Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

thalamocortical
a. Talamus ve bein kabuğuna ai ...

thalamolenticular
a. Talamus ve lentikül nüvesin ...

thalamotomy
n. Bir talamus bölümünün cerra ...

thalamus
n. (pl. Thalami). Talamus, bey ...

thalassemia
n. Cooley anemisi, kalıtsal ol ...

thalassoposia
n. Deniz suyu içmeğe karşı aşı ...

thalassotherapy
n. Deniz banyosu, deniz seyaha ...

thalidomide
n. Hipnotik ve sedatif etkiye ...

thallium
n. biochem. TI sembolü ile bil ...

thamuria
n. Sık idrar etme. ...

thanato
pref. Ölüm. ...

thanatobiologic
a. Hayat ve ölüme ait. ...

thanatognomoniüc
a. Ölümün işaretçisi olan (bel ...

thanatoid
a. Ölüm şeklinde, ölümsü. ...

thanatology
n. Ölüm olayının incelenmesi, ...

thanatomania
n. İntihar etme deliliği. ...

thanatometer
n. Vücut ısısındaki düşüklüğü ...

thanatophobia
n. Sebepsiz ve marazi ölüm kor ...

thanatopsy
n. Ölü vücudunun kesilerek inc ...

thanatos
n. İçteng elen şiddetli ölüm a ...

thanatosis
n. Dokunun canlılığını kaybetm ...

thaumatrophy
n. Bir dokunun kendine has yap ...

theaism
n. Aşırı çay içimine bağlı ola ...

thebaism
n. Afyon zehirlenmesi. ...

theca
n. (pl. thecae). Zarf, kılıf, ...

thecitis
n. Kiriş (tendon) kılıfının il ...

thecodont
a. Dişleri çukurlarına gömülü ...

thecoma
n. Theca folliculi hücreleride ...

thecomatosis
n. Ovuryum stromasının hiperpl ...

thecostegnosis
n. Kiriş kılıfının büzülmesi. ...

theelin
n. biochem. Estronun ticari ad ...

theelol
n. biochem. Estriyolün ticari ...

theine
n. bicohem. Çayda bulunan kafe ...

thelalgia
n. Memeucu ağrısı. ...

theleplasty
n. memeucu plastik ameliyatı. ...

thelerethism
n. Memeucu dikleşmesi. ...

thelitis
n. Memeucu iltihabı. ...

thelium
n. Papilla ...

theloncus
n. Meme başı tümörü. ...

thelorrhagia
n. Memucu kanaması, teloraji. ...

thelothism
n. Meme başının dikleşmesi, te ...

thelyblast
n. Dişi çekirdek. ...

thelygenic
a. Yalnız dişi yapan. ...

thelyplasty
n. Memeucu plastik ameliyatı. ...

thelytocia
n. Sadece kız çcuğu doğurma ha ...

thenad
a. Avuçiçi, elayası. ...

thenal
a. Elayasına ait. ...

thenar
n. Elayasının baş parmak hizas ...

theobromine
n. biochem. Müdrir koroner dam ...

theomania
n. Kendisini Allah zannetme, t ...

theomaniac
a. Kendisini Allah sanan kişi, ...

theophobia
n. Allahtan aşırı korkma, Alla ...

theophylline
n. biochem. Camelia sinensis'i ...

theory
n. Nazariye, teori. ...

therapeutic(al)
a. 1. Tedaviye ait; terapötik; ...

therapeutics
n. Tedavi şubesi, tedavibilim. ...

therapeutist
n. Tedavi mütehassısı. ...

therapist
n. Belli bir tedavi yöntemi üz ...

therapy
n. Tedavi, terapi. ...

therm
n. Sıcaklık birimi. ...

therm(o)
perf. Sıcaklık. ...

thermacogenesis
n. İlaç tesiri ile vücut ısısı ...

thermae
n. Ilıcalar, kaplıcalar. ...

thermaerotherapy
n. Sıcak hava tedavisi. ...

thermal
a. 1. Kaplıcaya ait; 2. Sıcağa ...

thermalgesia
n. Sıcaktan ileri gelen ağrı h ...

thermalgia
n. Yanma hissinin eşlik ettiği ...

thermanalgesia
n. Sıcağı hissetmeme, termanal ...

thermanesthesia
n. Sıcak ve soğuk hislerinin k ...

