Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

S harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

stenotic
a. Anormal daralma veya büzülm ...

stent
n. Dişlerin izlerini almaya ya ...

stephanion
n. (pl. stephania). Sutura cor ...

sterco-
pref. Dışkı, feçes, gaita. ...

stercobilin
n. Dışkıdan çıkarılan hidrobil ...

stercobilinogen
n. Sterkobilin öncüsü madde, s ...

stercolith
n. Dışkının sertleşmesinden ol ...

stercoraceous
a. Feçesten ibaret olan. ...

stercoremia
n. Uzun süre barsaklarda kalan ...

stercorolith
n. Barsaklarda dışkı (feçes) n ...

stercoroma
n. Rektumda tümörsü dışkı kitl ...

stercus
n.Gübre, dışkı, feçes. ...

stereo-
perf. 1. Sert, sıkı, katı anla ...

stereo-orthopter
n. Şaşılığı düzeltmek için kul ...

stereoagnosis
n. Dokunmakla cisimleri tanıya ...

stereoanesthesia
n. See: Stereoagnosis. ...

stereoarthrolysis
n. Kemki ankilozu hallerinde y ...

stereoauscultation
n. Göğüste ayrı iki yere konmu ...

stereochemistry
n. biochem. Bir molekül atomla ...

stereocinefluorography
n. Stereoskopik radyoskopideki ...

stereocolposcope
n. Vagina ve serviks uteri'dek ...

stereoencephalotomy
n. Dikkatle yerleştirilmiş ele ...

stereognosis
n. Cisimlerin şekillerini beli ...

stereogram
n. X ışınları aracılığıyla alı ...

stereoisomer
n. Aynı cins ve sayıda atoma s ...

stereoisomerism
n. biochem. Aynı formüle sahip ...

stereometer
n. Katı cismin veya bir boşluğ ...

stereometry
n. Katı cismin veya bir boşluğ ...

stereoplasm
n. Protoplazmanın daha katı pa ...

stereoradiography
n. See: Stereoskiagraphy. ...

stereoroentgenography
n. Stereoskopik röntgen filmi ...

stereoscope
n. Cismin birbirine benzer iki ...

stereoscopic
a. Üç boyutlu. ...

stereoscopy
n. Cismin birbirine benzer iki ...

stereoskiagraphy
n. Röntgen ışınları aracılığıy ...

stereotactic surgery
n. Paralysis agitans, multiple ...

stereotaxis
n. Katı bir cisimle temasa ver ...

stereotaxy
n. Beyinin, bazal çekirdekler ...

stereotropism
n. Katı bir cisimle temasa ver ...

stereotypy
n. Anlamsız hareket veya kelim ...

sterile
a. 1. Kısır; 2. Mikropları olm ...

sterility
n. 1. Kısırlık; 2. Mikropsuzlu ...

sterilization
n. Sterilizasyon; 1. Kısırlaşt ...

sterilize
v. 1.Sterilize etmek, mikropla ...

sterilizer
n. Sterilize eden cihaz. ...

stern(o)-
pref. Sternum ile ilgli. ...

sternal
a. Sternuma ait, sternal, ster ...

sternalgia
n. Göğüs tutukluğu, sternum ağ ...

sternalis
n. Sternum kaıs. ...

sternebra
n. (pl. sternebrae). İlkel hay ...

sterno-omphalodymia
n. İkizlerin hem göğüs hem göb ...

sternoclavicular
a. Sternum ile köprücük kemiği ...

sternoclavicularis
n. Sternum - klavikül kası. ...

sternocleidomastoid
a. Sternum, kalvikül ve mastoi ...

sternocleidomastoid muscle
n. Sternum ve klavikula ile te ...

sternocostal
a. Sternum ve kaburgalara ait. ...

sternodymia
n. Sternumları vasıtasiyle bir ...

sternodymus
n. Sternumları vasıtasiyle bir ...

sternohyoid
a. Sternum ve hiyoid kemiğe ai ...

sternohyoideus
n. Sternohiyoid kas. ...

sternoid
a. Sternum şeklinde, göğüs kem ...

sternomastoid
a. Gğüs kemiği, köprücük kemiğ ...

sternopericardial
a. Sternum ve perikarda ait. ...

sternoscapular
a. Sternum ve scapula ile ilgi ...

