Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

R harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

reproduction
n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğa ...

reproductive
a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Ço ...

resect
v. Yarıp parçasını çıkarmak. ...

resectable
a. Ameliyatla çıkarılabilir. ...

resection
n. Bir ogran veya vücut kısmın ...

resectoscope
n. Transüretral prostat ameliy ...

resectoscopy
n. Transüretral prostatektomi. ...

reserpine
n. biochem. Arter basıncını dü ...

reserve
n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bul ...

reservoir
n. Depo. ...

residual
n. Kalan, artan. ...

residuary
a. biochem. Artık, arta kalan. ...

residue
n. Kalan, artık, bakiye. ...

residuum
n. (pl. Residua). Artık, kalan ...

resilience
n. Alveol kretinin üstündeki d ...

resin
n. Sakız, çam sakızı, reçine ( ...

resinol
n. Cilt taharrüşlarına karşıku ...

resinous
a. biochem. Reçineye ait, reçi ...

resistance
n. Mukavemet, direnç, rezistan ...

resolutive
n. Şiş eritme ilacı. ...

resolve
v. Eritmek. ...

resolvent
a.&n. Eriten (ilaç). ...

resonance
n. Sesi aksettirme, rezonans. ...

resonator
n. 1. Sesi aksettirici alet ve ...

resorcin
n. biochem. Reçineden alınıp b ...

resorcinol
n. Bazı deri hastalıklarında, ...

resorption
n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yem ...

respirable
a. Teneffüs olunur, solunabili ...

respiration
n. Respirasyon, solunum, tenef ...

respirator
n. 1. Teneffüs olunan havayı ı ...

respiratory
a. Teneffüse ait, solunuma yar ...

respire
v. Teneffüs etmek, nefes alıp ...

respirometer
n. Solunum niteliğini ölçme al ...

responaut
n. Devamlı olarak solunum felc ...

response
n. Cevap. ...

rest
n. İstirahat. ...

restenosis
n. Genişletilmiş kanal veya de ...

restibrachium
n. Beyin alt sapı. ...

restiform
a. İp şeklinde, ipbiçim, resti ...

restis
n. İp şeklinde cisim. ...

restitution
n. 1. Aktif tamir olayı, resti ...

restless
a. Durmaksızın hareket eden, h ...

restlessness
n. Durmaksızın hareket gösterm ...

restocythemia
n. Kanda parçalanmış eritrosit ...

restoration
n. Onarılma, düzelme, normal h ...

restorative
n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı ...

restore
v. Sıhhatini iade etmek, şifa ...

restraint
n. 1. Kendini tutma; 2. Tahdit ...

resulotion
n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin k ...

resumption
n. Yeniden başlama, kaybolmuş ...

resupination
n. Sırt üstü yatma, sırt üstü ...

resuscitation
n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilm ...

resuscitator
n. 1. Canlandıran; 2. Zehirlen ...

retardate
a. Zihni gelişme yetersizliği ...

retardation
n. 1. Tehir, geciktirme, gecik ...

retch
v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2 ...

retching
n. Öğürme. ...

rete
n. (pl. retia). Ağ, şebeke, ör ...

retention
n. Retansiyon: 1. Birikme, top ...

reticular
a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağb ...

reticulation
n. Ağ oluşumu, retikülasyon. ...

reticulemia
n. Kanda fazla miktarda retikü ...

reticulin
n. biochem. Bağ dokusu lifleri ...

reticulitis
n. Retikül iltihabı (geviş get ...

reticulo-endothelial system
v. İnvivo olarak zerkedilen bo ...

reticulocyte
n. Genç eritrosit. ...

reticulocytopenia
n. Kanda retikülosit azalması. ...

reticulocytosis
n. Kanda retikülosit çoğalması ...

reticuloendothelioma
n. Retiküloendotel sistemi tüm ...

reticuloendotheliosis
n. Retiküloendotel dokusu hipe ...

reticuloendothelium
n. Rediküloendotel sistemi dok ...

