Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

strepto
pref. Bükülmüş. ...

streptobacillus
n. pl. Gram pozitif, çubuk şek ...

streptococcal
a. 1. Streptokok veya sterptok ...

streptococccide
n. Streptokokları öldürücü ila ...

streptococcemia
n. Kanda streptokokların bulun ...

streptococcicide
n. Streptokokları sebep olduğu ...

streptococcosis
n. Streptokoklardan ileri gele ...

streptococcus
n. (pl. Streptococci). 1. Stre ...

streptocyte
n. Ayakta ve ağızda görülen bi ...

streptodermatitis
n. Streptokoklardan iler gelen ...

streptodornase
n. biochem. Deoksiribonükleopr ...

streptoduocin
n. Streptomisin ve dehidrostre ...

streptokinase
n. biochem. Fibrinin erimesini ...

streptoleukocidin
n. Streptokoklardan elde edile ...

streptolysin
n. Hemolitik streptokoklardan ...

streptomyces
n. Bazıtürlerinden belirli ant ...

streptomycete
n. Streptomyces cinsi herhangi ...

streptomycin
n. Aspergillus griseus'den eld ...

streptomycosis
n. Streptomyces cinsi mantarla ...

streptosepticemia
n. Streptokokların ve streptok ...

streptothricin
n. biochem. Actinomyces lavend ...

streptothrix
n. Gerçek dalanma gösteren ip ...

stress
n. Baskı ,gerilim, tansiyon. ...

stretch
n. Germe, geriliş, gerginlik, ...

stretcher
n. Sedye. ...

stria
n. (pl. Striae). Çizgi, şerit. ...

striatal
a. Corpus striatum'lailgili. ...

striate(d)
a. Çizgili, striatus. ...

striation
n. 1. Müvazi ufak hatların ter ...

striatum
n. Çizgili cisim, corpus stira ...

stricture
n. Bir kanal veya boşluğun dar ...

strictured
a. Daralmış, büzülmüş. ...

stricturotome
n. Striktürleri kesme aleti. ...

stricturotomy
n. Striktür ameliyatı. ...

stridor
n. Gırtlaktaki darlıktan dolay ...

stridulous
n. Islık şeklinde, ıslık nitel ...

striocerebellar
a. Corpus striatum ve beyinciğ ...

stroboscope
n. Hayvanların hareketlerinin ...

stroke
n. 1. İnme, felç; 2. Çarpma; 3 ...

stroking
n. Masaj. ...

stroma
n. (pl.stromata). Temel doku, ...

stromal
a.1. Stroma ile ilgili; 2. Str ...

stromal, stromatic
a. Stromaya ait. ...

stromatogenous
a. Stroma'dan kaynaklanan, str ...

stromuhr
n. Kan akımı hızını ölçmede ku ...

strongyle
n. İplik kurdu. ...

strongyloides
n. Birçok memelilerin barsakla ...

strongyloidosis
n. Strongyloides cinsi solucan ...

strongylosis
n. İplik kurtlarının yayılması ...

strongylus
n. At v benzeri hayvanların ba ...

strontium
n. biochem. Sr sembolü ile bil ...

strophanthin
n. biochem. strophanthus kombe ...

strophanthus
n. Digitales'e benzer kardiak ...

strophantin
n. "Strophanthus kombe" adlı b ...

strophantus
n. Kurutulmuş tohumlarından st ...

strophulus
n. Eksüdatif diyatezin deride ...

structural
a. 1. Yapı ile ilgili, yapısal ...

structure
n. Bünye, yapı, strüktür, stru ...

struma
n. (pl. strumae). Guatr Tiroid ...

strumectomy
n. Tiroid bezini çıkarma ameli ...

strumitis
n. Tiroid bezi iltihabı, tiroi ...

strychnine, strychnia
n. biochem. Kargabüken otu (nu ...

strychninomania
n. Strikninden ileri gelen psi ...

strychnism
n. Strikninle zehirlenme. ...

stump
n. Kol veya ayak kesildikten s ...

stun
n. & v. 1. Ani darbe ile bilin ...

stunt
n. & v. 1. Büyümemiş kimse, bo ...

stunting
n. Normal gelişmenin durması, ...

stupe
n. Ağrıyan yere konan ıslak ve ...

stupefacient
a. Sersemletici, hissi uyuştur ...

stupefactive
a. bilinci uyuşturucu, duyarlı ...

stupefy
v. Bilinci uyuşturmak, hissizl ...

stupemania
n. manyak sersemlik. ...

stupidity
n. Anlama ve kavrama yeteneğin ...

stupor
n. 1. Bilincin kısmen kaybolma ...

stuporous
a. 1. Bilinç uyuşukluğu ile il ...

