
a. Uterus ve uterus borusuna a ...

tuboabdominal
a.Fallop tüpü ve karınla ilgil ...

tubocurarine chloride
n. biochem. Beyazımtırak billu ...

tuboligamentous
a. Uterus borusu ve geniş bağa ...

tuboperitoneal
a. Uterus borusu ve peritona a ...

tuboplasty
n. Fallop tüpü üzerinde yapıla ...

tuborrhea
n. Eustachi borusundan çıkan i ...

tubotosion
n. Fallop tüpüün uzun ekseni e ...

tubotympanic
a. Farengotimpanik tüp (Östaki ...

tubular
a. Borucuğa ait. ...

tubule
n. Borucuk, tubulus. ...

tubuliform
a. Küçük tüp şeklinde. ...

tubulorrhexis
n. Böbrek borucuklarının yırtı ...

tubulous
a. Küçük tüplerden oluşmuş. ...

tubulus
n. anat. Borucuk. ...

tuft
n. Püskül, küme (hücre), demet ...

tularemia
n. Bazı hayvanlardan insana ge ...

tumefacient
a. İş yapan, şişiren. ...

tumefaction
n. Şiş, şişkinlik, tümefaksiyo ...

tumescence
n. Şişme durumu, şişkinlik. ...

tumid
a. Şişmiş, kabarık. ...

tumidity
n. Şişkinlik, kabarıklık. ...

tumo(u)r
n. Ur, tümör. ...

tumoricidal
a. Tümör hücrelerinit ahrip ed ...

tumorigenesis
n. Tümör (ur) oluşumu, tümörij ...

tumorigenic
a. Tümörm'e sebep olucu, tümör ...

tumorous
a. 1. Şiş, kabarık; 2. Tümör g ...

tumour
n. See: Tumor. ...

tumultus
n. Aşırı organik faaliyte. ...

tungsten
n. biochem. W sembolü ile bili ...

tunic
n. Tabaka, gömlek, tunica. ...

tunica
n. (pl. tunicae). See: Tunic. ...

tunicle
n. Zar. ...

tunnel
n. Kapalı yol, tünel. ...

turbid
a. Bulanık, dumanlı, donuk. ...

turbidimeter
n. Bulanıklık dterecesini ölçe ...

turbidimetry
n. Bir sıvının bulanıklık dere ...

turbidity
n. Bulanıklık. ...

turbinal
a.&n. 1. Kıvrık, kıvrıklı, ter ...

turbinate
a. See: Turbial. ...

turbinated
a. Burun yan duvarında yer ala ...

turbinectomy
n. Burun boşluğu konkalarından ...

turbinotome
n. Turbinate kemiğe kesit yapm ...

turgescence
n. Bir vücut parçasının şişmes ...

turgid
a. Kanla dolmuş, şişmiş, şişki ...

turgidity
n. Şişkinlik, dolgunluk, şişme ...

turgidization
n. Sıvı enjekte ederek dokuda ...

turgor
n. 1. Şişkinlik; 2. Hücrenin n ...

Turkish Saddle
n. Hipofizin içinde yerleşmiş ...

Turmeric Paper
n. biochem. Zerdeçal kağıdı, k ...

Turner's Syndrome
n. Gonadal diskinezi, doğum sı ...

turning
n. Çevirme, döndürme. ...

turpentine
n. biochem. Bazı çam ağaçların ...

turpeth
n. biochem. müshil olarak kull ...

turunda
n. Gazlı bezden yapılı yara fi ...

tussal
a. 1. Öksürükle ilgili; 2. Öks ...

tussis
n. Öksürük. ...

tussive
a. Öksürüğe ait, öksürükten il ...

tutamen
n. (pl. Tutamina). Muhafaza, ö ...

twin
a. İkiz. ...

twinge
n. Birden gelen şiddetli sancı ...

twinkle
n. Göz kırpıştırma. ...

twinning
n. İkiz doğurma. ...

twitch(ing)
n. Kasın gayriihtiyari oynamas ...

tybamate
n. Bir meprobat analoğu. ...

tychastics
n. Sanayi kazalarının izlenmes ...

tylectomy
n. Meme dokusunda oluşmuş tümö ...

tylion
n. Sulcus opticus'un ön kenarı ...

tyloma
n.Nasır, nasırlaşma. ...

tylosis
n. Nasır oluşumu, nasırlaşma. ...

tymotoxic
a. Timus bezi üzerine toksik e ...

tympanectomy
n.kulak davulu zarını (membran ...

tympanic, tympanal
a. 1. Kulak davulu (timpan)na ...

tympanism
n. Barsaklarda aşırı gaz birik ...

tympanites
n. Karında gaz veya havadan il ...

tympanitic
a. 1. Gazla davul gibi şişmiş; ...

tympanitis
n. Timpan zarı iltihabı, timpa ...

tympano
pref. 1. Timpan boşluğu (orta ...

tympanohyal
a. Embriyonda processur hyoide ...

tympanomandibular
a. Timpan boşluğu ve üst çene ...

tympanomastoiditis
n. Timpan ve mastoid hücreleri ...

tympanoplasty
n. Orta kulakta yapılan ve has ...

tympanosclerosis
n. Kulak zarının sertleşmesi, ...

tympanotomy
n. Timpan zarını kesme veya çı ...

tympanous
a. İçine gaz dolmuş, gazla şiş ...

tympanum
n. Timpan, kulak davulu (ortak ...

tympany
n. 1. Karın şişkinilği, 2. Per ...

type
n.1. Cins, tip; 2. Örnek; 3. H ...

typembryo
n. Görünüşünden kaç günlük vey ...

typhemia
n. Kanda tifo basillerinin bul ...

typhl(o)
pref. 1. Çekum, c(o)ecum; 2. K ...

typhlectasis
n. Çekum'un şişmesi, genişleme ...

typhlectomy
n. Çekumu kesip çıkarma ameliy ...

typhlitic
a. Tiflite ait. ...

typhlitis
n. Çekum (tiflon) iltihabı, ti ...

typhlocele
n. Çekum fıtığı. ...

typhlocolitis
n. Çekum bölgesi koliti, tiflo ...

typhlodicliditis
n. İleçocekal kapağın iltihabı ...

typhlohepatitis
n. Ördeklerde enfeksiöz entero ...

typhlolithiasis
n. Çekumda taş oluşumu. ...

typhlology
n. Körlük bahsi, tiloloji. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z