Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tracheo-aerocele
n. İçinde hava bulunan trakea ...

tracheo-esophageal
n. Trakea ve özofagusa ait. ...

tracheobronchial
a. Trakea ve bronşa ait. ...

tracheobronchitis
n. Nefes borusunun ve bronşlar ...

tracheobronchoscopy
n. Trakea ve bronşun içini mua ...

tracheocele
n. 1. Trakea mukozası fıtığı; ...

tracheofissure
n. Trakea ameliyatı. ...

tracheolaryngeal
a. Nefes borusu ve larenks ile ...

tracheolaryngotomy
n. Gırtlak ve trakeanın birlik ...

tracheomalacia
n. Nefse borusunu oluşturan do ...

tracheopathy
n. Trakea hastalığı. ...

tracheopharyngeal
a. Trakea ve yutağa ait. ...

tracheophony
n. Trakea üzerinde oksültasyon ...

tracheoplasty
n. Trakeanın plastik tamiri. ...

tracheopyosis
n. Cerahatli trakea iltihabı. ...

tracheorrhagia
n. Trakea kanaması. ...

tracheorrhaphy
n. Trakea dikilmesi. ...

tracheoschisis
n. Trakea yarığı. ...

tracheoscope
n. Nefes borusunun içini muaye ...

tracheoscopy
n. Trakeanın içini ışıkla göre ...

tracheostenosis
n. Trakea daralması ...

tracheostomy
n. Nefes borusunun ön çeperind ...

tracheotome
n. Trakea ameliyatında kullanı ...

tracheotomy
n. Trakea ameliyatı, trakeotom ...

trachetiis
n. Trakea iltihabı, trakeit. ...

trachitis
n. See: Tracheitis. ...

trachoma
n. Konjonktivada önce hipertro ...

trachomatous
a. 1. Trahom'la ilgili; 2. Tra ...

trachychromatic
a. Koyu boyanan kromatini olan ...

trachyphonia
n. Sesin kalın oluşu. ...

tract
n. 1. Çizgi, şerit, demet, kor ...

traction
n. Çekme. ...

tractor
n. Çekme işleminde kullanılna ...

tractotomy
n. Beyinde bir traktusu kesme. ...

tractus
n. Tel. ...

tragacanth
n. Emülsiyon ve süspansiyon ha ...

tragal
a. Tragusa ait. ...

tragomaschalia
n. Kokulu terleme. ...

tragophonia
n. Keçi sesi, egofoni, tragofo ...

tragopodia
n. Dizlerin birbiine yaklaşık ...

tragus
n. (pl. tragi). Dışkulak yolu ...

training
n. Eğitme, alıştırma. ...

trait
n. 1. Yüz hattı; 2. Önde gelen ...

trajector
n. Yara içindeki kurşunun yeri ...

trance
n. Ekstaz, katalepsi, cezbe, d ...

tranquil
a. Sakin durgun, rahat. ...

tranquility
n. Yatışma, sükunet. ...

tranquilization
n. Yatıştırma, teskin etme, sü ...

tranquillizers
n. (pl. Bir hastalığın esasını ...

trans-
pref. İçinden, arasından. ...

transabdominal
n. Batının içinden geçerek ger ...

transamidase
n. biochem. Amid gruplarının n ...

transaminase
n. biochem. Amino gruplarının ...

transamination
n. Amino grubunun, transaminaz ...

transamniotic
a. Amniyos zarı ve sıvısından ...

transanimation
n. Zehirlenmiş bir şahsı ağız ...

transaudient
a. Ses dalgalarını geçiren. ...

transcalent
a. Isı dalgalarını geçiren. ...

transcutaneous
a. Deri içinden, deri yoluyla. ...

transdiaphragmatic
a. Diafragma içinden, diafragm ...

transducer
n. 1. Belli bir enerjiyi diğer ...

transduction
n. Genetik bir vasfın bir hücr ...

transduodenal
a. Duodenumun içinden veya üze ...

transect
v. Herhangi bir oluşumun uzun ...

transection
n. 1. Kesme; 2. Kesilme; 3. En ...