thermatology
n. Isı ile tedavi etme bilimi, ...

thermelometer
n. Küçük sıcaklık değişiklikle ...

thermesthesia
n. Sıcak veya soğuğu duyma. ...

thermesthesiometer
n. Sıcağa karşı duyarlılık der ...

thermhypesthesia
n. Sıcağa karşı duyarlığın aza ...

thermic
a. Sıcağa ait. ...

thermobiosis
n. Yüksek ısıda yaşayabilme, t ...

thermocautery
n. dokuları tedavi maksadı ile ...

thermocoagulation
n. Yüksek frekans cereyanlarıy ...

thermocshemistry
n. Kimyanın sıcaklıkla kimyasa ...

thermodiffusion
n. Isı tesirinden yayılma veay ...

thermoduric
Hararete karşı dayanıklı. ...

thermodynamics
n. Hararetin mihaniki tesirind ...

thermoelectricitiy
n. Hararetin bilavasıta tesiri ...

thermoexcitory
a. Vücut hareketini yükselten. ...

thermofuge
a. Ateş düşüren, hararet düşür ...

thermogenesis
n. Organizmalarda haraket husu ...

thermogenetic
a. Haraket meydana etirci, ısı ...

thermogenics
n. Haraket husulü ilmi, termoj ...

thermogram
n. Termografın kaydetti çizgi. ...

thermograph
n. Sıcaklık değişikliklerini k ...

thermography
n. Teşhis amacıyla vücutta mey ...

thermohyperalgesia
n. Aşırı termaljezi. ...

thermohyperesthesia
n. Sıcağa karşı aşırı duyarlık ...

thermoinhibitory
n. Vücut ısısının yükselmesini ...

thermolabile
n. Isıtmakla (çok defa 56°'nın ...

thermolamp
n. Belli bir vücut bölgesine, ...

thermology
n. Haraket bilgisi, ısı bilim, ...

thermoluminescence
n. Isındığ zaman bir maddeden ...

thermolysis
n. Termoliz: 1. Vücut hararet ...

thermolytic
a. Termolize ait. ...

thermomassage
n. Isı tedavisiyle birarada uy ...

thermometer
n. Hararet derecesini ölçen al ...

thermometric(al)
a. Termometreye ait. ...

thermometry
n. Hararet derecesini ölçme (u ...

thermoneurosis
n. Sinir kaynaklı ateş yükseme ...

thermopenetration
n. Vücudun derin kısımlarını d ...

thermophagy
n. Aşırı sıcak gıda yeme, term ...

thermophil
n. Yüksek ısıda gelişip yaşaya ...

thermophilic
a. Harareti esven (bakteri). ...

thermophobia
n. Marazi hararet korkusu veya ...

thermophore
n. İçi sıcak su ile veya kimya ...

thermopile
n. Küçük ısı değişikliklerini ...

thermoplega
n. Sıcaklık veya güneş çarpmas ...

thermoplypnea
n. Ateş sesebiyle süratli nefe ...

thermoresistant
a. Yüksek ısıya dayanıklı. ...

thermosat
n. Isıya aynı derecede muhafaz ...

thermoscan
n. Bir bölgedeki ısı dağılımın ...

thermoscope
n. Isı değişikliklerini göster ...

thermostable
n. Sıcağa karşı dayanıklık, ıs ...

thermostatics
n. Isıyı muhafaza bilimi, term ...

thermosteresis
n. Isıdan yoksun etme. ...

thermosterilization
n.1. yüksek ısı etkisiyel bakt ...

thermosystaltic
a. Isı sonucunda kasılan. ...

thermotaxis
n. 1. Vücut ısısının normal ay ...

thermotherapy
n. Isının tedavi maksadiyle ku ...

thermotics
n. Isıbilim, termoloji. ...

thermotolerant
a. Sıcaklığa dayanıklı olan, ı ...

thermotonometer
n. Sıcaklıktan ileri gelen kas ...

thermotoxin
n. Vücutta sıcaklıktan doğan t ...

thermotracheotomy
n. Ucundan yüksek ısı geçen ke ...

thermotropism
n. Isı karşısında gelişme. ...

thermy
suff. Sıcaklık, ısı anlamına s ...

therology
n. Memeli hayvaları konu alan ...

thesaurismosis
n. Hücrelerde bazı maddelerin ...

