Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

saprophilous
a. Çürümüş veya kokuşmuş madde ...

saprophyte
n. Organizmalar üzerinde yaşay ...

saprophytic
a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Ç ...

saprophytism
n. Çürümüş veya kokuşmuş madde ...

saprozoic
a. Çürümüş veya kokuşmuş madde ...

sarapus
n. Düztabanlık gösteren kimse, ...

sarc(o)-
perf. Et. ...

sarcina
n. Sekiz mikrokoküsün bir aray ...

sarcitis
n. Kas dokusu iltihabı. ...

sarco-adenoma
n. See: Adenosarcoma. ...

sarcoblast
n. İlkel kas hücresi, sarkobla ...

sarcocarcinoma
n. See: Carcinosarcoma. ...

sarcocele
n. Hayalarda iltihapsız şişlik ...

sarcocyst
n. Sarcocystis cinsi parazitle ...

sarcocyte
n. Protozoid ektoplazmalarının ...

sarcode
n. See: Protoplasm. ...

sarcoendothelioma
n. See: Synovioma. ...

sarcogenic
a. Et yapan. ...

sarcoid
n. 1. Ete benzer, etli; 2. Sar ...

sarcoidosis
n. Nodüler lezyonlarla belrili ...

sarcolemma
n. Çizgili kas lifini kuşatan ...

sarcological
a. Vücudun yumuşak kısımların ...

sarcologist
n. Sarkoloji mütehassısı, sark ...

sarcology
n. Kas lifleri anatomisi, sark ...

sarcolysis
n. Yumuşak dokuların ayrılıp d ...

sarcolyte
n. Yumuşak dokuların ayrılıp d ...

sarcoma
n. Kaynağını bağ dokusu hücrel ...

sarcomagenesis
n. Sarkom oluşumu. ...

sarcomatoid
a. Sarkom şeklinde, sarkomsu. ...

sarcomatosis
n. Birçok sarkomların gelişimi ...

sarcomatous
a. Sarkomlu, sarkoma benzer, s ...

sarcomere
n. Kas lifi segmentlerinden bi ...

sarcomphalocele
n. Göbeğin etli tümörü. ...

sarcoplasm
n. Lifi kas sütunları arasında ...

sarcopoietic
a. Kas yapan, kas oluşan. ...

sarcoptes
n. Uyuz hasatlığını yapan bir ...

sarcosine
n. biochem. Kas ve et hulasası ...

sarcosis
n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokus ...

sarcosome
n. Bir kas lifinin kasılabilen ...

sarcostosis
n. Et dokusunun kemikleşmesi. ...

sarcostyle
n. 1. Lif; 2. Kas lifi. ...

sarcotic
a. 1. Et oluşması ile ilgili; ...

sarcotome
n. Vücut kaslarını yarma aleti ...

sarcotomy
n. Vücut kaslarını yarma ameli ...

sarcous
a. 1.Etli doku ile ilgili, kas ...

sarsaparilla
n. İlaç saparnası "Saparna" ad ...

sartian
n. Yüzde ve diğer açık deri bö ...

sartorius
n. Dizin içeri bükülemsine hiz ...

sassafras
n. Amerikaya mahsus "Sasafras" ...

satellite
n. 1. Kendisinden daha büyük o ...

satellitosis
n. Genel felç (paralizi jenera ...

satisfaction
n. İstenilne amaca erişmenin v ...

saturate
v. biochem. Her hangi bir cism ...

saturated
a. İşba edilmiş, mesamatı iyic ...

saturation
n. 1. İşba, mesamatı iyice dol ...

saturn
n. biochem. Kurşun madeni. ...

saturnine
a. Kurşuna ait, kurşuni. ...

saturnism
n. Kurşun zehirlenmesi, saturn ...

satyriasis
n. Erkekte lüzumundan fazla ar ...

satyromania
n. See: Satyriasis. ...

saucerization
n. Hafif depresyon oluşumu. ...

sauriderma
n. Bir çeşit ihtiyoz. ...

sauriosis
n. Keratitis follicularis. ...

savory
a. 1. İştah açıcı tata sahip, ...

saw
n. Testere, cerrah testeresi 8 ...

sawtoothed
a. Kenarları testere gibi ince ...

