Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

photobacterium
n. Bazı balık ve benzeri hayva ...

photobacterium,
n. Photobacterium cinsi herhan ...

photobiology
n. Işığın canlılar üzerinde te ...

photobiotic
a. Yalnız ışıkta yaşayan. ...

photochemical
a. Işığın imyasal etkilerine a ...

photochemistry
n. biochem. Işınların kimyasal ...

photocoagulation
n. Yoğun ışığın ısı enerjisi h ...

photodermatitis
n. Işığa, özellikle ültraviyol ...

photodermia
n. Işık yüzünden meydana gelen ...

photodromy
n. Işığa maruz bırakılan eriyi ...

photodynamic
a. 1. Işığın kazandırdığı ener ...

photodynamics
n. Işığın bitkiler üzerindeki ...

photodynesis
n. Işık tesiri altında hücre e ...

photodynia
n. See: Photalgia. ...

photodysphoria
n. Işığa bakamama, ışıktan ürk ...

photoelectricity
n. Işık etkisiyle oluşan elekt ...

photogen
n. 1. Işıldama niteliği göster ...

photogene
n. Kopye. ...

photogenic
a. 1. Işık meydana getiren vey ...

photogenous
a. See: Photogenic. ...

photogneesis
n. Işık oluşması. ...

photograph
n. Fotoğraf. ...

photography
n. Resim çekme, bir objeden ge ...

photokinetic
a. Işığa karşı hareket ederek ...

photolysis
n. Işık tesiriyle ayrışma, fot ...

photolyte
n. Işık tesiriyle ayrışan cisi ...

photolytic
a. Fotolize ait. ...

photomania
n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, ...

photometer
n. 1. Işık kuvvetini ölçen ale ...

photometry
n. Işık kuvvetini ölçme usulü ...

photomicrograph
n. Mikroskop ile büyütülmüş şe ...

photon
n. Işık enerjisi birimi, foton ...

photonephelometer
n. Bir eriyiğin bulanıklık der ...

photonosus
n. Aşırı güneş ışığından meyda ...

photopathy
n. Uzun süre kuvvetli ışığa ma ...

photoperceptive
a. Işığı görebilen. ...

photophilic
a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta b ...

photophobia
n. Gözlerin ışığa karşı aşırı ...

photophthalmia
n. Yüksek elektrik ışığında, e ...

photopia
n. Gözün ışığa uyması, fotopi. ...

photopsy
n. Retina hastalığında kıvılcı ...

photoptarmosis
n. Işık tesiriyle hapşırma. ...

photoptometer
n. Işığa hassasiyeti ölçen ale ...

photoptometry
n. Gözün cisimleri tanıyabilec ...

photoreaction
n. Işık etkisiyle meydana gele ...

photoreceptive
a. Işığı görebilen. ...

photoreceptor
n. Işığa hassas olan alıcı. ...

photoscope
n. Işık kuvvetini ölçme aleti, ...

photosensitive
a. Işığa karşı hassas. ...

photosensitivity
n. Işığa karşı duyarlık. ...

photosensitization
n. 1. Işığa karşı duyarlık, de ...

photostable
a. Işık tesiriyle değişmeyen. ...

photosynthesis
n. Klorofil maddelerin güneş t ...

phototaxis
n. Işığa yönelme hareketi. ...

phototherapy
n.Işık tedavisi, fototerapi. ...

phototoxic
a. Işığın deri üzerinde oluştu ...

phototropism
n. Işık tesiriyle yön tayin et ...

phototxis
n. Uzun süre kuvvetli ışığa ma ...

photuria
n. İdrarda fosfor bulunması. ...

phrayngotome
n. Yutak ameliyatında kullanıl ...

phren
n. phrenes; 1. Diyafram, böleç ...

phren-
pref. 1. Diafragma anlamına ön ...

phrenalgia
n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: ...

phrenasthenia
n. 1. Diafragma'nın normal ger ...

phrenasthenic
a. 1. Diafragma'daki tonüs kay ...

phrenectomy
n. See: Phrenicectomy. ...

phrenemophobia
n. Düşünmekten ürküntü duyma, ...

