Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

R harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

rheumatoid(al)
a. See: Rheumatic ...

rheumatologist
n. Romatoloji mütehassısı. ...

rheumatology
n. Romatizma bilgisi, romatizm ...

rheumatosis
n. Romatizmadan doğan herhangi ...

rheumic
a. nezle veya akışa ait. ...

rheumy
a. Nezleli. ...

rhexis
n. Bir organ veya damarın yırt ...

rhigosis
n. Soğuk duygusu. ...

rhin (o)
pref. Burun, burun şeklinde or ...

rhinal
a. Buruna ait. ...

rhinalgia
n. Burun ağrısı. ...

rhinedema
n. Burun mukozasının şişmesi, ...

rhinencephalon
n. Koku beyni, rinenkefal (on) ...

rhinenchysis
n. Burun deliklerinden burun b ...

rhinesthesia
n. Koklama duyusu, rinestezi. ...

rhineurynter
n. Burun deliğini tıkamak için ...

rhinion
n. Burunun uç noktası, burun u ...

rhinism
n. Genizden konuşma. ...

rhinitis
n. 1. Burun iltihabı, iç burun ...

rhinoantritis
n. Burun mukozasının ve Highmo ...

rhinobyon
n. Buruna yerleştirilen tampon ...

rhinocephalus
n. Korkunç burunlu ucube. ...

rhinocleisis
n. Burun tıkanması. ...

rhinocoele
n. Beyinde koku alma lobunun k ...

rhinodacryolith
n. Burun gözyaşı taşı. ...

rhinodynia
n. Burun ağrısı. ...

rhinogenous
a. Burundan kaynaklanan, rinoj ...

rhinokyphosis
n. Burun sırtının kavis şeklin ...

rhinolalia
n. Burun yolarının hastalık ve ...

rhinolaryngitis
n. Burun ve gırtlak mukozaları ...

rhinolaryngology
n. Burun ve larenks hastalıkla ...

rhinolith
n. Buruntaşı, rinolit (bundan ...

rhinolithiasis
n. Burun taşı oluşumu. ...

rhinological
a. Burun hastalıklarına ait, r ...

rhinologist
n. burun hastalıkları (rinoloj ...

rhinology
n. Burun ve burun hastalıkları ...

rhinomanometer
n. Burun yollarındaik tıkanıkl ...

rhinometer
n. Burnu ölçme aleti, rinometr ...

rhinomiosis
n. İri burnun ameliyatla küçül ...

rhinomycosis
n. Burnun mantarlı enfeksiyonu ...

rhinonecrosis
n. Burun kemikleri nekrozu. ...

rhinopathy
n. Burun hastalığı, rinopati. ...

rhinopharyngeal
a. Burun ve gırtlağa ait. ...

rhinopharyngitis
n. Burun ve gırtlak iltihabı, ...

rhinopharyngocele
n. Nazofarenks tümörü. ...

rhinopharynx
n. Farenks'in yumuşak damağın ...

rhinophonia
n. Burundan (genizden) çıkan s ...

rhinophore
n. Solunumu kolaylaştıran buru ...

rhinophyma
n. Burnun nodüler ve konjestif ...

rhinoplastic
a. burun kırılmasına ait, rino ...

rhinoplasty
n. Kırık burunu tedavi ameliya ...

rhinopolypus
n. Burun polipi. ...

rhinorrhagia
n. Aşırı burun kanaması, burun ...

rhinorrhea
n. Burun kanaması. ...

rhinosalpingitis
n. Burun mukozası ve Eustachi ...

rhinoscleroma
n. Burun skleromu (burun, duda ...

rhinoscope
n. Burun içi muayene aynası, r ...

rhinoscopic
a. Rinoskopiye ait. ...

rhinoscopy
n. Burnun görerek muayenesi, r ...

rhinosporidium
n. İnsanda asalak olarak yaşay ...

rhinosporidosis
n. Burnun mukozasında, gözlerd ...

rhinostegnosis
n. Burun tıkanması. ...

rhinostenosis
n. Burun yollarının daralması, ...

rhinotomy
n. Burun ameliyatı, rinotomi. ...

rhinovirus
n. Soğuk algınlığı yapan bir v ...

