Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

source
n. Kaynak, herhangi bir şeyin ...

sourness
n. Ekşilik. ...

space
n. Ara, aralık, mesafe, boşluk ...

spagiric
a. İlm-i simyaya ait. ...

spallation
n. Nüklear parçalanma sırasınd ...

span
n. 1. Kollar yana açıldığı zam ...

span(o)
pref. Çok az, kıt, dar, eksik, ...

spanemia
n. Kansızlık, spanemi. ...

spanogyny
n. Dişlerin doğum nispetinin a ...

spanomenorrhea
n. Adetin noksan görülmesi. ...

spanopnea
n. Asabi kaynaklı nefes darlığ ...

sparganosis
n. Tenyaların ikinci larva saf ...

spargosis
n. 1. See: Elephantiasis; 2. M ...

spasm
n. Bir kasın istek dışında ola ...

spasmo
pref. Ani kas kasılması (spazm ...

spasmodic
a. Spazma ait, spazma bağlı, s ...

spasmogenic
a. Spazm meydana getirici, spa ...

spasmogenous
a. Spazm meydana getiren, spaz ...

spasmolysis
n. Spazmin çözülmesi. ...

spasmolytic
a. Spazm'ı ortadan kaldıran, s ...

spasmophemia
n. Pepeleme, kekeleme, kekemel ...

spasmophilia
n. Motor sinirlerin uyartılara ...

spasmotoxin
n. Clostiridium tetani tarafın ...

spasmous
a. Spazm şeklinde, spazm nitel ...

spasticity
n. Spazmlarla beliril olma hal ...

spatial
a. Sınırları belli yer, bölge, ...

spatium
n. (pl. spatii), See: Space. ...

spatula
n. Ecza karıştırmağa mahsus sa ...

spatulation
n. 1. Alınan salgıyı düz bir y ...

spavin
n. At ayağında oynak yerin şiş ...

spay
v. Dişi hayvanın yumurtalıklar ...

speciaalize
v. Özel bir maksat için gelişt ...

specialism
n. Belli bir konu üzerinde yoğ ...

specialist
n. Mütehassıs, uzman. ...

specialty, speciality
n. İhtisas ...

species
n. tür. ...

specific
a. Spesifik: 1. Bir hastalığa ...

specific difference
Tür farkı. ...

specimen
n. örnek, numune, model, misal ...

spectacles
n. Gözlük. ...

spectrocolorimeter
n. Renk körlüğünü muayeneye ya ...

spectrometer
n. Prizmadan geçişini takibenk ...

spectrometry
n. Bir spektrumda çizgilerin y ...

spectrophobia
n. Marazi ayna korkusu veya ke ...

spectrophotometer
n. Sektrofotometre: 1. Işık hi ...

spectrophotometry
n. Spektrofotometrei kullanma ...

spectroscope
n. Güneş v.s.'nin ışığını inhi ...

spectroscopy
n. Işın tahlili bahsi, spektro ...

spectrotherapy
n. Spekrum'u oluşturan ışınlar ...

spectrum
n. Işığın prizmadan geçreken y ...

specular
a. Speküloma ait. ...

speculum
n. Vücut boşluklarının veya ka ...

speech
n. Konuşma yeteneği, nutuk. ...

spelnocele
n. 1. Dalak tümörü; 2. Dalak f ...

spelnogenous
a. Dalakta meydana gelen, dala ...

spend
v. Fışkırtmak. ...

sperm
n. Ersuyu, sperm, meni, belsuy ...

sperma
n. 1. Erkek cinsiyet hücresi, ...

spermacrasia
n. Sperma sıvısının zayıf ifra ...

spermamceti
n. Bir nevi balinanın başından ...

spermapathy
n. Erkek cinsiyet hücrelerini ...

spermary
n. Erkek üreme bezi, cinsiyet ...

spermatemphraxis
n. Sperma yolunda tıkanıklık. ...

spermatic
a. 1. Erkek cinsiyet hürcesi ( ...

spermaticidal
a. Spermatozoonları öldürücü. ...

spermaticidal,
n. Spermleri öldüren. ...

spermatid
n. Spermatozoon'u meydana geti ...

spermatid.
n. Spermatozoid meydana getire ...

spermatism
n. Meni'nin penisten dışarı at ...

spermatitis
n.Ductus deferens'in iltihabı ...