phrenemphraxis
n. Frenik sinirin ameliyatla e ...

phrenesis
n. Zihinsel bozukluk, delilik. ...

phrenetic
a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; ...

phrenic
a. 1. Diyaframa ait, frenki, p ...

phrenicectomy
n. Frenik sinirin tedavi maksa ...

phrenicoexeresis
n. Frenik sinirin kesilmesi. ...

phrenicosplenic
a. Diafragma ve dalak'la ilgil ...

phrenicotripsy
n. Frenik sinirin cerrahi ezil ...

phrenitis
n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinn ...

phrenocardia
n. Kalb semptomları ile belirl ...

phrenocolic
n. Diyafram ve kalın barsağa a ...

phrenocostal
n. Diafragma ve kaburgalarla i ...

phrenodynia
n. Diyafram ağrısı. ...

phrenograph
n. Diafragma hareketlerini çiz ...

phrenohepatic
a. Diafragma ve karaciğer'le i ...

phrenologist
n. Frenolojist. ...

phrenology
n. Zeka istidatlarını kafa biç ...

phrenopathy
n. Akıl hastalığı, frenopati. ...

phrenoplegia
n. Ani akıl bozukluğu, frenopl ...

phrenoptosis
n. Diafragma'nın, gevşeme sebe ...

phrenosin
n. Beyinden çıkarılna bir madd ...

phrenospasm
n. 1. Diafragma kaslarının ani ...

phrenosplenic
a. Diafragma ve dalak'la ilgil ...

phrenotropic
a. Hafıza üzerinde etkisi olan ...

phrynoderma
n. A vitamini noksanlığından i ...

phthalylsulfathiazole
n. biochem. Barsak enfeksiyonl ...

phthiriasis
a. Bitlerden meydanag elen bir ...

phthirus
n. Bir çeşit bit. ...

phthisic
a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ...

phthisical
a. Verem hastalığına ait. ...

phthisicky
a. 1. Veremli; 2. Astmalı. ...

phthisiologist
n. Akciğer tüberkülozu üzerind ...

phthisiology
n. Verem hastalıkları bilgisi, ...

phthisiophobia
n. Marazi verem korkusu. ...

phthisis
n. Verem, ftizi. ...

phycochrome
n. Deniz yosunlarından elde ed ...

phycocyanin
n. biochem.Yosunlardan elde ed ...

phycocyanogen
n. Mavi veya yeşil deniz yosun ...

phycoerythrin
n. Kırmızı deniz yosunlarından ...

phycology
n. Deniz ve tatlı su yosunları ...

phygogalactic
a. 1. Süt salgılanmasını azalt ...

phylactic
a. Filaksiye ait. ...

phylaxin
n. Hastalığa karşı bağışıklık ...

phylaxis
n. Vücudun enfeksiyona karşı k ...

phyllode
a. Yaprak şeklinde, yaprak biç ...

phylloquinone
n. Bitkilerde bulunan K vitami ...

phyloanalysis
n. Mevcut bitki ve hayvan türl ...

phylogenesis
n. Türlerin zamanın seyri için ...

phylogenetic
a. Tür'ün evrimi ile ilgili, f ...

phylogenic
a. See: Phylogenetic. ...

phylogeny
n. Organizma tipinin evrim gel ...

phylum
n. Bitki veya hayvanların başl ...

phyma
n. 1. Deride yumru şeklinde ke ...

phymatoid
a. Deri üzerindeki küçük yumru ...

phymatosis
n. Cilt tümörleriyle vasıflı b ...

physaliferous
a. Kabarcıklar gösteren, yapıs ...

physaliform
a. Kabarcık şeklinde, kabarcığ ...

physalis
n. (pl. physalides). Dev kanse ...

physallization
n. Sıvının çalkanması sonucu y ...

physiatrics
n. Hastalığı tabiat kuvvetleri ...

physiatrist
n. Fizyatri uzmanı. ...

physic
n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahild ...

physical
a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tab ...

physician
n. Hekim, tabip, doktor. ...

physicist
n. Fizik alimi, tabii bililre ...

physics
n. Fizik. ...