transfer
n. Bir yerden diğer yere geçme ...

transferable
a. Bir yerden diğer yere geçeb ...

transference
n. 1. Bir hastalık belritisini ...

transferrin
n. Plazmada demire bağlı olara ...

transfix
v. İçinden geçip tesbit etmek. ...

transfixion
n. İçinden geçerek tesbit etme ...

transforation
n. Embriyonda kafatasının deli ...

transforator
n. Fetüs kafatası kaidesini de ...

transformation
n. 1. Değişme, herhangi bir ca ...

transformer
n. Transformatör. ...

transfrontal
a. Frontal kemikten geçerek ge ...

transfusion
n. Kan nakli, transfüzyon (ver ...

transien
a. Kısa süre devam eden, geçic ...

transiliac
a. Her iki ilye kemiği üzerind ...

transillumination
n. Arkasından ışık vererek ayd ...

transirrigation
nv. Maksiller sinusitis'te olu ...

transition
n. Bir halden diğer hale geçme ...

transitional
a. 1. Değişimle ilgili; 2. Değ ...

transitory
a. Belli bir süre devam eden, ...

translateral
a. Bir yandan öbür yana. ...

translocation
n. Bir kromozom parçasının hom ...

translucent
a. Işığı hafif olarak geçiren. ...

translumbar
a. Bel bölgesinden geçerek ger ...

transmembrane
a. Zardan geçerek, zar aracılı ...

transmigration
n. 1. Diyapedez; 2. Vücutta bi ...

transmissible
a. Bir şahıstan diğerine geçeb ...

transmission
n. 1. Bulaşıcı nitelikte bir h ...

transmural
a. Çeper aracılığıyla gerçekle ...

transmutable
a. Başka bir şekil veya maddey ...

transmutation
n. Değişme, değişim, şekil vey ...

transnasal
a. Burundan geçerek, burun ara ...

transonic
a. Ultra-ses geçmesine izin ve ...

transorbital
a. Gzö çukurundan geçerek, göz ...

transparency
n. Saydamlık,şeffaflık. ...

transparent
a. Şeffaf, saydam, transparan. ...

transparietal
a. Paryetal kemikten geçerek, ...

transpeptidase
n.biochem. Peptid grupalrının ...

transperitoneal
n. Periton boşluğundan geçiler ...

transphosphorylase,
n. biochem. Fosfat gruplarının ...

transpirable
a. Ter geçiren. ...

transpiration
n. Terleme. ...

transplacental
a. Placenta aracılığıyla gerçe ...

transplant
n. Aşılama (transplantasyon) i ...

transplantable
a. Bir yerden diğer yere nakle ...

transplantation
n. Canlı dokunun bir yerden ka ...

transport
n. Taşınma, bir yerden diğer y ...

transposition.
n. 1. Bir organın gayritabii b ...

transrectal
a. Rektum aracılığıyla, örneği ...

transsegmental
a. Komşu birkaç segmente birde ...

transseptal
a. Bir septumun bir tarafından ...

transsexual
a. 1.Cinsiyet organalrı ve vüc ...

transsexualism
n. 1. Cinsiyet organları ve vü ...

transsphenoidal
a. Sfenoid kemik arasından, sf ...

transtemporal
a. Temporal lop üzerinden geçe ...

transthalamic
a. Talamusdan geçen. ...

transthoracic
a. Göğüsten geçen. ...

transthoracotomy
n. Toraksta yapılan geniş şok. ...

transudate
n. Bir zardan geçen madde. ...

transudation
n. Kan serumunun kapiller duva ...

transurethral
a. Uretra boyunca. ...

transvaginal
a. Vagina boyunca. ...

transventricular
a. Ventrikül aracılığıyla gerç ...

transversal
a. Enine, transversalis. ...

transverse
a. Enine, transversus. ...

transversectomy
n. Bir omurun enine çıkıntısın ...

transversus
n. Enine kas, musculus transve ...

transvesical
a. İdrar kesesi aracılığıyla, ...

transvestism
n. Kadınsa erkek, erkekse kadı ...