spermatize
n. Meni akıtmak. ...

spermato- spermo
pref. Tohum, meni, sperma. ...

spermatocele
n. Haya şişmesi, tunica vagina ...

spermatocelectomy
n. Spermatoseli çıkarma ameliy ...

spermatocidal
a. Spermatozoidleri yokeden. ...

spermatocide
n. Spermatozoonları öldürücü m ...

spermatocyst
n. Seminal vezikül ...

spermatocystectomy
n. Seminal vezikülü çıkarma am ...

spermatocystitis
n. Seminal vezikül iltihabı. ...

spermatocystotomy
n. Seinal vezikül ameliyatı. ...

spermatocyte
n. Spermatozoidin ana hücresi. ...

spermatogenesis
n. Spermatozoid oluşumu, sperm ...

spermatogenic
a.1. Spermatozoonların oluşmas ...

spermatogonium
n. (pl. Spermatogonia). Testis ...

spermatoid.
a. Sperma (meni)'ye benzer, er ...

spermatologist.
n. Spermatoloji mütehassısı, s ...

spermatology
n. Meniyi (spermi) inceleme il ...

spermatolysin
n. Spermatozoidleri yokeden bi ...

spermatolysis
n. Spermatozoidlerin erimesi, ...

spermatolytic
a. Spermatolize ait. ...

spermatophia
n. Sperma anomalisi, spermatop ...

spermatophobia
n. İrade dışı meni gelişinden ...

spermatorrhea
n. Menini nkendiliğinden (cins ...

spermatoschesis
n. Sperma yokluğu. ...

spermatotoxin
n. Spermatozoidleri yokeden bi ...

spermatozoan
a. Spermatozoon veya spermatoz ...

spermatozoicide
n. Spermatozoidleri yok eden i ...

spermatozoid
a. 1. Spermatozoon'a benzeyen, ...

spermatozoon, spermatozoid.
n. (pl. spermatozoa).Menide bu ...

spermaturia
n. İdrarda speramtozoidlerin b ...

spermectomy
n. Sperma kordonunu çıkarma am ...

spermicide
n. Olgun erkek üreme hücresi. ...

spermiduct
n. Ductus ejaculatorius ve vas ...

spermination
n. Spermatozoid yapma. ...

spermine
n. biochem. Semenve diğer hayv ...

spermine.
n. Meni'de ve bazı hayvansal d ...

spermiocyte
n. İlkel sperma hücresi. ...

spermiogenesis
n. Spermatid'lerin belli geliş ...

spermiogram
n. Sperma sıvısındaki muhtelif ...

spermium
n. Olgun erkek cinsiyet hücres ...

spermolith
n. Sperma taşı. ...

spermoneuralgia
n. Sperma kordonu nevraljisi. ...

spermophlebectasia
n. Sperma venalarının genişlem ...

spermoplasm
n. Spermatidlerin protoplazmas ...

sphacelate
v. Gangrenleşmek, çürümek. ...

sphacelation
n. Gangren(leşme). ...

sphacelism
n. Gangrenleşme, gangrenli olm ...

sphaceloderma
n. Cilt gangreni. ...

sphacelous
a. Gangrenli, çürümüş soyumuş ...

sphacelus
n. 1. Bir dokunun canlılığını ...

sphage
n. Boyunun ön kısmı. ...

sphagitis
n. Boğaz iltihabı. ...

sphenion
n. Yan kafa kemiğinin sfenoid ...

sphenocephalus
n. Kama şeklinde başı olan bir ...

sphenofrontal
a. Sfenoid ve frontal kemikler ...

sphenoid
n. 1. Kaması kemik, sfenoid, o ...

sphenoidal
a. Sfenoide ait, sphenoidalis. ...

sphenoiditis
n. Sfenoid (kaması) sinüs ilti ...

sphenoidotomy
n. Sfenoid (kaması) sinüs amel ...

sphenomandibular
a. Sfenoid kemik ve mandibula ...

sphenomaxillary
a. Sfenoid (kaması) ve üstçene ...

sphenopalatine
a. 1. Sfenoid (kaması) ve dama ...

sphenoparietal
a. Sfenoid ve paryetal kemikle ...

sphenorbital
a. Sfenoid kemik orbita ile il ...

sphenosis
n. Pelvis darlığı sebebiyle fe ...