sternoschisis
n. Sternum üzerinde doğuştan y ...

sternothyroid
a. Sternum ve tiroid kıkırdağa ...

sternotomy
n. Sternum ameliyatı. ...

sternotrypesis
n. Sternum'u delme, ameliyatla ...

sternum
n. Göğüs kemiği, sternum. ...

sternutation
n. Aksırma, aksırık, sternutat ...

sternutative, sternutatory
a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ...

sternutator
n. Aksırma yaratan madde, hapş ...

steroid
n. biochem. Birbirine yapışık ...

steroidogenesis
n. Steroid yapıda bileşik meyd ...

steroids
n. Doğal olarak bulunan ve yap ...

sterol
n. Hayvansal ve bitkisel dokul ...

stertor
n. Genizdeki engellerin yaptığ ...

stertorous
a. Horlama gibi ses çıkaran, h ...

steth(o)-
pref. Göğüs, göğüsle ilgili. ...

stethalgia
n. Göğüs veya göğüs duvarı ağr ...

stethemia
n. Akciğer damarlarının aşırı ...

stetho-
pref. See: Steth. ...

stethogoniometer
n. Göğüs kavsini ölçen cihaz. ...

stethograph
n. Solunum esnasında göğüs duv ...

stethography
n. Solunum esnasında göğüs duv ...

stethoscope
n. Oskültasyon yapmak için kul ...

stethoscopy
n. Stetoskopla muayene etme. ...

stethospasm
n. Göğüs kaslarının spazmı. ...

stevens-johnson syndrome
n. Şiddetli alerjik reaksiyon. ...

sthenia
a. Görünüşte canlılık ve faali ...

sthenic
a. Anormal şekilde kuvvetli ve ...

sthenometer
n. Kas gücünü ölçen alet, sten ...

sthenometry
n. Kas gücünün, stenometre ara ...

sthenophotic
a. Kuvvetli ışıkta görebilen. ...

stibial
a. 1. Antimon'la ilgili; 2. An ...

stibialism
n. Antimuan (antimony) zehirle ...

stibiation
n. Tedavi amacıyal yüksek dozl ...

stibium
n. biochem. Sb. sembolü ile bi ...

stibocaptate
n. Üç değerli bir antimuan bil ...

stibophen
n. biochem. Protozoa enfeksiyo ...

stibosan
n. biochem. Kala-azar tedavisi ...

stictacne
n. Ortasında keratin ve yağ ki ...

stiff
a. Katı, sert. ...

stiffness
n. Sertlik. ...

stigma
n. (pl. stigmata). 1. Dağ, yan ...

stigmasterol
n. biochem. Soya fasulyesinde ...

stigmatic
a. Stigmaya ait. ...

stigmatism
n. 1. Derinin nokta veya benek ...

stigmatization
n. Stigma oluşumu. ...

stigmatosis
n. Ülserli lekelerle belirli b ...

stilbamidine
n. biochem. Leishmania ve diğe ...

stilboestrol
n. Ağız yoluyla etkili olan se ...

stilet
n. 1.Bir sondayı açmak için ku ...

stilette
n. İÇi oyuk durumda olan aygıt ...

still
n. İmbik. ...

stillbirth
n. Ölü doğum. See: Dead birth. ...

stillborn
a. Ölü doğmuş, ölü doğan. ...

stillicidium
n. Herhangi bir sıvının damla ...

stimulant
a. 1. Uyarıcı, uyandırıcı, kam ...

stimulate
v. Uyarmak, kamçılamak, tenbih ...

stimulation
n. Uyandırma, uyarma, tenbih, ...

stimulator
n. Uyarıcı madde uyarıcı ilaç. ...

stimulus
n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon ...

sting
n. Sokma, diken yarası. ...

stirps
n. (pl. stirpes). Döllenmiş yu ...

stirrpu
n. Üzengi kemki, os stapes. ...

stitch
n. 1.Özellikle sırtta veböğürd ...

stoamchic
a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2 ...

stock
n. 1. Gerektiğinde kullanılmak ...

stockholm technique
n. Servkis karsinomunun tedavi ...

stocking
n. Çorap. ...

stodgy
a. AĞır, hazmı güç. ...

stoichiology
n. Dokulardaki hücrelerin fizy ...

stoichiometry
n. Elementlerin birbirleri ile ...

stoke
n. Bir viskozite birimi (lüzuc ...