physinosis
n. Tabii sebep (faktör) lerden ...

physio-
pref. Tabiat, tabii, fizyoloji ...

physiogenic
a. 1. Fizyolojik faaliyetle il ...

physiognomical
a. Fizyonomiye ait, fizyonomik ...

physiognomist
n. Fizyonomi mütehassısı, fizy ...

physiognomy
n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak ...

physiognosis
n. Yüzdeki ifade ve görünümden ...

physiologic(al)
a. Fizyolojiye veya vücut fonk ...

physiologist
n. Fizyoloji bilgini, fizyolog ...

physiology
n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dok ...

physiometry
n. Fizyolojik fonksiyonlarının ...

physiopathological
a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili ...

physiopathology
n. Hastalığın organ veya siste ...

physiotherapeutic
a. Fizik tedavi ile ilgili, fi ...

physiotherapeutic,
n. Fizik tedavi uzmanı. ...

physiotherapist
n. Fizik teadvi uzmanı. ...

physiotherapy
n. Işık hava, su, hararet, ele ...

physique
n. Bünye, vücut, beden, beden ...

physo-
pref. Mesane ile ilgili. ...

physocele
n. 1. İçinde gaz (hava) buluna ...

physocephaly
n. Saçlı deri altında gaz (hav ...

physohematometra
n. Rahim (Uterus) boşluğunda g ...

physohydrometra
n. Rahim (uteruzs) boşluğunda ...

physometra
n. Rahim (uterus) boşluğunda g ...

physopyosalpinx
n. Salpenkste gaz ve cerahat t ...

physostigmine
n. biochem. Parasempatomimetik ...

physostigminism
n. Physostigmine zehrilenmesi. ...

phytalbumin
n. Nebati albümin. ...

phytase
n. biochem. Karaciğer ve kanda ...

phytin
n. biochem. Tohumlardan çıkarı ...

phytobezoar
n. biochem. Nebati liflerden o ...

phytochemistry
n. Bitki organizmasında seyred ...

phytogenesis
n. Bitki türlerinin zamanının ...

phytogenous
a. Bitkilerden elde edilen, fi ...

phytoglobulin
n. Bitki globülini. ...

phytohormone
n. Bitki hormonu. ...

phytoid
a. Bitkiye benzer, bitki şekli ...

phytology
n. Bitkileri konu alan bilimda ...

phytomenadione
n. İntravenöz olarak kullanıla ...

phytomitogenes
n. (pl.) In vitro ve muhtemele ...

phytonosis
n. Bitkinin sebep olduğu toksi ...

phytoparasite
n. Parazit türünden nebati org ...

phytopathogenic
a. Bitkinin yapı ve işlevini b ...

phytopathology
n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bak ...

phytophagous
a.Bitkilrele beslenen, bitki y ...

phytophagy
n. Bitki yeme, bitkilerle besl ...

phytophilous
a. Bitkileri seven veya bitkil ...

phytophotodermatitis
n. Bazı bitkilerle temastan so ...

phytoplasm
n. Bitki protoplazması, fitopl ...

phytosis
n. Nebati parazitlerden ileri ...

phytosterol
n. biochem. Bitki sterolü. ...

phytotherapy
n. Yalnız otlarla yapılan teda ...

phytotoxic
a. Bitki üzerine toksik etki g ...

phytotoxin
n. biochem. Abrin, krotin, ris ...

pia
a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas ...

pia mater
n. Beyin ve omuriliği saran üç ...

pia-arachnitis
n. See: Leptomeningitis. ...

pia-arachnoid
n. Pia mater ve arachnoid (ara ...

pial
a. Pia mater'e ait. ...

pian
n. See: Yaws. ...

piarachnitis
n. See: Leptomeningitis. ...

piarachnoid
n. Pia mater ve araknoid zarı ...

piarrhemia
n. See: Lipemia. ...

pica
n. Tebeşir veya kül ve çamur g ...

piceous
a. Ziftli, zifte benzer. ...

pick's disease
n. a) Konstriktif perikardit't ...

picorna virus
n. Tamamen ribonukleik asitten ...

picrate
n. biochem. Pikrik asidin tuzu ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z