Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

thorax
n. Göğüs, pectus. ...

thorazine
n. Chlorpromazine'in müstahzar ...

thorium
n. biochem. Th. sembolü ile bi ...

thormobikanes
n. See: Thromboplastin. ...

thorny
a. Dikenli, üzerinde diken şek ...

thoron
n. biochem. Tn sembolü ile bil ...

thread
n. 1. İplik; 2. İplik veya lif ...

threadword
n. Oksiür. ...

threadworm
n. Kıl kurdu, Oxyuris cinsi he ...

thremmatology
n. Ehli hayvan veya fidan üret ...

threonine
n. biochem. Tabi bir aminoasid ...

threpsology
n. Beslenme bilgisi, besinbili ...

threshold
n. Başlangıç, bilincin başlang ...

thrix
n. Saç, kıl. ...

thrix,
suff. Saç, kıl. ...

throacodynia
n. Göğüs ağrısı. ...

throat
n. Boğaz, gırtlak. ...

throb
n.&v. 1. Atım, vuruş, nabız ve ...

throbbing
n. Atma, nabız veya kalb atımı ...

throe
n. Şiddetli ağrı. ...

thromb(o)-
pref. Tıkaç. ...

thrombase
n. See: Thrombin. ...

thrombasthenia
n. Trombositler'de kalitatif b ...

thrombectomy
n. Tıkaç çıkarma ameliyatı, tr ...

thrombin
n. biochem. Fibrinojeni fibrin ...

thrombo-embolic
n. Bir trombus veya pıhtının b ...

thrombo-endarteritis
n. Bir atardamarın içinde meyd ...

thromboangiitis
n. Arter ve ven iltihabı. ...

thromboarteritis
n. İltihaplı arter tıkanması. ...

thromboclasis
n. Pıhtının erimesi. ...

thrombocystis
n. Pıhtı etrafında oluşan kese ...

thrombocyte
n. İki üç mikron çapında renks ...

thrombocythemia
n. See: Thrombocytosis. ...

thrombocytocrit
n. Trombositleri sayma aleti. ...

thrombocytolysis
n. Trombositlerin yokolması, t ...

thrombocytopenia
n. Trombosit azlığı. ...

thrombocytopenic
n. 1. Trombositopeni ile ilgil ...

thrombocytopoiesis
n. Trombosit oluşumu. ...

thrombocytosis
n. Kanda trombositlerin çoğalm ...

thromboembolectomy
n. Embolik trombüs'ün damar du ...

thromboembolic
a. Damara tutunmuş trombüs'den ...

thromboembolism
n. Herhangi bir damardaki trom ...

thromboendarterectomy
n. Arterin iltihaplı ve tıkanm ...

thromboendarteritis
n. Trombüs'ün eşlik ettiği art ...

thrombogen
n. See: Prothrombin. ...

thrombogenesis
n. Pıhtı oluşumu, trombojenez. ...

thrombogenic
a. Kan pıhtılaştırma gücüne sa ...

thromboid
a. Tıkaç şeklinde. ...

thrombokinesis
n. Kan pıhtılaşması. ...

thrombolastinopenia
n. Kanda tromboplastinlerin az ...

thrombolymphangitis
n. Tıkaç sebebiyle lenf damara ...

thrombolysis
n. Pıhtının erimesi. ...

thrombolytic
a. Bir kan pıhtısının dağılmas ...

thrombon
n. Trombositler. ...

thrombonecrosis
n. Pıhtının da eşlik ettiği da ...

thrombopathy
n. Trombositlerin sayıca veya ...

thrombopenia
n. Trombositlerin azalması, tr ...

thrombophilia
n. Vücutta aşırı pıhtılaşma is ...

thrombophlebitis
vena içinde pıhtı ve cidarında ...

thromboplastic
a. Kanı pıhtılaştırna. ...

thromboplastid
n. See: Thrombocyte. ...

thromboplastin
n. biochem. Protrombini trombi ...

thrombopoiesis
n. See: Thrombocytopoiesis. ...

thrombose
v. 1. Pıhtılaşmak; 2. Pıhtı ol ...

thrombosed
a. İçinde pıhtı (thrombus) bul ...

thrombosin
n. See: Thrombin. ...

thrombosinusitis
n. Bir dura mater sinüsünde il ...

