Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sulphonylureas
n. Ağız yoluyla alındığında hi ...

sulphur
n. Bir zamanlar kükürtlü merhe ...

sulphuric
a. Kükürtlü. ...

sulpmethemoglobin
n. Bir hemoglobin ve kükürtlü ...

sulthiamene
n. Temporal lob ve Jackson tip ...

sumac
n. Değdiği vücut yüzeyinde kaş ...

summation
n. 1. Toplanma, birikme, aynı ...

summer
n. yaz. ...

sun
n. Güneş. ...

sun bath
Güneş banyosu. ...

sun beam
Güneş ışını. ...

sun ray treatment
Helyoterapi (kozmoterapi). ...

sun stroke
Güneş çarpması. ...

sun struck
Güneş çarpmış. ...

sunburn
n. Uzun süre güneş ışınlarına ...

sunstroke
n. Güneş çarpması. ...

super
a. & pref. 1. Üst, yukarı, üze ...

super-ego
n. Zihin cihazında egonun üzer ...

superacid
n. Kuvvetil asit, yoğun asit. ...

superalimentation
n. Çok yeme, aşırı beslenme. ...

superalkalinity
n. biochem. Aşırı kalevilik. ...

superciliary
a. Kaşa ait, superciliaris ...

supercilium
n. (pl. supercilia). Kaş. ...

superexcitation
n. Aşırı heyecan. ...

superfecundation
n. Hamilelik esnasında ikinci ...

superfibrination
n. Kanda aşırı miktarda fibrin ...

superficial
a. Yüzeysel, sathi, superficia ...

superfrontal
a. Dimağın ön parçasının üst k ...

superimposition
n. Üst üste konulma, üst üste ...

superimpregnation
n. İki yumurtanınbirden döllen ...

superinduce
v. Esasen mevcut olan bir hast ...

superinfection
n. Bir hastalık esnasında hast ...

superinvolution
n. Aşırı gerileme. ...

superior
a. Üst, üst tarafında bulunan, ...

superlactation
n. Aşırı süt ifrazı ...

superlethal
a. Öldürücü dozun üstünde olan ...

supermedial
a. Ortanın üzerinde bulunan. ...

supermicroscope
n. Elektron mikroskopu. ...

supermotility
n. Aşırı hareketlilik. ...

supernatant
a. yüzen. ...

supernumerary
n. Lüzumundan (normalden) fazl ...

supernutrition
n. Aşırı beslenme, çok yeme. ...

superolateral
a. Üst-yan tarafta. ...

superovulation
n. Birden fazla Graaf folikülü ...

superparasitism
n. 1. Bir parazit'in diğer bir ...

superphosphate
n. biochem. Asit fosfat. ...

superscription
n. Reçetenin baş kısmındaki Rp ...

supersecretion
n. Aşırı salgılanma. ...

supersoft
a. Çok yumuşak (uzun dalga boy ...

supersphenoid
a. Sfenoid kemik üstü, sfenoid ...

supertension
n. Aşırı tansiyon yükseklği. ...

supervention
n. Mevcut bir durum veya hasta ...

supervirulent
a. Aşırı derecede virülan (pat ...

supervisor
n. Hastanede, hasta bakımını d ...

supinate
n. & v. 1. El ayasını yukarıya ...

supination
n. Avucun öne veya yukarıya ba ...

supinator
n. El bileğini dışarıya doğru ...

supine
a. 1. Avuç içi yukarıya doğru ...

supplement
n. İlave, ek. ...

supplemental
a. Ek şeklinde, ilave suretiyl ...

support
n. Destek, herhangi bir şeye d ...

suppository
n. Rektum yolu le verilecek il ...

suppurate
v. Cerahatlanmak. ...

suppuration
n. Cerahatlanma, cerahat, süpü ...

suppurative
a. Cerahatlı, süpüratif. ...

supra
pref. 1. Üst üstünde, önünde; ...

supra-acromial
a. Akromyon üstüned bulunan. ...

supra-anal
a. Anüs üstünde. ...

supra-auricular
a. Orikül üstüned bulunan. ...