transvestite
n. Karış cins gibi giyinmeye ö ...

transvestitism
n. see: Transvestism. ...

tranylcypromine
n. See: Monoamino-oidase. ...

trapeze
n. Trapez, yamuk. ...

trapeziform
a. Yamuk şeklinde, yamuğa benz ...

trapezium
n. 1. Trapez (yamuk) kemik, os ...

trapezius
n. Trapez (yamuk) kas, musculu ...

trapezoid
a. 1. Yamuksu, trapezoid; 2. T ...

trauma
n. 1. Yaralanma, zedelenme; 2. ...

traumat(o)-
pref. Travma (ile ilgili). ...

traumat-
pref. Travma anlamına önek. ...

traumatic
a. Yaraya ait, travmatik. ...

traumatism
n. Dışardan gelen bir travma s ...

traumatogenic
a. Travma'ya sebep olucu, trav ...

traumatology
n. Travmalrala uğraşan tıp dal ...

traumatopathy
n. Travmanın sebep olduğu herh ...

traumatophilia
n. Travma'ya maruz kalma arzus ...

traumatophobia
n. Travma'ya maruz kalmaktan a ...

traumatopnea
n. Göğüs duvarındaki bir yarad ...

travail
n. Doğum ağrıları. ...

treat
v. Tedavi etemk. ...

treatise
n. İlmi eser. ...

treatment
n. Tedavi. ...

trebel
n. 1. Titremek; 2. Titreme. ...

tree
n. biochem. Ağaç şeklinde yayı ...

trehalose
n. biochem. Bir çeşit şeker (C ...

trematoda
n. Schistosoma gibi bir çok bi ...

trematode
n. Trematoda sınıfına ait herh ...

trematodiasis
n. Trematoda sınıfı parazitler ...

trembles
n. Süt hastalığı. ...

trembling
n. Titreme, tremor. ...

tremophobia
n. Marazi titreme korkusu, tre ...

tremor
n. See: Trembling. ...

tremulor
n. Herhangi bir vücut kısmında ...

tremulous
a. Titreyen, titrek. ...

trend
n. Temayül, eğilim. ...

trendelenburg's operation
n. V. femoralis ile birleştiği ...

trendelenburg's sign
n. Kalçanın stabilite durumunu ...

trepan
n. Kafatasını delmeye ait yuva ...

trepanation
n. Kemikleri delerek vücut boş ...

trephination
n. Trepanasoyn. ...

trephine
n.&v. 1. Kemki veya başka sert ...

trepidation
n. 1. Titreme, titreşim; 2. Me ...

treponema
n. Spiral şekli gösteren anero ...

treponematosis
n. Treponema cinsi bakterileri ...

treponemiasis
n. See: Treponematosis. ...

treponemicede
a. Treponema'ları öldüren. ...

treponemicidal
a. Treponema cinsi bakterileri ...

trepopnea
n. Muayyen bir durumda daha ra ...

treppe
n. Muayyen ve devamlı bir uyar ...

tresis
n. Delme. ...

tretamine
n. Mustine'e benzeyen,a ncak a ...

tri-
pref. Üç, üçlü, üç defa, üç mi ...

tri-iodothyronine
n. Vücutta metabolik eylemleri ...

triacetin
n. biochem. Gliserli triyaseta ...

triad
n. 1. Üç değerli element; 2. B ...

triakaidekaphobia
n. "13" numaraya karşı duyulan ...

trial
n. Deneme, tecrübe. ...

triamcinolone
n. Pek az miktarda elektrolit ...

triamterene
n. Sodyum klorür ıtrahını artt ...

triangle
n. Üçgen, trigonum. ...

triangular
a. Üçgen (şeklinde), triangula ...

triatoma
n. Trypanosoma cruzi ve benzer ...

triatomic
a. biochem. a) Üç atomlu. b) Ü ...

tribade
n. Kadın homoseksüel, sevici k ...

tribadism
n. Sevicilik. See: Lesbianism. ...

tribady
n. See: Lesbianism. ...

tribasic
a. biochem. Üç üslü. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z