thrombosis
n. Damarda veya kalbde kanın p ...

thrombotic
a. 1. Pıhtı oluşmasıyla ilgili ...

thrombotonin
n. See: Serotonin. ...

thrombus
n. 1.Hayatta iken damar içinde ...

throttle
n.&v. 1. Nefes borusu veya boğ ...

through
n. pref. Vasıtasiyle, yolu ile ...

throwback
n. Eski atalara ait, türün diğ ...

thrush
n. Mikroskopik mantarların (ca ...

thrypsis
n. Parçalı kırık. ...

thulium
n. biochem. Tm sembolü ile bil ...

thumb
n. El başparmağı. ...

thylacitis
n. Deri yağ bezlerinin iltihab ...

thym(o)-
pref. 1. Timüs bezine ait; 2. ...

thyme
n. Kekik otu. ...

thymectomy
n. Timusu çıkarma ameliaytı. ...

thymelcosis
n. Timusun ülserli hali. ...

thymergasia
n. Manyakdepresif psikoz. ...

thymic,
a. Timusa ait, thymicus. ...

thymiosis
n. 1. Treponema pertenue'nin s ...

thymitis
n. Timus iltihabı, timit. ...

thymo-
pref. See: THym-. ...

thymocyte
n. Timus bezindeki lenf dokusu ...

thymogenic
a. Hissi veya histerik kaynakl ...

thymol
n.biochem. Bakterisid ve fungi ...

thymoleptic
n. Etkilerini esas itibariyle ...

thymolysis
n. Timus dokusu harabiyeti. ...

thymoma
n. Timus tümörü. ...

thymopathy
n. Timus hastalığı. ...

thymoprivic
a. Timus bezinin yetersiz çalı ...

thymopsyche
n. Zihnin hissi yönü. ...

thymosin
n. Thymus guddesinin epitelyal ...

thymotoxic
a. Timüs bezi için toksik olan ...

thymoxamine
n. Damar genişletici bir ilaç. ...

thymus
n. Ön mediyastende bulunan bir ...

thymusectomy
n. Timusu çıkarma ameliyatı, t ...

thyr(o)-
pref. See: Thyroid. ...

thyremphraxis
n. Tiroid bezinin yetersiz çal ...

thyro-
pref. thyr. ...

thyroadenitis
n. Tiroid iltihabı. ...

thyroaplasia
n. Tiroidin kusurlu gelişimi, ...

thyroarytenoid
a. Tiroid ve aritenoid kıkırda ...

thyrocardiac
a. 1. Tiroid bezi ve kalbi ilg ...

thyrocarditis
n. Hipertiroidizme bağlı kalb ...

thyrocele
n. Guatr, goiter, tirosel. ...

thyrochondrotomy
n. Orta hattan yayılan larengo ...

thyrocricotomy
n. Alt larengotomi. ...

thyroepiglottic
a. Tiroid ve epiglota ait. ...

thyrofissure
n. See: Thyrochondrotomy. ...

thyrogenic
a. Tiroidden kaynaklanan, tiro ...

thyroglobulin
n. Tiroidin iyot ihtiva eden g ...

thyroglossal
a. Tiroid ve dile ait. ...

thyrohyal
a. Hiyoid kemiğin büyük boynuz ...

thyrohyoid
a. Tiroid kıkırdağı ve hiyoid ...

thyroid
a. Kalkansı, tiroid. ...

thyroidectomize
v. Tiroidi çıkarmak. ...

thyroidectomy
n. Tiroid bezinin ameliyatla ç ...

thyroidine
n. Tiroid hormonu içindeki iyo ...

thyroidism
n. Tiroid bezinin fazla çalışm ...

thyroiditis
n. Tiroid bezi iltihabı, tiroi ...

thyroidotomy
n. Tiroid bezi ameliaytı, tiro ...

thyrolaryngeal
a. Tiroid bezi ve larenks'le i ...

thyrolingual
a. Tiroid bezi ve dil'le ilgil ...

thyrolysin
n. Tiroid dokusunu yokeden bir ...

thyrolytic
a. Tiroid dokusunu eritici, ti ...

thyroncus
n. Tiroid bezi büyümesi, guatr ...