Sturge-Weber Syndrome
n. Genetik olarak geçen konjen ...

stuttering
n. Kekeleme, pepeleme, kekemel ...

sty
n. Göz kapağında çıkan arpacık ...

styl(o)
pref. 1. Kazık, direk, sırık; ...

styloglossal
a. Temporal kemiğin stiloid çı ...

stylohyoid
a. Temporal kemiğin stiloid çı ...

styloid
a. Milsi, stiloid, styloides. ...

styloiditis
n. Stiloid çıkıntıyı sarkan do ...

stylolaryngeus
n. Stilofarenjeus kasının tiro ...

stylomandibular
a. Temporal kemiğin stiloid çı ...

stylomastoid
a. Şakak kemiğinin stiloid ve ...

stylomaxillary
a. Şakak ve üstçene kemiklerin ...

stylus
n. Stile, ucu sivri alet. ...

styma
n. Cinsel uyarı olmaksızın pen ...

stymatosis
n. 1. Penis'in ağrı ile seyred ...

stype
n. Tampon. ...

stypsis
n. 1. Kan durdurma; 2. Damarla ...

styptic
a. 1. Büzücü, kasarak sıkıştır ...

styrene
n. biochem. Benzen ve etilende ...

styrone
n. biochem. Sinamik alkol (C9H ...

sub
pref. Alt, altında (bulunan). ...

subabdominal
a. Karından aşağıda bulunan, k ...

subacetate
n. biochem. Bazik asetat. ...

subacid
a. biochem. Ekşice, mayhoş. ...

subacidity
n. Hafif derecede asit nitelik ...

subacromial
a. Akromyonaltı, akromyon altı ...

subacute
a. 1. Had ve kornik arası; 2. ...

subalimentation
n. Beslenme yetersizlği. ...

subapical
a. Apeks altında. ...

subaponeurotic
a. Aponevrozaltı, aponevroz al ...

subarachnoid
a. Araknoidaltı, araknoid altı ...

subarachnoiditis
n. Araknoid alt yüzeyinin ilti ...

subareolar
a. Meme başı areolünün altında ...

subastragalar
a. Astragalus altı, astragal a ...

subastringent
a. Hafif derecede büzücü. ...

subaural
a. Kulakaltı, kulak altında bu ...

subauricular
a. Kulakaltı, kulak altında bu ...

subaxial
a. Aks altında. ...

subaxillary
a. Koltuk çukuru altında, kolt ...

subcapsular
a. Kapsülaltı (Özellikle beyin ...

subcarbonate
n. biochem. Bazik karbonat. ...

subcarinal
a. Trachea'da bulunan carina'n ...

subcartilaginous
a. 1. Kıkırdağın altında bulun ...

subcerebellar
a. Beyincik (cerebellum) altın ...

subcerebral
a. Beyin altı, beyin altınad b ...

subchondral
a. Kıkırdak altında. ...

subchordal
a. Ses tellerinin altında. ...

subchoroidal
a. Gözün damar tabakası (chroi ...

subchronic
a. Kronik ve yarı hadarası. ...

subclavate, subclavian, subclavicular
a. Köprücükaltı, subclavius ...

subclavian
a. Köprücük kemiğinin altınad ...

subclinical
a. Klinik belirtiler vermeyen. ...

subconjunctival
a. Konjonktif altı, konjonktif ...

subconscious
a. Bilinci yarı açık olan. ...

subconsciousness
n. 1. Kısmi bilinçlilik; 2. Bi ...

subcoracoid
a. Korakoid çıkıntı altı, kora ...

