Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

toadstool
n. Yenildiği zaman zehirlenmeğ ...

tobacco
n. Tütün. ...

tobaccoism
n. Aşırı tütün kullanımı sonuc ...

tobramycin
n. "Streptomyces tenebrarius" ...

toco-
pref. Doğum, çocuk odğumu. ...

tocodynagraph
n. Doğumun seyri esansında ute ...

tocodynamometer
n. See: Tocometer. ...

tocograph
n. See: Tocodynagraph. ...

tocography
n. Bir tocograph veya parturio ...

tocology
n. Doğum bilgisi, doğumbilim, ...

tocomania
n. Doğum manisi, tokomani. ...

tocometer
n. See: Tokodynamometer. ...

tocopherol
n. biochem. E vitamini. ...

tocophobia
n. Marazi doğum korkusu (kadın ...

tocus
n. Doğum, doğurma. ...

toe
n. Ayak parmağı. ...

toenail
n. Ayak parmağı tırnağı. ...

toilet
n. 1. Bir yaranın temizlenip s ...

toko-
pref. See: Toco-. ...

tokodynagraph
n. Tokodinamometre ile elde ed ...

tokodynamometer
n. Uterus kontraksiyonlarını ö ...

tolazamide
n. Ağızdan alınan antidiüretik ...

tolazoline
n. Ağız yoluyla kullanılan ant ...

tolazoline,
n. Raynaud hastalığı ve benzer ...

tolbutamide
n. Langerhans adacıklarını uya ...

tolerance
n. Tahammül. ...

tolnaftate
n. Alet ayağının tedavisinde k ...

toluene
n. biochem. C7H8 karbonhidratı ...

toluidine
n. Bakterisit etkiye sahip bir ...

tomatin
n. biochem. Domates kökü ve ya ...

tomentum
n. Böbrek kabuğuna ait damar a ...

tomo-
pref. Kesme, kesşi, kesit, kıs ...

tomograph
n. Vücudun özel bir bölgesinde ...

tomography
n. Vücut kesiti radyografisi, ...

tomomania
n. 1. Lüzumsuz ameliyat yapma ...

tomotocia
n. Karın duvarına kesit yapıla ...

tone
n. 1. Vücudun veya organın sıh ...

tongue
n. Dil, lingua. ...

tonic
a. 1. Vücudu kuvvetlendirici; ...

tonicity
a. 1. Sağlık; 2. Elastikiyet ( ...

tonitrophobia
n. Gök gürlemesinden aşırı kor ...

tono-
pref. Gerilim. ...

tonoclonic
a. Tonik ve klonik. ...

tonofibril
n. Epitel hücrelerindeki ince ...

tonograph
n. Yazan tonometre. ...

tonography
n. Kan veya göz içi basıncının ...

tonometer
n. Tonüs (gerilim) ölçme alti, ...

tonometry
n. Tonüs (gerilim) ölçme tekni ...

tonoplast
n. Hücreiçi cisimciği. ...

tonoscope
n. Ses vasıtasiyle başı veya k ...

tonsil
n. 1. Bademcik, amigdal, tonsi ...

tonsilla
n. (pl. tonsillae). See: Tosil ...

tonsillar
a. Bademciğe ait. ...

tonsillectome
n. Bademciği kesip çıkarmada k ...

tonsillectomy
n. Bademciği çıkarma ameliyatı ...

tonsillitic
a. 1. Bademciklere (Tonsillere ...

tonsillitis
n. Bademcik iltihabı, tonsilit ...

tonsillolith
n. Bademcik gövdesinde meydana ...

tonsillomycosis
n. Mantara bağlı olarak gelişe ...

tonsillopathy
n.Bademciği tutan herhangi bir ...

tonsillopharyngeal
a. Bademciklere ve farinkse ai ...

tonsillotomy
n. See: Amygdalotomy. ...

tonsure
n. 1. Başı, özellikle başın te ...

tonus
n. Canlı dokuların ve özellikl ...

tool
n. Alet, araç, bir işi gerçekl ...

tooth
n. (pl. teeth). Diş, dens, den ...

toothed
a. Dizi halinde diş veya dişe ...

toothpick
n. Dişler arasına giren yemek ...

top(o)-
pref. Yer, saha. ...