reticuloma
n. Retiküloendotel kaynaklı hü ...

reticuloplasmocytoma
n. Retikülosit ve plazmosit ih ...

reticulopodium
n. İpliksi yalancı ayak. ...

reticulosarcoma
n. Retikül hücrelerinden oluşm ...

reticulosis
n. See. Reticulocytosis ...

reticulum
n. (pl. Reticula). 1. Ağcık, a ...

retina
n. (pl. retinae). Gözün iç göm ...

retinaculum
n. (pl. retinacula). Kiriş yay ...

retinal
a. Retinaya ait. ...

retinene
n. Işık tesiriyle rodopsin şek ...

retinitis
n. Retina iltihabı, retinit. ...

retinoblastoma
n. Retinag liyomu. ...

retinochoroiditis
n. Retina ve koroidin iltihabı ...

retinography
n. Retina fotoğrafının alınmas ...

retinoid
a. Retina şeklinde retinaya be ...

retinomalacia
n. Retina yumuşaması, retinoma ...

retinopapillitis
n. Retina ve göz (görme) papil ...

retinopathy
n. İltihapsız retina hastalığı ...

retinopiesis
n. Ayrılmış retina'nın tekrar ...

retinosis
n. Retinanın dejeneratif hali. ...

retisolution
n. Golgi cihazının erimesi. ...

retort
n. İmbik. ...

retothelioma
n. Retiküloendotelden oluşmuş ...

retractile
a. Geri çekilebilir. ...

retraction
n. büzülme, çekilme bir organı ...

retractor
n. Bir yaranın dudaklarını açı ...

retrenchment
n. Nedbe dokusunun büzüşmesini ...

retro
pref. Ard, geride (bulunan) ar ...

retro-auricular
a. Sayvan (kulakçık) ardı, ori ...

retro-esophageal
a. Özofagus ardı. ...

retro-infection
n. Fetüsün anneyi enfekte etme ...

retro-insular
a. Reil adacığı arkasında bulu ...

retro-ocular
a. Gözardı ...

retro-uterine
a. rahim (uterus) ardı. ...

retrobulbar
a. Gözküresi ardı. ...

retrocecal
a. Çekum ardı. ...

retrocede
v. Vücudun dışından içine doğr ...

retrocedent
a. Geriye giden. ...

retrocervical
a. Uterus boynu (cervix uteri) ...

retrocession
n. Geri dönme, gerileme. ...

retrocolic
a. Kolonardı, kalın barsak ark ...

retrocollis
n. Başın arkaya doğru çekik ol ...

retrocursive
a. Arkayadoğruyürüyen. ...

retrodeviation
n. Arkaya doğru çarpıklık. ...

retrodisplacement
n. Arkaya doğru yer değiştirme ...

retroflexion
n. Bir organın tersine bükülme ...

retrognathia
n. Alt çenenin geride bulunuşu ...

retrognatism
n. Altçenenin arkaya kaçışı. ...

retrograde
a. Geriye doğru giden veya eği ...

retrography
n. Geriye doğru yazma. ...

retrogressive
a. Gerileyci. ...

retrolabyrinthine
a. Kulak labirenti ardı. ...

retrolental
a. Göz merceği ardı. ...

Retrolental fibroplasia
Prematüre bebeği canlandırmak ...

retrolingual
a. Dilardı. ...

retromammary
a. Meme ardı. ...

retromandibular
a. Altçene ardı. ...

retromastoid
a. Mastoid çıkıntısı ardı. ...

retromorphosis
n. Daha erken bir safhaya dönü ...

retronasal
a. Burun ardı (arka kısmı)'na ...

retroparotid
a. Parotis bezi ardı. ...

retropatellar
a. Patella ardı. ...

retroperitoneal
a. Peritonardı, karınzarı ardı ...

retroperitoneum
n. Periton arkası boşluğu ilti ...

retropharyngeal
a. Yutak ardı. ...