sphenotresia
n. Fetüs kafatısının delinmesi ...

sphenotribe
n. Sfenotrezide kullanılan bir ...

sphenotripsy
n. Sfenotrib aracılığıyla fetü ...

sphenozygomatic
a. Sfenoid ve zigomatik kemikl ...

spher
pref. Küre anlamına önek. ...

sphere
n. küre ...

spherical
a. Kürevi, küreye ait, küresel ...

sphero
pref. 1. Yuvarlak, küresel; 2. ...

spherocyte
n. Küresel eritrosit, sferosit ...

spherocytosis
n. Kanda sferosit bulunması. ...

spheroid
a. 1. Küresel, kürevi, spheroi ...

spheroma
n. Küresel tümör. ...

spherometer
n. Küresel yüzeylerin kıvrıntı ...

spherospermia
n. Yuvarlak şekil gösteren kuy ...

spherule
n. Kürecik. ...

sphincter
n. Vücuttaki boşluk veya kanal ...

sphincteral
a. Sfinkter'le ilgili. ...

sphincteralgia
n. Sfinkter ağrısı. ...

sphincterectomy
n. Bir sfinkterin cerrahi olar ...

sphincteric
a. Sfinkter'le ilgili. ...

sphincterismus
n. Sfinkter spazmı. ...

sphincteritis
n. Sfinkter iltihabı. ...

sphincterolysis
n. İrisi korneadan ayırma amel ...

sphincteroplasty
n. Sakat bir sfinkterin plasti ...

sphincterotomy
n. Sfinkter ameliyatı. ...

sphingoin
n. Beyin dokusundan çıkarılan ...

sphingolipid
n. Yapısında sfingozin ihtiva ...

sphingolipidosis
n. vücut dokularında aşırı mik ...

sphingomyelin
n. Beynin beyaz maddesinde bul ...

sphingosine
n. Sfingolipidlern yapısında b ...

sphygm
pref. Nabız anlamına önek. ...

sphygmic
a. Nabıza ait. ...

sphygmo
pref. Nabız. ...

sphygmobologram
n. Sfigmobolometre aracılığıyl ...

sphygmobolometer
n. Kan basıncını kaydeden alet ...

sphygmocardiogram
n. Sfigmokardiyograf aracılığı ...

sphygmocardiograph
n. Nabız ve kalp atımlarını bi ...

sphygmogram
n. Üzerine nabzın yazılmışoldğ ...

sphygmograph
n. Nabız hareketleri kaydeden ...

sphygmography
n. Nabız vuruşunun kağıt üzeri ...

sphygmoid
a. Nabız şeklinde, nabız gibi. ...

sphygmology
n. Nabızbilim, nabız bilgisi, ...

sphygmomanometer
n. Arteryel kan basıncını ölçm ...

sphygmomanometry
n. Sfigmomanometre aracılığıyl ...

sphygmometer
n. Nabız ölçme aleti, sfigmome ...

sphygmopalpation
n. El ile nabzı hissetme, nabı ...

sphygmophone
n. Nabız atımlarının ses olara ...

sphygmoplethysmograph
n. Kol ve bacakta kan hacmini ...

sphygmoscope
n. Bazı görünür hale getiren a ...

sphygmoscopy
n. 1. Nabız muayenesi; 2. Nabı ...

sphygmotonometer
n. Arter duvarlarının elastiki ...

sphygmous
a. 1. Nabızla ilgili, nabız at ...

sphygmoviscosimetry
n. Kan basıncı ile beraber kan ...

sphygmus
n. Nabız, nabız atması. ...

spica
n. "8" şeklinde bir banaj tipi ...

spicular
a. 1. Sivri çıkınıt ile ilgil; ...

spicule
n. Küçük, çiviye benzeyen ve ö ...

spiculum
n. İğne veya çivi şeklinde org ...

spider
n. 1. Örümcek; 2. Örümcek şekl ...

spiloma
n. Ben, benek, deri lekesi, sp ...

spiloplania
n. Derinin çeşitli bölgelerind ...

spiloplaxia
n. 1. Cüzzam, lepra; 2. Lekeli ...

spilus
n. See. Spiloma. ...

spin
pref. 1. Dikenimsi çıkıntı anl ...

spina
n. (pl. spinae). Diken, ucu si ...

spinach
n. Özellikle A, B, C vitaminle ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z