topagnosia
n. Dokunma ile alınan lokaliza ...

topagnosis
n. Uyarının vücuda değdiği yer ...

topalgia
n. Belli bir bölgede hissedile ...

topectomy
n. Beyinde frontal (alın) lobu ...

topesthesia
n. Dokunma duyusunun idrakı. ...

tophaceous
a. Kumlu. ...

tophus
n. 1. Gut hastalığında asit ür ...

tophyperidrosis
n. Aşırı mevzii terelme. ...

topical
a. Belirli bir yere ait olan. ...

topoalgia
n. Sabit veya lokalize ağrı. ...

topoanesthesia
n. Dokunma yolu ile tesir eden ...

topognosis
n. Uyaranın vücuda değdiği yer ...

topographic
a. Belirli bölgeler itarif ede ...

topography
n. Bir kısım veya bölgenin öze ...

toponarcosis
n. Mevzii uyuşturma, lokal ane ...

toponeurosis
n. Belirli bir bölgeye ait nev ...

topophobia
n. Bazı yerlerden, sebepsiz ye ...

torecan
n. Bulantı ve kusmaya karşı ku ...

tormen
n. (pl. tormina). Karın sancıs ...

torminal
a. 1. Şiddetli barsak ağrısı i ...

torpent
n. 1. Uyuşuk, hareketsiz, durg ...

torpid
n. Hareketsiz, tembel uyuşuk, ...

torpidity
n. See: Torpor. ...

torpor
n. Hissizlik, reaksiyon yetnee ...

torporific
a. Uyuşutrucu. ...

torrefaction
n. Herhangi bir maddeyi yüksek ...

torsion
n. 1. Bükme, burma, bükülme, b ...

torsiversion
n. Bir dişin uzun ekseni üzeri ...

torso
n. Gövde. ...

torticollar
a. 1. Torticollis ile ilgili; ...

torticollis
n. Başın gayrıtabii bir durumu ...

tortipelvis
n. Dystonia musculorum deforma ...

tortuous
a. Kıvrıntılar gösteren, burma ...

toruloid
a. Düğümlü veya tomurcuklu. ...

torulus
n. Küçük çıkıntı. ...

torus
n. (pl. tord. Kabartı (kas vey ...

totem
n. İlkel kabilelerde, kabile'n ...

totenlade
n. Sekesterin etrafında oluşan ...

totipotency
n. Hücrenin farklılaşabilme ye ...

totipotent
a. Her tarafı gelişebilen. ...

totipotentiality
n. Herhangi bir istikamette ge ...

tottoing
n. İnsan derisini iğneleyerek ...

touch
n. Tuşe: 1. Vücut boşluklarını ...

tourniquet
n. Kan akıntısını durdurmak iç ...

tox-
pref. Toksik madde, zehir anla ...

toxalbumin
n. biochem.Bakteri ve sair kay ...

toxalbumose
n. biochem. Zehrili albümoz. ...

toxanemia
n. Toksik madde etkisiyle erit ...

toxemia
n. Kana karışan toksinlerle me ...

toxemic
a. 1. Toksemi ile ilgili; 2. T ...

toxenzyme
n. biochem. Zehirli enzim. ...

toxic
a. Zehirli toksik. ...

toxic(o)-
pref. Zehir, zehirli. ...

toxicant
a. 1. Zehirli, zehirleyici, ze ...

toxication
n. Zehirleme, zehirlenme, toks ...

toxicity
n. Zehirlilik. ...

toxicoderma
n. Zehirli bir cilt hastalığı. ...

toxicodermatitis
n. Toksik maddenin sebep olduğ ...

toxicodermia
n. Toksik maddenin sebep oludğ ...

toxicogenic
a. Zehir meydana gelen, toksik ...

toxicohemia
n. See: Toxemia. ...

toxicoid
a. Zehir şeklinde, zehir gibi. ...

toxicologist
n. Toksikoloji mütehassısı, to ...

toxicology
n. Zehirbilim zehirler bilgisi ...

toxicomania
n. 1. Zehirlere veya zehirleyi ...

toxicomaniac
n. Toksikomani hastası, toksim ...

toxicomucin
n. Tüberküloz basilinden çıkan ...