thyroparathyroidectomy
n. Tiroid faaliyetinin azalmas ...

thyropathy
n. Tiroid bezini ilgilendiren ...

thyropenia
n. Tiroid bezinin yetersiz sal ...

thyrophyma
n. Tiroid bezi tümörü. ...

thyroprival
a. Tiroid bezi faaliyetinin az ...

thyroprivia
n. Tiroid bezinin çıkarılışı v ...

thyroprivic
a. 1. Tiroid bezinin çıkarılış ...

thyroptosis
n. Guatr ihtiva eden tiroidin ...

thyrosis
n. Tiroid hastalığı. ...

thyrotherapy
n. Kurutulmuş tiroid bezi özle ...

thyrotomy
n. Tiroid kıkırdağını kesme am ...

thyrotoxic
a. Tiroidin toksik faaliyeti i ...

thyrotoxicosis
n. Tiroid bezinin aşırı faaliy ...

thyrotoxin
n. biochem. Tiroid dokusuna öz ...

thyrotrope
n. Tiroid hasatlığı gösteren k ...

thyrotrophic
a. 1. Tirotropizm'le ilgili; 2 ...

thyrotropic
a. 1. Tiroid bezini uyaran; 2. ...

thyrotropin
n. Ön hipofizden salgılanan bi ...

thyrotropism
n. İç salgı bezleri sisteminde ...

thyroxine
n. biochem.İyot ihtiva eden bi ...

thyroxinemia
n. Kanda aşırı miktarda tiroks ...

thyroxinic
a. Tiroksin'le ilgili. ...

tibia
a. (pl. tibiae). Kaval kemik, ...

tibial
a. Tibyal, tibyaya ait, tibial ...

tibialgia
n. Tibia'da hissedilen ağrı, t ...

tibiofemoral
a. Tibya ve femura ait. ...

tibiofibular
a. Tibya ve fibulaya ait. ...

tibione
n. biochem. Tüberküloz tedavis ...

tibiotarsal
a. Tibya ve tarsusa ait. ...

tic
n. Durmadan, istek dışında mey ...

tick
n. Kene. ...

tickling
n. Gıcık. ...

tigmocyte
n. Trombosit. ...

tigroid
a. 1. Benekler gösteren, koyu ...

tigrolysis
n. Nissel cisimlerinin yokolma ...

tikitiki
n. pirinç kepeği (nevrit tedav ...

tilmus
n. Saçların sökülmesi, epilasy ...

tilt
n.1. Eğilim, meyil; 2. Eğilmek ...

timbre
n. Ses tınısı. ...

time
n. Zaman, vakit. ...

tin
n. biochem. Sn sembolü ile bil ...

tinctable
a. Yapısına boya alır, boyanab ...

tinction
n. 1. Boyama, renk verme; 2. R ...

tinctorial
a. Boyamaya ait. ...

tincture
n. Tentür, nebati, hayvani vey ...

tinea
n. Trichophyton veya Microspor ...

tingible
a. Boyanabilir, boyanabilen. ...

tingling
n. Belli bir deri bölgesinde d ...

tinkle
n. See: Tinkling. ...

tinkling
n. Akciğer oskültasyonunda gen ...

tinnitus
n. Kulak çınlaması. ...

tintometer
n. Sıvıların renk bakımından k ...

tintometry
n. Titometrenin kullanılışı. ...

tiploidy
n. Hücrenin yarısı anneden yar ...

tiptoe
n.Ayak parmağı ucu. ...

tiqueur
n. Tik gösteren kişi, tikli ki ...

tire
v. 1. Yormak, yorgunluk vermek ...

tiredness
n. Yorgunluk, bitkinlik. ...

tirefond
n. Kemiklerin çökmüş kısımları ...

tisane
n. Hastalara içirilen ıhlamur ...

tissue
n. Doku, nesiç. ...

tissular
a. Doku ile ilgili. ...

titanium
n. biochem. Ti sembolü ile bil ...

titer
n. biochem. Titre. ...

titillation
n. 1. Gıdıklama, gıcıklama; 2. ...

titrate
v. biochem. Titre etmek. ...

titration
n. biochem. Volümetrik analiz, ...

titre
n. Birim hacımdaki miktarı bil ...

titubation
n. Yürürken bazı sinir hastalı ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z