subcortex
n. Korteksin altında bulunan b ...

subcortical
a. Beyin orteksi altında. ...

subcostal
a. Kaburga (kemiği) altı, kabr ...

subcostalgia
n. Kaburgaaltı siniri ağrısı. ...

subcostalis
n. (pl. Subcostales). Kaburgaa ...

subcranial
a. Kafatasıaltı, kafatası altı ...

subculture
n. Bir başka besi yerinden nak ...

subcutaneous
a. Derilatı(nda bulunan), su k ...

subcuticular
a. Deri yüzüne yakın. ...

subdelirium
n. Az veya arasıra sayıklama. ...

subdermal
a. Derialtı, deri altında bulu ...

subdiaphragmatic
a. Diaframaltı, diyafram altın ...

subdorsal
a. Sırtaltı. ...

subdural
a. Dura (Dura mater) altında b ...

subencephalon
n. Varol köprüsü, soğanilik, b ...

subendocardial
a. Endokardaltı, endokard altı ...

subendothelial
a. Endotelaltı, endotel altınd ...

subepicardial
a. Epikart altında. ...

subepidermal
a. Epiderm altı, epiderm altın ...

subepiglottic
a. Epiglotis altında. ...

subepithelial
a. Epitel altı, epitel altında ...

subfamily
n. Hayvan ve bitkierin sınıfla ...

subfascial
a. Fasya altı, fasya alıtnda b ...

subfertility
n. Çocuk sahibi olma yeteneğin ...

subfrontal
a. Alın lobu veya kıvrımı altı ...

subgingival
a. Dişeti altında. ...

subglenoid
a. Glenoid çukur altında bulun ...

subglossal
a. Dilaltı, dil altında buluna ...

subgrondation
n. Bir kemik parçasının diğeri ...

subgroup
n. 1. Bir grubun daha ufak tak ...

subhepatic
a. Karaciğeraltı, karaciğer al ...

subhumeral
a. Omuzaltı, omuz altında bulu ...

subhyoid
a. Dilkemiği (hiyoid) altında ...

subicteric
a. Hafif derecede sarılık göst ...

subiculum
a. & n. 1. Bir şeyin altında b ...

subiliac
a. İlyumaltı, ilyum altında bu ...

subilium
n. İlyumun en alt parçası. ...

subinfection
n. Hafif enfeksiyon. ...

subinflammation
n. Hafif seyreden iltihap, haf ...

subinguinal
a. Kasık altında bulunan kasık ...

subintestinal
a. Kısmen barsaklara ait. ...

subintimal
a. İntima altında. ...

subintrant
a. Bir olay daha bitmeden yeni ...

subinvolution
n. Eksik gerileme. ...

subiodide
n. İodlu maddeler içinde en az ...

subjacent
a. Altında uzanan, alt kısmınd ...

subject
n. 1. Tıp talebelerinin dissek ...

subjective
a. Yalnız hastatarafından hiss ...

subjugal
a. Elmacık kemiği altında bulu ...

sublatio retinae
n. Retina yırtılması. ...

sublimate
n. biochem. Tasfiye edilen mad ...

sublimation
n. 1. Katı bir cismin gaz hale ...

sublime
a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, ...

subliminal
a. Bilinçaltı, bilinç altında ...

sublingual
a. Dilaltı, dil altında buluna ...

sublinguitis
n. Dilaltı bezi iltihabı. ...

sublobular
a. Bir lobülün altında olan. ...

sublumbar
a. Lomber (bel) nahiyesi altın ...

subluxation
n. Tam olmayan çıkık, sublüksa ...

submalleolar
a. Malleolus altında. ...

submammary
a. Memealtı, meme altında bulu ...

submandibular
a. Altçene altında bulunan, ma ...

submarginal
a. Hudut veya kenara yakın. ...

submaxilla
n. Altçene, mandibula. ...

submaxillaritis
n. Çenealtı bezi iltihabı. ...

submaxillary
a. Çenealtı, maksilla altında ...

submembranous
a. Zar altı. ...

submeningeal
a. Beyin veya omurilik zarları ...

submental
a. 1. Çene ucu altı, çeneucu a ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z