toxicopathy
n. Zehirden ileri gelen hastal ...

toxicopatic
a. Toksikopatiye ait. ...

toxicopexic
a. Zehiri tesbit eden veya nöt ...

toxicopexis
n. Toksik maddenin vücutta etk ...

toxicopexy
n. Zehiri tesbit etme veya nöt ...

toxicophidia
n. Zehirli yılanlara verilen g ...

toxicophobia
n. Marazi zehir korkusu, toksi ...

toxicophylaxin
n. Mikro-organizmalardan ileri ...

toxicosis
n. Toksikoz. 1. Toksinlerle me ...

toxiferous
a. Zehir taşıyıcı veya yapıcı, ...

toxigenic
a. 1. Toksinlerden ileri gelen ...

toxigenicity
n. Toksin yapabilme özelliği. ...

toxigenous
a. Toksin oluşturucu, toksin s ...

toxin, toxine
n. biochem. Mikrop v.s.'nin if ...

toxin-antitoxin
n. Toksin ile kendisini büyük ...

toxinemia
n. See: Toxemia. ...

toxinfection
n. Toksin veya diğer maddelerd ...

toxinosis
n. Toksik madde etkisiyle geli ...

toxipathy
n. Zehirlenme hastalığı, toksi ...

toxiphobia
n. Zehirlenmekorkusu hastalığı ...

toxis
n. See:Toxication. ...

toxisterol
n. biochem. Ergosterolün zehir ...

toxitherapy
n. Toksinlerin tedavi maksadiy ...

toxocara
n. Kedi ve köpeklerde görülen ...

toxocariasis
n. Toxocara cinsi solucan larv ...

toxoid
n. biochem. Sıcaklık veya kimy ...

toxolysin
n. Bakteri toksinlerine karşı ...

toxopeptone
n. biochem. Zehirli pepton. ...

toxophil
n. 1. Toksik madde ile birleşm ...

toxophilic
a. Zehirlere karşı meyilli ola ...

toxophorous
a. 1. Zehirli, zehir taşıyan; ...

toxoplasma
n. Toksoplazmosis medeni olan ...

toxoplasmosis
n. Memeli hayvanlarda ve kuşla ...

trabecula
n. (pl. trabeculae). Bölmecik, ...

trabecular
a. Trabeküle ait, trabeküler. ...

trabeculate
a. Bölmecikler gösteren. ...

trabeculation
n. Trabeküllerin oluşması, org ...

trabeculotomy
n. Glokom'da uygulanan ameliya ...

trabs
n. Işın demeti. ...

trace
n. 1. biochem. Zerre, cüzi şey ...

tracer
n. Bilgi edinmek amacıyla kull ...

trache-
pref. Nefes borusu anlamına ön ...

trachea
a. Nefes (soluk) borusu, trake ...

tracheaectasy
n. Trakea genişlemesi. ...

tracheal
a. Trakeaya (soluk borusuna) a ...

trachealgia
n. Trakea ağrısı. ...

trachel(o)-
pref. Boyun, boyun şeklinde or ...

trachelagra
n. Boyun damlası, boyunda başg ...

trachelectomy
n. Uterus boynu (cervix uteri) ...

trachelematoma
n. Sternokleidomastoid kas üze ...

trachelismus
n. Boyun kaslarının spazmı. ...

trachelitis
n. Uterus boynu (cervix uteri) ...

trachelocystitis
n. Mesane boynu iltihabı. ...

trachelodynia
n. Boyun ağrısı. ...

trachelokyphosis
n. See: Spondylitis tuberculos ...

trachelology
n. Boyun hastalıkları ve tedav ...

trachelomyitis
n. Boyun kaslarının iltihabı. ...

trachelopexis
n. Sarkma gösteren cervix uter ...

trachelopexy
n. Rahim (uterus) boynunun tes ...

trachelophyma
n. Boyun tümörü. ...

tracheloplasty
n. Uterus boynu (cervix uteri) ...

trachelorrhaphy
n. Uterus boynu (cervix uteri) ...

tracheloschisis
n. Boyunda görülen doğuştan ya ...

trachelotomy
n. Uterus boynu (cervix uteri) ...

tracheo-
pref. Trakea, nefes (soluk) bo ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z