Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

T harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

temperament
n. See: Temper. ...

temperamental
a. Sinirli. ...

temperance
n. 1. Ilımlılık, ölçülülük, it ...

temperate
a. Mutedil. ...

temperature
n. 1. Vücudun hareket derecesi ...

temple
n. Şakak, tempora. ...

tempolabile
a. Zamanla değişebilen. ...

temporal
a. Şakağa ait, temporalis. ...

temporo
pref. Şakak bölgesi veya şakak ...

temporo-occipital
a. Şakak ve artkafa kemiklerin ...

temporoauricular
a. Şakak bölgesi ve kulakla il ...

temporofrontal
a. Temporal ve frontal bölgele ...

temporomandibular
a. Şakak kemiği ve altçeneye a ...

temporomaxillary
a. Şakak kemiği ve üstçeneye a ...

temporoparietal
a. Temporal ve pariteal bölgel ...

temporosphenoid
a. Şakak ve sfenoid kemiklerin ...

temporozygomatic
a. Şakak kemiği ve zigomatik k ...

tempostabile
a. zamanla değişmeyen. ...

temulence
n. Aşırı alkol alımının sebep ...

tenacious
a. Yapışkan. ...

tenaculum
n. Kan damarları v.s.'yi tutm ...

tenalgia
n. Kiriş (tendon) ağrısı. ...

tendency
n. Eğilim, temayül. ...

tender
a. dokunmakla acıyan, hassas. ...

tenderness
n. Dokunmakla kolayca acıma ha ...

tendinitis
n. tendon iltihabı, tendinit. ...

tendinous
a. Kirişlere ait veya kirişler ...

tendo
n. (pl. Tendines). See: Tendon ...

tendolysis
n. Bir kirişin yapışıklıkların ...

tendon
n. Veter, kiriş, kasların kemi ...

tendoplasty
n. Kiriş üzerinde yapılan este ...

tendosynovitis
n. kiriş kılıfının iltihabı. ...

tendovaginal
a. Kiriş ve kılıfına ait. ...

tendovaginitis
n. Kiriş ve zarının iltihabı, ...

tenectomy
n. Kiriş (tendon) çıkarma amel ...

tenesmic
a. 1. Tenezm'le ilgili; 2. Ten ...

tenesmus
n. Buruntu, rektum veya mesane ...

tenia
n. tenya: 1. Barsak paraziti, ...

teniafuge
n. Tenya (şerit)'ları barsakta ...

tenial
a. 1. Barsak şerit ile ilgili; ...

teniasis
n. Vücutta şerit (parazit)leri ...

teniform
a. Yassı şekil gösteren barsak ...

teno
pref. Kiriş, tendon. ...

tenodesis
n. Bir kirişin ucunun kemiğe d ...

tenodynia
n. Kiriş (tendon) ağrısı. ...

tenomyoplasty
n. Kiriş ve kasın plastik tami ...

tenomyotomy
n. Kiriş ve kası çıkarma ameli ...

tenonectomy
n. Kirişi kısmen çıkarma ameli ...

tenonitis
n. 1. Kiriş iltihabı, tenozit, ...

tenontagra
n. Kiriş veya kirişleri tutan ...

tenontitis
n. Kiriş iltihabı, tenontit. ...

tenonto
pref. Kiriş, tendon, tendo. ...

tenontodynia
n. Kiriş ağrısı. ...

tenontography
n. Kirişlerin yazılı tarifi. ...

tenontolemmitis
n. Kiriş kılıfının iltihabı. ...

tenontology
n. Kirişbilim, tendon bilgisi. ...

tenontothecitis
n. Kiriş kılıfının iltihabı. ...

tenophyte
n. Kirişte kemiksi oluş. ...

tenoplasty
n. See: Tendoplasty. ...

tenoreceptor
n. Kiriş içinde bulunan bir si ...

tenorrhaphy
n. Bir kirişin dikilmesi. ...

tenositis
n. See: Tenontitis. ...

tenostosis
n. Kirişin kemikleşmesi. ...

tenosuspension
n. Humerus başının bir kiriş b ...

tenosuture
n. see: tenorhaphy. ...