stoma
n. (pl. stomata or stomas). Me ...

stomach
n. Mide, stomachus. ...

stomachal
a. Mideye ait, midevi. ...

stomachalgia
n. Mide ağrısı. ...

stomachis
n. pl. İştah açan maddeler, öz ...

stomal
a. Stomaya ait. ...

stomat(o)-
pref. Ağız. ...

stomatalgia, stomatodynia
n. AĞız ağrısı (yangısı). ...

stomatic
a. 1.Ağza ait; 2. Stomalı. ...

stomatitis
n. Ağız mukozasının iltihabı, ...

stomatodysodia
n. Ağızdan gelen tiksindirici ...

stomatogastric
a. Ağız ve mideye ait, stomato ...

stomatography
n. Ağız tarifi, stomatografi. ...

stomatological
a. Stomatolojiye ait. ...

stomatologist
n. Stomatoloji mütehassısı. ...

stomatology
n. Ağız ve ağız hastalıkları b ...

stomatomalacia
n. Ağız yumuşaması, stomatomal ...

stomatomenia
n. Adet esnasında ağız mukozas ...

stomatomycosis
n. Ağzın mantarlı hastalığı, s ...

stomatonecrosis
n. See: Noma. ...

stomatopathy
n. Ağız hastalığı, stomatopati ...

stomatoplasty
n. Stomatoplasti. 1. Ağzın pla ...

stomatorrhagia
n. Ağızdan kan gelme, ağız kan ...

stomatoschisis
n. Üst dudağın doğuştan yarık ...

stomatoscope
n. Ağzı ışıkla muayeneye yaray ...

stomatosis
n. Ağız hastalığı, stomatoz. ...

stomatotomy
n. Uterus boynunun dış ağzını ...

stomenorrhagia
n. See: Stomatorrhagia ...

stomy,
suff. Bir organa delik açma, a ...

stone
n. 1.Organizmada oluşturan taş ...

stool
n. Defihacet matiyer fekal, bü ...

storax
n. Buhur, günlük, sigala ağacı ...

stosstherapy
n. İlacın bir defada yüksek do ...

stove-in chest
n. Kaburgalarda çok sayıda ön ...

strabismal
a. 1. Şaşılıkla ilgili; 2. Şaş ...

strabismic
a. Şaşılığa ait. ...

strabismometer
n. Şaşılık derecesini ölçme al ...

strabismometry
n. Şaşılık derecesinin, strabi ...

strabometry
n. Şaşılık derecesinin ölçüsü ...

strabotome
n. Şaşılık tedavisi ameliyatın ...

strabotomy
n. Şaşılık düzeltmek için yapı ...

strain
n.&v. 1. Tansiyon (yüksekliği) ...

straining
n. 1. Tansiyon, yüksek tansiyo ...

strait
n. Dar geçit, boğaz. ...

stramonium
n. "Datura" adlı bitkinin ilaç ...

strandin
n. Beyin dokusundan ayrılmış b ...

strangalesthesia
n. Vücudun belli bir bölümünde ...

strangle
v. 1. Nefes borusunu sıkarak n ...

strangles
n. At v.s.'ye mahsus bulaşıcı ...

strangulate
v. 1. Boğmak; 2. Düğümlemek (b ...

strangulated
a. Boğulmuş, sıkışmış, kendisi ...

strangulation
n. Bir organın etrafına sarılm ...

strangury
n. İşeme sırasında ve işemeden ...

strap
n.&v. 1. Yapışkan şerit, yapış ...

strapping
n. Yapışkan şerit veya şeritle ...

strassman operation
n.Uterus bicornuatus vakaların ...

stratification
n. Tabakalar halinde diziliş g ...

stratified
a. Tabakalar halinde bulunan. ...

stratiform
a. Tabakalar halinde bulunan. ...

stratum
n. (pl. strata). Doku tabakası ...

streak
n. Çizgi, şerit. ...

stream
n. Sıvı akımı, seyir halindeki ...

strength
n. 1. Güç, kuvvet, güç ve kuvv ...

strephosymbolia
a. 1. Şekilce birbirine benzem ...

strepitus
n. 1. Ses, gürültü; 2. Oskülta ...

strepogenin
n. Proteinlerin eksik hazmında ...

Diğer Terimler : 123456789101112131415
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z