rhizo
pref. Kök anlamına önek. ...

rhizodontropy
n. Bir diş köküne suni kron te ...

rhizodontrypy
n. Bir diş kökünün delinmesi. ...

rhizoid
a. Kök şeklinde. ...

rhizome
n. Bir bitkinin yeraltı gövdes ...

rhizomelic
a. Kalça ve omuzlara ait. ...

rhizoneure
n. Sinir kökünü oluşturan sini ...

rhizotomy
n. Spinal sinirlerin köklerini ...

rhod (o)
pref. Kırmızı, kızıl, al. ...

rhodium
n. biochem. Rh sembolü ile bil ...

rhodogenesis
n. Rodopsinin rejenerasyonu. ...

rhodophane
n. Retina konilerinde bulunan ...

rhodopsia
n. Kırmızı görme, rodopsi ...

rhodopsin
n. Retina çomaklarında meydana ...

rhombencephalon
n. Yamuk beyin, rombenkefal. ...

rhombocoele
n. Omurilik kanalının nihai ge ...

rhomboid
a. Eşkenar dörtgen şeklinde ro ...

rhonchus
n. Bronşlarda duyulan ronflan ...

rhotacism
n. "R" harfini yanlış telaffuz ...

rhtill
n. Hastanın göğsünde palpasyon ...

rhubarb
n. Bir bitki kökünün kurutulmu ...

rhyostomaturia
n. İdrarla atılması gereken ba ...

rhypophagy
n. Pislik (kir) yeme, ripofaji ...

rhypophobia
n. Marazi pislik (kir) korkusu ...

rhythm
n. 1. Düzen (lilik), ritim, ah ...

rhythmic
a. Düzenli, ritmik. ...

rhythmophone
n. Kalp atımlarının incelemeğe ...

rhytidectom
n. Alın ve yüzdeki buruşuklukl ...

rhytidosis
n. Kırışma, buruşma (mesela ko ...

rib
n. 1. Kosta, kaburga (kemiği); ...

riboflavin
n. biochem. B2 vitamini, sarı ...

ribonuclease
n. Ribonükleik asit oluşumunu ...

ribosome
n. Hücre sitoplazmasında görül ...

ribs
n. Arka kısımda oniki adet göğ ...

rice
n. Pirinç, oryza sativa. ...

ricinism
n. Hint yağı ile zehirlenme. ...

ricketsiosis
n. Rickettsia cinsi mikro-orga ...

rickettsia
n. Küçkü, pleomorfik paraziter ...

rickety
a. see: Rachitic. ...

rictus
n. Ağız açıklığı. ...

rider's bone
n. Ata binen kimselerde devaml ...

ridge
n. Kemikte kasların yapıştığı ...

ridgling
n. Bir testisi çıkarılmış insa ...

rifampicin
n. Antibiotik, ilaçlara direnç ...

rifamycin
n. Streptomyces grubundan elde ...

right-footed
a. Sağ ayağını sol ayağına ora ...

right-handed
a. Sağ eli ile iş gören. ...

right-handedness
n. Sağ elle iş görme ...

rigidity
n. Sertlik, rijidite. ...

rigor
n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertl ...

rim
n. 1. Karın iç zarı; 2. Kenar. ...

rima
n. (pl. rimae). Çatlak, yarık, ...

rimqse
a. Üzerinde yarık veya çatlakl ...

rimula
n. (pl. rimulae). Çok küçük ça ...

rinderpest
n. Sığır vebası. ...

ring
n. 1. Halka; 2. Dairesel (halk ...

ringer's solution
n. Sodyum, potasyum ve kalsiyu ...

ringing
n. Çınlama, kulakta hissedilen ...

ringworm
n. 1. Halka halinde çıkan bir ...

ripa
n. Beyinde karıncıklara ait ep ...

risorius
n. Güldürücü kas, rizoryus, mu ...

risus
n. Gülme, gülümseme, sırıtma. ...

riziform
a. Pirinç tanesi şeklinde, pir ...

roaring
n. Hırıltılı soluma meydana ge ...

roborant
a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. ...

roborating
n. Kuvvetlendirici madde, muka ...

rod
n. 1. Beş metrelik uzunluk ölç ...