supra-axillary
a. Koltuk çukuru üstünde. ...

supra-epicondylar
a. Epikondil üstünde bulunan. ...

suprabuccal
a. Yanak üstünde. ...

supracerebellar
a. Beyinciğin üst yüzeyinde bu ...

supracerebral
a. Beyin (cerebrum) üstünde. ...

suprachoroid
a. Koroidin dış yüzeyinde bulu ...

suprachoroidea
n. Koroidin en dış tabakası. ...

supraclavicular
a. Köprücüküstü, köprüçük kemi ...

supraclusion
n. Bir dişin normal kapanma yü ...

supracommissure
n. Corpus pineale önünde bulun ...

supracondylar
a. Loma(kondil) üstünde buluna ...

supracostal
a. Kaburgaların üstünde veya d ...

supracotyloid
a. Hokka çukuru (acetabulum) ü ...

supracranial
a. Kafatasının üst yüzeyinde b ...

supradiaphragmatic
a. Diyafram üstünde bulunan. ...

supradural
a. Dura mater üstünde. ...

supraglottic
a. Glottis üstünde. ...

suprahepatic
a. Karaciğer üstünde. ...

suprahyoid
a. Dilkemiği üstünde buluann, ...

suprainguinal
a. kasık üstünde. ...

supraliminal
a. bilinç eşiğini aşmış, bilin ...

supralumbar
a. Bel üstüned bulunan. ...

supramalleolar
a. malleol üstünde bulunan. ...

supramammary
a. Meme üstünde. ...

supramandibular
a. Mandibula üstünde. ...

supramarginal
a. Kıyı, kenar (margo) üstünde ...

supramaşillary
a. Üstçeneye ait. ...

supramaxilla
n. Üst çene kemiği, maşilla. ...

supramolecular
a. Moleküllerden üstün ve daha ...

supranasal
a. Burun üstünde. ...

supranuclear
a. Çekirdek üstünde. ...

supraocular
a. Göz küresi üstünde. ...

supraorbital
a. Gözçukuru üstünde bulunan, ...

suprapatellar
a. Dizkapağı üstünde bulunan, ...

suprapelvic
a. Havsala (pelvis) üstü. ...

suprapontine
a. Varol köprüsü üstüned bulun ...

suprapubic
a. Çatı kemiği (pubis) üstü, p ...

suprarenal
a. Böbreğinüzerinde. ...

suprarenal.
a. Böbreküstü böbrek üstünde b ...

suprarenalectomy
n. Böbreküstü bezinin ameliyat ...

suprascapular
a. Kürek kemiği (scapula) üstü ...

suprascapularis
n. Kürek kemiği üstü kası, sup ...

suprascleral
a. Skleranın dış yüzeyinde bul ...

suprasellar
a. Türk eğeri (sella turcica) ...

suprasonic
a. Ses dalgalarından çok daha ...

supraspinal
a. Diken (spina) üstü, diken ü ...

supraspinatus
n. Supraspinal kas. ...

supraspinous
a. Kemiğin dikensi çıkıntısı ü ...

suprasternal
a. Göğüskemiği (sternum) üstü, ...

supratemporal
a. Şakaküsüt, şakak üstünde bu ...

supratentorial
a. Tentorium cerebelli'nin üze ...

supratonsillar
a. Bademcik (tonsilla) üstünde ...

supratrochlear
a. Troklea (makara) üstü, trok ...

supratympanic
a. Timpan boşluğu sütünde. ...

supraumbilical
a. Göbek üstünde. ...

supravanginal
a. Vagina (hazne) üstü, vagina ...

supraversion
n. Bir dişin kapanma düzlemini ...

supreme
a. En üst, suprema, supremus. ...

supress
n. Baskı altında tutmak, durdu ...

supression
n. 1. Durdurma (salgı); 2. Bir ...

supressive
a. Baskı altında tutucu, durdu ...

supressor
n. Baskı altında tutucu herhan ...

sura
n. (pl. surae). Baldır. ...

suraal
a. Baldıra ait, suralis ...

suralimentation
n. Aşırı besleme, kişiyi vücud ...