saxifragant
a. Taşları eriten veya ezen. ...

sbeorrhagia
n. See: Seborrhea. ...

scab
n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk ...

scabbiness
n. Kabukluluk, uyuz. ...

scabby
a. 1. Yara gibi kabuk kabuk ol ...

scabicide
n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scab ...

scabies
n. Uyuz, gal, skabiyez. ...

scabiophobia
n. Marazi uyuz korkusu. ...

scabrities
n. 1.Uyuz, uyuzluluk; 2. Yara ...

scala
n. (pl. scalae). Skala, merdiv ...

scald
n. Nemli ısı etkisiyle meydana ...

scale
n.&v. 1. Pul; 2. Pul pul olmak ...

scalene
n. Kenarları birbirine eşitlik ...

scalenectomy
n. Skalen kası çıkarma ameliya ...

scalenotomy
n. Skalen kası ameliyatı. ...

scalenus
n. Skalen kası, kaburga kaldır ...

scaler
n. Diş taşını ve kefekisini te ...

scaling
n. 1. Dişler üzerindeki biriki ...

scall
n. Deri üzerinde meydana gelen ...

scalma
n. Solunum güçlüğü ve öksürükl ...

scalp
n. Başın saçlı yerinin derisi, ...

scalpel
n. Ufak ve düz bisturi. ...

scalpriform
a. Keski şeklinde. ...

scaly
a. 1. Pullu, pul pul olan; 2. ...

scammony
n. Mahmude otu (Bin göz otu) k ...

scan
n. İncelenen organ veya dokuda ...

scandium
n. biochem. Sc semoblü ile bil ...

scanner
n. Radyoaktif izotop'un incele ...

scanning
n. İncelenen doku veya organda ...

scanning speech
n. Dissemine skleroz'da meydan ...

scapha
n. (pl. scaphae). Skafa (kulak ...

scaphocephalic
a. Kayık şeklinde kafası olan, ...

scaphoid
a. Kayıksı, sandalsı, sandal b ...

scaphoiditis
n. Skafoid kemik iltihabı. ...

scapula
n. (pl. scapulae). Kürekkemik ...

scapulalgia
n. Kürekkemik (scapula) ağrısı ...

scapular
a. Skapulaya ait, scapularis. ...

scapulectomy
n. Kürekkemiğini çıkarma ameli ...

scapuloclavicular
a. Kürekkemiği ile klaviküle a ...

scapulodynia
n. Kürek kemiği üzerinde hisse ...

scapulopexy
n. Kürekkemiğinin kaburgalara ...

scapulothoracic
a. Kürekkemiği ile göğüse ait. ...

scapulovertebral
a. Kürek kemiği ve omurga ile ...

scar
n. Yara yeri iyileştikten sonr ...

scarf-skin
n. Epidermis. ...

scarification
n. Hacamat, deriyi kazıyıp kan ...

scarificator
n. Hacamat yapan alet. ...

scarify
v. Deriyi kazıyıp kanatmak, ha ...

scarlatina
n. Kızıl. ...

scarlatinal
a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kız ...

scarlatinella
n. Rubella scarlatinosa (hafif ...

scarlatiniform
a. Kızıla benzeyen, kızıl şekl ...

scarlet red
n. Temiz, fakat iyileşmiş yava ...

scatacratia
n. Dışkı (feçes) nın çıkarılma ...

scatemia
n. Barsak toksemisi. ...

scatology
n. Taş haline gelmiş gübreyi t ...

scatoma
n. Dışkının sertleşmesinden ol ...

scatophagy
n. Gübre yeme, skatofaji. ...

scatoscopy
n. Dışkı (feçes) muayenesi, sk ...

schema
n. Herhangi bir olayın ana hat ...

schematic
a. 1. Şema ile ilgili; 2. Çizg ...

scheuermann's disease
n. Corpus vertebrae'lerdeki ha ...

schilder's disease
n. Zeka geriliği ile birlikte ...

schindylesis
n. Bir kemiğin diğer bir kemiğ ...

schiötz tonometer
n. See: Tonometer. ...

schist(o)-
pref. Yarık, çatlak. ...

schistasis
n. Yarılma, çatlak, çatlaklık ...

schisto-
pref. Yarık anlamına önek. ...

schistocelia
n. Karnın konjenital yarığı. ...

