Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

R harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

recidivism
n. Sabıkalının, yeniden suç iş ...

recidivist
n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş ...

recipe
n. Reçete, tertip. ...

recipient
n. Alıcı, kendisine kan verile ...

reciprocation
n. İki şey arasındaki, birbiri ...

reciprosal
a. İki taraflı, karşılıklı. ...

recklinghausen's disease
n. İki ayrı duruma verilen isi ...

reclination
n. Saydamlığını kaybetmiş göz ...

recline
v. Boylu boyunca uzanmak, yata ...

recognition
n. Tanıma, bilme, ayırma. ...

recombination
n. Bir bileşiği oluşturan unsu ...

reconstitution
n. Yeniden oluşma, özellikle k ...

reconstruction
n. Yeniden oluşturma, sakatlık ...

reconstructive
a. Yeniden oluşturucu, normal ...

record
n. Kayıt devamlı kalacak şekil ...

recording
n. Herhangi bir şekilde kaydet ...

recover
v. 1. İyileştirmek (hastayı), ...

recovery
n. İyileşme. ...

recrement
n. İfraz edilip tekrar vücuda ...

recrudescence
n. Nüksetme,yeniden gelme. ...

recrudescent
a. Yeniden başlayan, nüks göst ...

rect(o)-
pref. Rektum(a ait). ...

rectal
a. Rektum ait,rectalis. ...

rectalgia
n. See: Proctalgia. ...

rectectomy
n. See: Proctectomy. ...

rectifiable
a. 1. Tashih edilebilir, düzel ...

rectification
n. Temizleme, düzeltme, tasfiy ...

rectified
a. Tasfiye edilmiş, saf hale g ...

rectitic
a. Rektite ait. ...

rectitis
n. See: Proctitis. ...

recto-urethral
a. Rektum ve uretraya ait. ...

recto-uterine
a. Rektum ve uterusa ait. ...

rectoabdominal
a. Rektum ve karınla ilgili. ...

rectocele
n. Rektumun vagina içine fıtık ...

rectococcygeal
a. Rektumv e koksiks ile ilgil ...

rectococcypexia
n. See:Rectococcypexy. ...

rectococcypexy
n. Rektum'un dikişle koksiks'e ...

rectocolitis
n. Rektum ve kalın barsağın il ...

rectocolonic
a. Rektum ve kolon'la ilgili. ...

rectoperineal
a. Rektum ve perine ile ilgili ...

rectopexy
n. Sarkma gösteren rektum'un d ...

rectoscope
n. Rektum muayenesine yarayan ...

rectoscopy
n. Rektum mukozasının muayenes ...

rectosigmoid
n. Rektuma ve sigmoid kolona a ...

rectosigmoidectomy
n. Rektum ve sigmoid kolonun b ...

rectostenosis
n. Rektum'un daralması, rektum ...

rectostomy
n. Deri üzerinden rekutm'a açı ...

rectotomy
n. Rektumun ameliyatla çıkarıl ...

rectovaginal
a. Rektum ve vaginaya ait. ...

rectovesical
a. Rektum ve mesaneye ait. ...

rectum
n. Barsağın makada bitişik düz ...

rectus
n. Karın veya baş ve gözde bul ...

recumbent
a. Boylu boyunca uzanmış, yatm ...

recuperate
v. Yeniden sağlığına kavuşmak, ...

recuperation
n. Bir hastalığı takiben kişin ...

recurrence
n. Yeniden zuhur etme, tekerrü ...

recurrent
a. 1. Dönüp aksi istikamete gi ...

recurvation
n. 1. Arkaya doğru eğme veya e ...

red
a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. K ...

redia
n. Bazı trematod sınıfı soluca ...

redintegration
n. 1. Herhangi bir uyarı sonuc ...

redislocation
n. Bir organ veya parçanın nor ...

redissolve
n. Yeniden çözülmek tekrar çöz ...

redness
n. See: Rubor. ...

redox
n. biochem. Oksidasyon-redüksi ...