thesaurosis
n. Makromoleküllerin retikülo- ...

thesis
n. Herhangi bir konu üzearinde ...

thews
n. Sinir, veter. ...

thiabendazole
n. Oksiyür tedavisinde tek doz ...

thiacetazone
n. Sentetik bir tüberküloz ila ...

thialbarbitone
n. Thiopenthone'a benzer şekil ...

thiambutosine
n. Lepra tedavisinde kullanıla ...

thiamine
n. Çeşitli bitkisel ve hayvans ...

thiemia
n. Kanda kükürt bulunması. ...

thiethylperazine
n. Bulantı, kusma ve baş dönme ...

thigh
n. Kalça. ...

thigmesthesia
n. Dokunma hissi. ...

thigmotaxis
n. Hareketli bir organizmanın ...

thigmotropism
n. Temas yardımı ile gelişme, ...

thimerosal
n. biochem. Bakteryostatik ve ...

thinking
n. Düşünme, düşünce. ...

thio-
pref. Kükürt. ...

thiomersalate
n. Organik civa ihtiva eden an ...

thionine
n.biochem. Nüve boyası olarak ...

thiopental sodium
n. biochem. Damardan yapıldığı ...

thiopentone
n. Kısa etkili bir bazal narko ...

thiopentone sodium
n. Genel anestezi meydana geti ...

thiopexy
n. Kükürt bağlama. ...

thiophil
n. Kükürtlü ortamda iyi gelişe ...

thiopropazate
n. Psikonevrozlarda kullanılan ...

thioquanine
n.Antimetabolit, Nukleoprotein ...

thioridazine
n. Sedatif ve trankilizan etki ...

thiothixene
n. Şizofreni tedavisinde kulla ...

thiouracil
n. 1. Hipertiroidizm tedavisin ...

thiourea
n.biochem.Oksijen yerine kükür ...

thirst
n. Su içme isteği ile belirgin ...

thirsty
a. Susamış, susuz. ...

thixotropy
n. Karıştırma sonucunda viskoz ...

thlipsencephalus
n. Kafatası sakat (kusurlu) ol ...

thorac-
pref. Göğüs anlamına önek. ...

thoracal
a. Göğüsle ilgili. ...

thoracalgia
n. Gözün ağrısı. ...

thoracectomy
n. Bir kaburganın çıkarılması ...

thoracentesis
n. Göğüs duvarını iğne ile del ...

thoracic
a. Göğse ait, thoracicus. ...

thoracicoabdominal
a. Göğüs ve karınla ilgili. ...

thoracicohumeral
a. Göğüs ve humerus'la ilgili. ...

thoraco-
pref. See: Thorac-. ...

thoraco-abdominal
n. Göğüs ve karını beraberceil ...

thoracoacromial
a. Göğüs ve arkromyona ait. ...

thoracobronchotomy
n. Göğüs duvarı yolu ile yapıl ...

thoracocautery
n. Yakma ile akciğer yapışıklı ...

thoracoceloschisis
n. Göğüs ve barsak yarığı. ...

thoracocyliosis
n. Toraks şekil bozukluğu. ...

thoracocyrtosis
n. Toraks çarpıklığı. ...

thoracodelphus
n. Pelvis ve bacakları normali ...

thoracogastroschisis
n. Göğüs ve karnın orta-ön çiz ...

thoracograph
n. Göğüs hareketlerini kaydede ...

thoracolumbar
a. Göğüs ve bel omurlarına ait ...

thoracolysis
n. See: Pneumonolysis. ...

thoracomelus
n. Bir çeşit ucube. ...

thoracomyodynia
n. Göğüs kasları ağrısı. ...

thoracopagus
n. Toraksları ile birleşmiş ik ...

thoracopathy
n. Göğüs organlarının hastalığ ...

thoracoplasty
n. Torakoplasti. 1. Göğüs üzer ...

thoracopneumoplasty
n. Göğüs ve akciğer üzerinde y ...

thoracoschisis
n. Göğüs duvarının yarığı. ...

thoracoscope
n. Göğüs duvarında yapılan küç ...

thoracoscopy
n. Göğsün endoskopla muayenesi ...

thoracostenosis
n. Göğsün anormal kasılması. ...

thoracostomy
n. Göğüs cidarını keserek dışa ...

thoracotomy
n. Göğüs cidarı (duvarı) ameli ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z