schistocephalus
n. Yarık başlı ucube. ...

schistocormia
n. Gövde üzerinde doğuştan yar ...

schistocormus
n. Gövdesi üzerinde yarık göst ...

schistocystis
n. Mesanenin doğuştan yarık ol ...

schistocyte
n. Bölünmek üzere olan kan hüc ...

schistocytosis
n. Kanda sistositlerin çoğalma ...

schistoglossia
n. Yarık dil. ...

schistomelia
n. Kol veya bacak üzerinde doğ ...

schistomelus
n. Yarık kol ve bacakları olan ...

schistoprosopia
n. Yüzde doğuştan yarık bulunu ...

schistoprosopus
n. Yarık yüzlü ucube. ...

schistorrhachis
n. Spina bifida. ...

schistosoma
n. İnsanlarda hastalık meydana ...

schistosome
n. Schistosoma cinsi herhangi ...

schistosomiasis
n. İnsanlarda görüeln schistos ...

schistosomicides
n. Schistosoma'ları öldüren, b ...

schistosomus
n. Yarık karınlı ucube. ...

schistosternia
n. Sternum üzerinde doğuştan y ...

schistothorax
n. Göğüs (kemiği) nin yarık ol ...

schiz(o)-
pref. Bölünmüş, bölünme, bölme ...

schizaxon
n. Birbirine eşit iki dala ayr ...

schizogenesis
n. Eşeysiz (asexual) üreme. ...

schizognathism
n. Çenenin doğuştan yarık oluş ...

schizogony
n. Eşeysiz (asexual) üreme, pr ...

schizogyria
n. Beyin kıvrımlarının derin o ...

schizoid
a. 1. Şizofreniye benzeyen; 2. ...

schizomycete
n. Schizomycetes (Bacterium) s ...

schizomycetes
n. Tüm bakterileri (Bk. bacter ...

schizomycosis
n. Şizomisetlerden ileri gelen ...

schizont
n. Protozoidlerin gelişim şeki ...

schizonticide
n. Schizont'ları öldürücü ilaç ...

schizonychia
n. Tırnakların çatlaması. ...

schizophasia
n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma ...

schizophrenia
n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi ...

schizophreniac
a. 1. Şizofreni gösteren kimse ...

schizophrenic
n. Şizofreni ile alakalı olan, ...

schizophreniform
n. Şizofreni'ye benzeyen. ...

schizophrenosis
n. Şizofreni grubundan herhang ...

schizothorax
n. Ön göğüs duvarının doğuştan ...

schizothymia
n. İnsanı normal halden hemen ...

schizotrichia
n. Kıl uçlarının çatlaması. ...

schlatter's disease
n. Tibia tüberkülünde görülen ...

schlemm's canal
n. Skleranın iç tarafında ve k ...

scholz' disease
n. Genetik nitelik taşıyan ve ...

schonlein's disease
n. Genç erişkinlerde meydana g ...

schrumpeniere
n. Parankima atrofisi sonucu b ...

schultz-charlton reaction
n. Kızıla benzer döküntüleri o ...

schwannoglioma
n. See: Schwannoma. ...

schwannoma
n. Schwann zarından kaynaklana ...

schwannosarcoma
n. See: Schwannoma. ...

schwartze's operation
n. Enfekte kemiğin çıkarılması ...

schwelle
n. See: Threshold. ...

sciage
n. İki eli birbirine paralel t ...

sciatic
a. Kalçaya ait, kalçada olan, ...

sciatica
n. Kalça sinirlerinin nevralji ...

science
n. Fen, ilim, bilim, bilgi. ...

scientific
a. Fenni, ilmi, bilimsel. ...

scientist
n. Alim, bilgin,fen adamı. ...

scieropia
n. Eşyaları karanlık görme. ...

scillaren
n. biochem. Adasoğanı glikozid ...

scillipicrin
n. biochem. Adasoğanından elde ...

scillism
n. Ada soğanı ile zehirlenme. ...

scinticisternography
n. Hidrosefalus'un radyoaktif ...

scintigram
n. İncelenen dokuda toplanan r ...

scintillation
n. Radyoaktif maddelerden yükl ...

scintillography, scintiscanning
n. Uygun bir radyoizotop veril ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z