redressment
n. Vücuttaki herhangi bir şeki ...

reduce
v. 1. Organları normal yerine ...

reducible
a. Redüklenebilir, indirgenebi ...

reductase
n. biochem. İndirgeyici (oksij ...

reduction
n. 1. Organı normal yerine get ...

redundancy
n. Fazlalık, nonrmal miktar, s ...

redundant
a. Gerekenden fazla, normalden ...

reduplicated
a. 1. Çiftleşmiş, ikileşmiş; 2 ...

reduplication
n. Tekerrür. ...

refection
n.İyileşme, düzelme, normal du ...

reference
n. Müracaat yeri, herhangi bir ...

refine
v. Tasfiye etmek, saf hale koy ...

refle
. Yansıyan veya geriye atılan. ...

reflection
n. Aksetme, yansıma, refleksiy ...

reflector
n. Işığı veya sesi yansıtan ci ...

reflex
n. Bir tenbihe karış irade dış ...

reflexogenic
a. Refleks aksiyon meydana get ...

reflexograph
n. Bir refleksi kaydeden alet, ...

reflexology
n. Refleksleri inceleyen bilim ...

reflexometer
n. Adale kasılması için gereke ...

reflux
n. Geriye akış. ...

refract
v. Göz refraksiyon hatalraını ...

refraction
n. İnkisar, kırılma, refraksiy ...

refractionist
n. Gözün refraksiyon hataların ...

refractive
a. 1. Işık ışınlarının kırılam ...

refractometer
n. Görme bozukluklarını ölçme ...

refractometry
n. Gözdeki kırma hatalarının r ...

refractory
a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesir ...

refracture
n. Kırık kemikuçlarının hatalı ...

refrain
v. Kendini tutmak, iradesine h ...

refrangibility
n. Işığın kırılma yeteneği. ...

refrangible
a. Kırılabilir. ...

refresh
v. 1. Tazelemek, yeniden canla ...

refreshing
a. Hayat verici, canlandırıcı, ...

refrigerant
a. Ateşi ve susuzluğu gideren. ...

refrigeration
n. Soğuk hava tedavisi. ...

refuse
n. Vücuta giden gıda maddesini ...

refusion
n. Kanın tekrar damarlara dönm ...

regenerate
v. Yeniden meydanag elmek, yen ...

regeneration
n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap ...

regimen
n. Perhiz, diyet, rejim. ...

regio
n. pl. Regiones. Bölge. ...

region
n. Bölge, nahiye, regio. ...

regional
a. Bir bölgeye ait, bölgesel, ...

register
n. 1. Bir kurumda isimleri res ...

registered
a. Kaydedilmiş, kayıtlı. ...

registrant
a. Arşiv hemşiresi. ...

registrar
n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz ...

registration
n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta k ...

registry
n. Hastane arşiv dairesi. ...

reglementation
n. Kanun gereği yapılan sıkı d ...

regression
n. 1. Bir hastalık belirtileri ...

regressive
a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; ...

regular
a. Normal, muntazam, nizamlı, ...

regulation
n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir ...

regurgitant
a. Akıntı yönünü geriye çevire ...

regurgitation
n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen ...

rehabilitate
v. Kişiyi belli bir iş üzerind ...

rehabilitation
n. Fiziki hareket kusurlarını ...

rehalation
n. Yeniden teneffüs etme. ...

rehydration
n. Ağır su kaybını takiben, he ...

reimplantation
n. Bir organ veya kısmın tekra ...

reinfection
n. Aynı mikrop veya bir benzer ...

reinforce
v. Kuvvetini artırmak, takviye ...

reinforcement
n. Takviye, refleks aranması e ...

reinnervation
n. Bir organın o civardan geçe ...

reinoculation
n. Aynı virüs veya bakteriyi i ...

reins
n. Böbrekler, böğürler, bel. ...

reintegration
n. 1.Vücudun bütünüyle belli b ...

reinversion
n. İçi dışına çevrilmiş birb o ...