tenosynovectomy
n. Kiriş kılıfını çıkarma amei ...

tenosynovitis
n. Bir kiriş kılıfının iltihab ...

tenotome
n. Kirişe kesit yapmada kullan ...

tenotomy
n. Kiriş ameimyatı, tenotomi. ...

tension
n. Gergenlik, damarlar içinde ...

tensor
n. Bir organı geren kas. ...

tent
n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cer ...

tentacle
n. Kamçı. ...

tentative
n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. De ...

tentiginous
a. 1. Aşırı cinsel arzu göster ...

tentigo
n. Marazi uyuşukluk. ...

tentorial
a. Tentorium'la ilgili. ...

tentorium
n. (pl. tentoria). Çadır: Kafa ...

tentorium cerebelli
Beyincik çadırı. ...

tentum
n. Erkek cinsiyet organı, peni ...

tephromalacia
n. Beyin ve omurilikte boz cev ...

tephromyelitis
n. Omurilik boz cevherinin ilt ...

tephrosis
n. Cesedin yakılarak kül halin ...

tepid
a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı ku ...

tepp
n. "Tetra ethyl proyphosphate" ...

ter in die
adv. Günde üç defa. ...

teras
n. (pl. Terata). Ucube, acibe, ...

teratic
a. 1. Hilkat garibesi ile ilgi ...

teratism
n. See: Teras. ...

terato
pref. Ucube, teras. ...

teratogen
n. Fetal büyümeyi bozan ve mal ...

teratogenesis
n. Ucube oluşumu, teratojenez, ...

teratogenic
a. Kusurlu organ veya doku olu ...

teratogenous
a. Fetüs kalıntılarıdan kaynak ...

teratoid
a. Ucube şeklinde. ...

teratological
a. Teratolojiye ait, teratoloj ...

teratologist
n. teratoloji uzmanı. ...

teratology
n. Oluşumdaki biçimsizlikve an ...

teratoma
n. Embriyonun üç yaprağının bi ...

teratomatous
a. teratom'a benzer, teratom g ...

teratophobia
n. Marazi ucube doğurma korkus ...

teratospermia
n. Meni içinde şekil bozukluğu ...

terbium
n. Tb sembolü ile bilinen, ato ...

terebene
n. biochem. Terebentin yağında ...

terebinthinisim
n. Terebentin (turpentine) ile ...

terebration
n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu ve ...

teres
n. Yuvarlak kas. ...

term
n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Be ...

terminal
a. Terminal, terminalis: 1. So ...

termination
n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. ...

terminology
n. Istilahlar, terimler, termi ...

terminus
n. Sınır, son. ...

terpene
n. biochem. C10H16 formüllü he ...

terpin hydrate
n. biochem. Müzmin öksürükte k ...

terra
n. Toprak. ...

terracing
n.Birçok tabaka halinde (kat k ...

terramycin
n. biochem. Oksitetrasiklinin ...

terror
n. Korku krizi, şiddetli korku ...

tertian
a. Üç günde bir veya gün aşırı ...

tertiarism
n. Sifiliz'in üçüncü devresine ...

tertiary
a. Üçüncü (gelen). ...

tertigravida
n. Üç defa gebe kalan kadın (g ...

tertipara
n. Üç doğum yapmış kadın. ...

tessellated
a. Küçük karelerle işaretlenmi ...

test
n. & v. biochem. a) Deney,, te ...

test-type
n. Görme keskinliğini ölçmekte ...

testaceous
a. Kırmızımsı, kahverengi. ...

testalgia
n. testis'te hissedilen ağrı, ...

testibrachium
n. Beyinciğin en süt sapı. ...

testicle
n. Erbez, husye, haya, testikü ...

testicond
a. İnmemiş testisleri olan. ...

testicular
a. Testise ait, testis şeklind ...

testiculate
a. Testis şeklinde, yumurta şe ...

testiculoma
n. Testis dokusu ihtiva eden t ...

testitis
n. testis iltihabı, testit (or ...

testoid
a. 1. Testis şeklinde, hayası; ...

testopathy
n. Testisleri lgilendiren herh ...