rodenticide
n. Kemirici (kemirgen) hayvanl ...

roentgen rays
Röntgen ışınalrı; Vücudun yumu ...

roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad),
n. Kendi adı ile anılan ışınla ...

roentgenism
n .röntgen ışınlarından doğan ...

roentgenkymogram
n. Röntgenkimografi filmi. ...

roentgenkymograph
n. röntgenkimografi cihazı. ...

roentgenkymography
n. Bir organın hareketini rönt ...

roentgenogram
n. röntgen ışınları ile alınan ...

roentgenography
n. Radyografi, röntgenografi. ...

roentgenologist
n. Radyoloji (röntgen) mütehas ...

roentgenology
n. Radyoloji, radyo (röntgen) ...

roentgenometer
n. röntgen ışınlarının şiddeti ...

roentgenometry
n. Röntgen ışınlarını ölçme (b ...

roentgenoscopy
n. Radyoskopi, flöroskopi. ...

roentgenotherapy
n. Röngten ışınları ile tedavi ...

rolandic
a. Rolando yarığına ait. ...

romberg's sigu
n. Bir ataksi belirtisi, gözle ...

ronchhial
a. Ronkusa ait. ...

rongeur
n. Bir çeşit forseps. ...

roof
n. Bir oluşumu üstten örten kı ...

room
n. 1. Oda; 2. Yer. ...

rooming-in
n. Doğan bebeklerin hastanede ...

root
n. Kök (diş, kıl, tırnak, bitk ...

rootlet
n. Kökün ince dalarından her b ...

rosacea
n. Yanaklarda ve burunda görül ...

rosaniline
n. biochem. Katrandan elde edi ...

rosary
n. Tesbih şeklinde organ, rosa ...

rose
n. 1. Gül; 2. Yılancık. ...

roseola
n. Frengi ve tifoda görülen de ...

roseolous
a. 1. Roseola ile ilgili; 2. R ...

rosette
n. Deri üzerinde kabarık kırmı ...

rosin
n. biochem. Çamsakızı, reçine ...

rostral
a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga ...

rostrate
a. Gagalı. ...

rostrum
n. (pl. rostra). Gaga, gagası ...

rot
n. 1. çürüme, çürük; 2. Koyunl ...

rotation
n. Bir kemiğin bir organın ken ...

rotator
a. 1. Dönen, ekseni etrafında ...

rothelin
n. See. Rubella. ...

rotula
n. 1. Patella; 2. Disk biçimin ...

rotular
a. Patellaya ait. ...

rotz
n. Atlarda ruam hastalığı, atl ...

rouget du porc
n. Domuzlarda yılancık (eripiz ...

roughage
n. 1. Kaba madde; 2. Barsak ka ...

rouleau
n. (pl. rouleaux). Mikroskopta ...

round
a. Yuvarlak, rotundus. ...

roundworm
n. toprak solucanına benzer. ...

roup
n. 1. Tavuk nezlesi (kümes hay ...

roux-en-y operation
n. Kesilen jejunum'un distal u ...

rovsing's sign
n. Sol fossa iliaca'ya basınç ...

rrhage, rrhagia
suff. Durmadan akma, devamlı a ...

rrhaphy
suff. Dikiş, dikme, dikilme. ...

rrhea
suff. Akış akma, ifrazat, ifra ...

rrhexis
suff. Yırtılma, yırtma, yırtık ...

rubedo
n. Cilt kırmızılığı. ...

rubefaciens
n. Cilde tatbik edildiği zaman ...

rubefacient
a. & n. deriyi kızartan, deriy ...

rubefaction
n. Kızarma, tahriş edici madde ...

rubella
n. Kızamık türünden bir hastal ...

rubella scarlatinosa
Hafif geçen ve kızıla benzeyen ...

rubeola
n. kızamık. ...

ruber
a. Kırmızı. ...

rubescent
a. kızaran, kızarmağa yüz tutm ...

rubidium
n. biochem. Rb sembolü ile bil ...

rubiginous
a. Paslı, pas rengi gösteren. ...

rubor
n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap ...

rubriblast
n. Proeritroblast. ...

rubricyte
n. Eritroblast. ...

rubrospinal
a. Kırmızı nüve ve omuriliğe a ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z