reiter's syndrome
n. Sebebi bilinmeyen bir şekil ...

rejection
n. 1. Aktarılan doku parçası v ...

rejuvenation
n. Yeniden gençleştirme veya g ...

rejuvenescence
n. Bazı algler v.s.'de olduğu ...

relapse
n.&v. 1. Nüksetme, yeniden has ...

relapsing
a. İyileşmeyi takiben tekrar o ...

relation
n. İlgi, ilişki, münasebet. ...

relative
a. İzafi nispi. ...

relaxant
a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, d ...

relaxation
n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşem ...

relaxin
n. Gebelik sırasında meydana g ...

release
n. Salınma, açığa çıkam, serbe ...

relic
n.Bir organ veya doku parçası ...

relief
n. Ağrı veya acıdan kurtarma, ...

relieve
v. Ağrı veya acıyı ortadan kal ...

rem
n. Bir röntgen ışınım birimi. ...

remediable
a. İlaçla düelebilir, tedavi e ...

remedial
a. İlaç kabilinden, ilaç tesir ...

remedy
n. İlaç, deva, çare. ...

remineralization
n. Vücutta eksilen mineralleri ...

remisison
n. Hastalık belirtilerinin sön ...

remittent
a. Artıp eksilen, azalıp çoğal ...

remnant
a. Artık, kalıntı, herhangi bi ...

removal
n. Yerini değiştirme, nakil, k ...

remove
v. 1. Dışarı atmak, dışarı çık ...

ren
n. (pl. renes). Böbrek. ...

renal
a. Böbrekle ilgili, reanlis. ...

renicapsule
n. Böbreği saran dıştabaka, bö ...

renicardiac
a. Böbrekler ve kalble ilgili. ...

reniculus
n. (pl. reniculi) Böbrekcik (H ...

renifleur
n. İdrar kokusu ile cinselbakı ...

reniform
a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbre ...

renin
n. Böbreğiniskemik hallerinde ...

renipelvic
a. Böbrek pelvisi ile ilgili. ...

reniportal
a. Böbreğin kapı sistemine ait ...

renipuncture
n. Böbrek kapsülü ameliyatı. ...

renitis
n. Böbrek iltihabı. ...

rennet
n. Buzağının işkembesinden yap ...

rennin
n. 1. Lab mayası, sütü pıhtıla ...

renninogen
n. Rennin'i oluşturacak öncü h ...

reno-intestinal
a. Böbrek ve barsağa ait. ...

renogastric
a. Böbrek ve mideye ait. ...

renogenic
a. Böbrekten kaynaklanan, böbr ...

renogram
n. Kontrast madde zerkedildikt ...

renography
n. Böbrek radyografisi, böbreğ ...

renopathy
n. Böbrek hastalığı, renopati. ...

renoprivol
a. Böbreklerin görev görmemesi ...

renopulmonary
a. Böbrek ve akciğerlerle ilgi ...

renovation
n. İncinmiş doku veya organın ...

renovirus
n. "Respiratory enteric orphan ...

rep
n. Bir röntgen ışınım birimi ( ...

repair
n. 1. İyileştirme, şia verme; ...

reparation
n. Reparasyon; 1. Yaralanmış b ...

repellent
a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici ...

repercussion
n. Geri tepme, nüksetme. ...

repilcation
n.1. Aynı işlemi tekrarlama, a ...

replacement
n. Değiştirme, bir şeyi çıkarı ...

replantation
n. Bir darbe yüzünden kırılmış ...

repletion
n. Dolgunluk, vücutta kan hacm ...

replicate
n. 1. Birkaç defa tekrarlanan ...

repolarization
n. Kutuplaştırma. ...

reposition
n. Normal durumuna koyma, norm ...

repositioning
n. See: Reposition. ...

repositor
n. Yerinden ayrılmış organı no ...

repression
n. Uygunsuz fikir veya dürtüle ...

reproduce
v. Doğurmak, yavru meydana get ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z