retropharyngitis
n. Yutakardı iltihabı, retrofa ...

retroplacental
n. Placenta arkasında. ...

retroplasia
n. Bir hücrenin daha ilkel bir ...

retropleural
n. Plevra arkasında. ...

retropneumoperitoneum
n. Periton arkası havası. ...

retroposed
a. Arkaya doğr yer değiştirmiş ...

retroposition
n. Arkaya doğru yer değiştirme ...

retropulsion
n.1. Dış kısmından içeriye doğ ...

retrospection
n. Devamlı olarak maziyi hatır ...

retrospective
a. Geriye yönelik, geçmişi kap ...

retrosternal
n. Göğüs kemiğinin arkasında. ...

retrotarsal
a. Gözde tarsusun arkasında ka ...

retrotracheal
n. Trakea'nın arkasında. ...

retrovaccination
n. İnsandan alınan suçiçeği vi ...

retroversioflexion
n. Bir organın hem versiyon hm ...

retroversion
n. Bir organın arkaya doğru eğ ...

retroverted
a. Arkaya doğru eğilmiş. ...

retrusion
n. 1. Bir organ veya oluşumun, ...

reunient
a. Birleştirici, reuniens. ...

reunion
n. Birbirinden ayrılmış parçal ...

revaccination
n. Aynı aşıyı ikinci defa yapm ...

revascularization
n. Yeniden damarlanma. ...

reverberation
n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. ...

reverie
n. Dalgınlık durumu, gündüz rü ...

reversal
n. Tersine çevrilme, tersin dö ...

reversibility
n. Eski haline dönebilme yeten ...

reversible
a. Geriye dönebilir, tersine ç ...

reversion
n. 1. Atavik bir özelliğin yen ...

revival
n. Canlandırma, cnalanma. ...

revive
v. Canlandırmak, canlanmak. ...

revivescence
n. Canlandırma, hayat verme, y ...

revivification
n.1. Canlandırma, hayat verme, ...

revulsant
a. & n. Hastalığı vücudun bir ...

revulsion
n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarm ...

revulsive
a. & n. Hastalığı vücudun bir ...

Rh Factor
n. Çoğu insanların kanında bul ...

rhabdomyoma
n. Çizgili kas liflerinden gel ...

rhabdomyosarcoma
n. Çizgili kas liflerinden gel ...

rhabdophobia
n. Değnek ve benzer şeylerdena ...

rhabdosarcoma.
n. Çizgili kas lifleri ihtiva ...

rhabrocyte
n. Metamiyelosit. ...

rhacoma
n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma ...

rhagades
n. Deri çatlakları, ragad. ...

rhenium
n. re sembolü ile bilinen, ato ...

rheo
pref. 1. Akış; 2. Akı (fizikte ...

rheobase
n. Kas uyarılmasını temin için ...

rheocardiogram
n. Reokardiyograf yoluyla elde ...

rheocardiography
n. Almaşık akım geçirildiği za ...

rheology
n. Herhangi bir sıvı akımını v ...

rheometer
n. 1. Kan devaranının kuvvet v ...

rheometry
n. 1. Elektrik akımının şiddet ...

rheonome
n. Bir sinirde tahrişin sonucu ...

rheophore
n. Elektrod. ...

rheoscope
n. Elektrik akımını gösteren a ...

rheostat
n. Elektrik akımını tanzime ma ...

rheotachygraphy
n. Elektrik akımı etkisiyle ka ...

rheotaxis
n. Suyun akımından meydana gel ...

rheotome
n. Elektrik devresini kesen al ...

rheotrope
n. Akımın yönünü değiştiren al ...

rheum
n. 1. Mukoza bezleri tarafında ...

rheumarthrosis
n. Eklem romatizması. ...

rheumatalgia
n. Romatizmal ağrı, romatizma ...

rheumatic
a. & n. Rumatik: 1. Romatizmay ...

rheumatid
n. Romatizmada olan bir cilt l ...

rheumatism
n. Romatizma. ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z