testosterone
n. biochem. Erkeklik hormonlar ...

tetan
pref. 1. Tetanos anlamına önek ...

tetania
n. See: Tetany ...

tetanic
a. 1. Tetanosa ait; Tetanozlu. ...

tetaniform
a. Tetanoz şeklinde. ...

tetanin(e)
n. 1. Tetanoz mikrobunun hasıl ...

tetanism
n. devamlı kasılma, tonik kası ...

tetanization
n. 1. Tetaniye tutulma; 2. Tet ...

tetanize
v. Mütemadi kasılma haline koy ...

tetanizer
n. Kasta tetanik kasılmalara s ...

tetanode
n. Tetanide eksitasyon dışıdak ...

tetanoid
a. Tetanoz şeklinde. ...

tetanolysin
n. Clostirdium tetani'den iler ...

tetanophilic
a. tetanoz toksinine mukavemet ...

tetanospasmin
n. biochem. Tetanus toksininin ...

tetanotoxin
n. Clostridium tetani tarafınd ...

tetanus
n. Tetanoz (See: Lockjaw). ...

tetany
n. 1. Santral sinir isteminin ...

tetartanopsia
n. Her iki görme sahasında bi ...

tetartocone
n. İki loplu bir dişin arka iç ...

tetra
pref. Dört. ...

tetrabasic
a. Dört hidrojen atomu verebil ...

tetrabenazine
n. Bir çeşit trankilizan. ...

tetrabrachius
n. Dört kollu ucube. ...

tetrabromfluorescein
n. Dokuları boyamada kullanıla ...

tetracaine hydrochloride
n. biochem. Mevzii uyuşturucu ...

tetrachirus
n. dört elli hilkat garibesi. ...

tetrachloroethylene
n. biochem. Etilen (C2CI4) şer ...

tetrachrotic
a. Nabızda dört yükseme dalgas ...

tetracoccus
n. Dörtlü kübik şekiller halin ...

tetracuspid
a. Dört kapakçıktan oluşan, dö ...

tetracycline
n. biochem. Bir antibiyotik gr ...

tetrad
n. 1. Dört değerli element; 2. ...

tetradactylous
a. Her uzvunda yalnızca dört p ...

tetraethylpyrophosphate
n. biochem. Böcek öldürmekte k ...

tetraethylthiuram disulfide
n. biochem. Alkolizm tedavisin ...

tetragenous
a. Dörde bölünebilen. ...

tetragonium
n. Dört taraflı şekil, tetrago ...

tetrahydroaminacrine
n. Morfin ve benzeri ilaçların ...

tetralogy
n. Dörtlü seri. ...

tetramastia
n. Dört meme bulunuşu hali. ...

tetranopsia
n. Görme sahasının dörtte biri ...

tetraperomelia
n. Kol ve bacakların tümüyle a ...

tetraplegia
n. İki ayak ve iki elin felci, ...

tetraploidy
n. Hücrenin türe has haploid k ...

tetrapus
n. Dört ayaklı ucube. ...

tetrasaccharide
n. biochem. Hidroliz olduğunda ...

tetrascelus
n. dört bacaklı ucube. ...

tetraster
n. Çekirdeğin dörde bölünmesi ...

tetrastichiasis
n. Kirpiklerin sağda ve solda ...

tetratomic
a. 1. Molekülünde dört atom ih ...

tetravaccine
n. Kolera, tifo, paratifo A ve ...

tetravalent
a. Dört değerli. ...

tetroxide
n. biochem. Molekülünde 4 oksi ...

tetter
n. Veziküllü bir cilt hastalığ ...

texis
n. Çocuk doğurma. ...

textiform
a. Ağ şeklinde örgüye sahip ol ...

textoblastic
a. Doku yaratan, rejenerasyona ...

textoma
n. Birbirinden ayrı çeşitli do ...

textural
a. Doku oluşumuna ait. ...

texture
n. Doku, nesiç. ...

thalamencephalon
n. Ebriyonda ön beyin keseceği ...

thalamic
a. Talamusa ait, tahalmicus. ...

thalamocoele
n. Üçüncü karıncık (beyinde). ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z