surditas
n. Sağırlık, surdite. ...

surdomute
a. & n. Hem sağır hem dilsiz ( ...

surface
n. Yüzey, yüz, satıh. ...

surfactant
a. & n. Yüzey aktif (cisim). ...

surgeon
n. Cerrah, operatör. ...

surgery
n. Cerrahlık, cerrahi, cerrahl ...

surgical
a. Cerrahi. ...

surrogate
n. Vasi, vekil. ...

sursanure
n. Altı iltihaplı olmasına rağ ...

sursumversion
n. Bir kısmın yukarıya dönmesi ...

survey
n. Araştırma, dikkati tetkik, ...

susceptibility
n. Hasasiyet, duyarlık. ...

susceptible
a. Hassas. ...

suscitate
v. Dürtmek, aktif hale geçirme ...

suscitation
n. Canlandırma, dürtme ...

suspect
a. Şüpheli, suspekt. ...

suspended
Askıda, muallata. ...

suspension
n. 1. Yerinden kaymış veya sar ...

suspensoid
n. Süspansiyona benzeyen kollo ...

suspensorius
n. Asıcı kas, musculus suspens ...

suspensory
n. & a. Süspansuvar: 1. Kasık ...

suspirious
a. Ağır teneffüs eden. ...

sustentacular
a. Asıcı, tutucu, destek oluşt ...

sustentaculum
n. (pl. Sustentaculi). Destekb ...

sustentation
n. Besleme, kuvvet verme. ...

susurrus
n. Kalp v.s.'yi dinlerken işit ...

sutura
n. (pl. suturae). See: suture. ...

sutural
a. Sütüre ait. ...

suturation
n. Dikme, dikiş. ...

suture
n. & v. 1. Yara kenarlarının d ...

suxamethonium
n. Küçük cerrahi girişimlerde ...

swab
n. İlaç veya yağ sürmeğe veya ...

swallow
v. & n. 1. Yutmak; 2. Yudum, y ...

swallowing
n. Yutma, gıda maddesinin, yut ...

sweat
n. & v. 1. Ter; 2. Terlemek. ...

sweat.
n. v. 1. Ter; 2. Terlemek. ...

sweating
n. Terleme. ...

sweaty
a. 1. Terleme gösteren, terli; ...

sweeny
n. Atın omuz kaslarının atrofi ...

sweetbread
n. Kalori değeri sebebiyle gıd ...

swell
v. Şişmek. ...

swelling
n. Şiş, tümör, şişme, şişlik. ...

Swenson's Operation
n. Konjenital intestinal aangl ...

swine
n. Domuz. ...

swoon
n. & v. 1. Bayılma, baygınlık; ...

sycophancy
n. Mesuliyetsizlik, zihnen vey ...

sycosiform
a. Sikozise benzer. ...

sycosis
n. Saç veya kıl foliküllerine ...

syhyra
n. Orta kulaktaki çekiç kemiği ...

syhyrectomy
n. Çekiç kemiği (malleus)'ni ç ...

syhyrotomy
n. Çekiç kemiği (malleus)'ni ç ...

syllepsiology
n. Gebelikle uğraşan tıp dalı. ...

syllepsis
n. Gebelik. ...

sylvatic
a. Orman ve tarlalara ait. ...

sylvic acid
n. biochem. See: Abietic acid. ...

symbiont
n. Simbiyoz halinde yaşayan bi ...

symbiosis
n. Birbirine benzemeyen iki or ...

symbiotic
a. 1. Sembiyoz ile ilgili; 2. ...

symblepharon
n. Gözkapaklarının yapışması. ...

symbol
n. 1. Bir elementi simgeleyen, ...

symbolism
n. Hadiselerin mistik sebepler ...

symbolophobia
n. Hareketlerinden sembolik ma ...

symbrachchydactylia
n. Parmakların normale oranla ...

Syme's Amputation
n. Ayak bileğinin tam üzerinde ...

symmelia
n. İki bacağın doğuştan birbir ...

symmelus
n. Bacakları yapışık ucube. ...

symmetric
a. 1. Simetri ile ilgili; 2. S ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z