Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

phenacetin(e)
n. biochem. Ateş düşürmek veya ...

phenadoxone
n. Şiddetli ağrıların giderilm ...

phenate
n. biochem. See: Carbolate. ...

phenazocine
n. Şiddetli akut veya ronik ağ ...

phenazopyrdine hydrochloride
n. Özellikle sistit tedavisind ...

phenelzine
n. Antidepressan bir ilaç. ...

phenethicillin
n. Aside dayanıklı olan ve ağı ...

pheneturide
n. Major epilepzi'de, özellikl ...

phenformin
n. Antidiabetik. ...

phengophobia
n. Işıktan ürkme, ışığa bakama ...

phenindamine
n. Sedatif yan etkileri olmaya ...

phenindione
n. Orta şiddette etkili bir an ...

pheniodol
n. Kolesistografide kontrast m ...

phenmetrazine hydrochloride
n. İştah kesici. ...

phenobarbital
n. biochem. Beyaz veya renksiz ...

phenobarbitone
n. Uzun etkili ve antikonvülsa ...

phenol
n. biochem. Karbolik asit, fen ...

phenolemia
n. Kanda fenol bulunuşu. ...

phenolization
n. Efnekte yaraları fenik asit ...

phenology
n. İklim şartları ve mevsim de ...

phenolphthalein
n. biochem. Karbolik ve naftal ...

phenolsulfonphthalein
n. biochem. Böbrek fonksiyon t ...

phenoluria
n. İdrarda fenol bulunuşu. ...

phenomenal
a. Doğal olaylarla ilgili veya ...

phenomenology
n. Doğal olayları inceleyen bi ...

phenomenon
n. (pl. phenomena) olay, hadis ...

phenoperidine
n. Solunum merkezini depresyon ...

phenothiazine
n. biochem. Haşarat ve solucan ...

phenoxybenzamine
n. Raynaud hastalığında kullan ...

phenozygous
a. Yüzü kafa kemiğinden geniş ...

phensuximide
n. Petit mal tedavisinde kulla ...

phentolamine
n. Adrenalin antagonisti. ...

phenyl
n. biochem. Tek değerli radika ...

phenylacetylurea
n. Toksik etkisi olmayan güçlü ...

phenylalaninase
n. Fenilalanin'i tirozin'e çev ...

phenylalanine
n. Tiroksin ve adrenalin ile i ...

phenylbutazone
n. Uzun etkili ve güçlü bir an ...

phenylephrine
n. Adrenaline benzeyen, ancak ...

phenylhydrazine
biochem. Glikoz arama testinde ...

phenylketonuria
n. idrarda asit fenilpirüvik b ...

phenylmethanol
n. biochem. Benzil alkol. ...

phenytoin
n. Bazen fenobarbiton ile birl ...

pheochrome
n. biochem. Krom tuzları ile k ...

pheochromocyte
n. Bir kromafin hücresi. ...

pheochromocytoma
n. Böbrek üstü bezinin medulla ...

philoneism
n. Yeni şeylere, yeni görüş ve ...

philtrum
n. anat. Burunaltı oluğu, filt ...

phimosis
n. Sünnet derisinin doğuştan v ...

phimotic
a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fi ...

phleb(o)-
pref. Toplardamar (vena) larla ...

phlebangioma
n. Toplardamra (ven) anevrizma ...

phlebarteriectasia
n. Ven ve arterlerin genişleme ...

phlebectasia
n. Damar açılması (genişlemesi ...

phlebectasis
n. See: Phlebectasia. ...

phlebectomy
n. Bir venin ya tamamen ya da ...

phlebemphraxis
n. Bir venin tıkanması. ...

phlebismus
n. Venlerin tıkanması ve şişme ...

phlebitic
a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Fl ...

phlebitis
n. Venlerin iltihabı, bir dama ...

phleboclysis
n. Ven içine herhangi bir sıvı ...

phlebocyssis
n. Bir solüsyonun bir ven için ...

phlebogram
n. Ven içine opak bir madde ze ...

phlebograph
n. Venöz nabız atımlarını çize ...

phlebography
n. 1. Radyo-opak madde enjeksi ...

phlebolite
n. Damar tıkanıklığı. ...

phlebolith
n. Ven taşı. ...

phlebology
n. Damarlar bilisi (anatomisi) ...

phlebomanometer
n. Ven tansiyonunu ölçme aleti ...

phlebometritis
n. Uterus venlerinin iltihabı, ...

phlebophlebostomy
n. İki ven'in ağız ağıza getir ...

phlebophlogosis
n. Ven iltihabı. ...

phleboplasty
n. Venin plastik tamiri, flebo ...

phleborrhagia
n. Ven'den gelen kanama, ven k ...

phleborrhaphy
n. Ven dikilmesi, fleborafi. ...

phleborrhexis
n. Ven yırtılması, fleboreksi. ...

phlebosclerosis
n. Ven duvarlarının anormal ka ...

phlebostasis
n. Ven içinde kan dolaşımının ...

phlebothrombosis
n. Ven içinde trombos (pıftı t ...

phlebotome
n. Venleri açmakta kullanılan ...

phlebotomist
n. Kan alam uzmanı. ...

phlebotomus
n. Diptera takımına mensup, ta ...

phlebotomy
n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ...

phlegm
n. 1. Fazla miktarda salgılana ...

phlegmagogue
n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2 ...

phlegmasia
n. İç organların iltihabı, dah ...

phlegmatic
a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı. ...

phlegmon
n. Had, ilerleyici ve cerahatl ...

phlegmonoid
a. Flegmon'a benzeyen. ...

phlegmonous
a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona a ...

phlegmy
a. Balgamlı. ...

phlog(o)-
pref. İltihap. ...

phlogistic
a. İltihaplı, flojistik. ...

phlogogen
n. İltihaba sebep olan herhang ...

phlogogenic
a. İltihap yapan, flogojenik. ...

phlogosis
n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2 ...

phlogotic
a. See: Phlogistic. ...

phloretin
n. biochem. Florizinden türeye ...

phlorhizin
n. biochem. Elma, kiraz, erik ...

phlyctenia
n. Cerahatli ve lenfli kabarcı ...

phlyctenoid
a. Flikten şeklinde, fliktene ...

phlyctenosis
n. Püstüllü hastalık veya lezy ...

phlyctenule
n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. K ...

phlyctenulosis
n. Çok küçük kabarcıkların olu ...

phlyzacium
n. 1. İçinde sulu cerahat veya ...

phobia
n. Marazi deniz korkusu, talas ...

phobia
n. Nevrasteniklerde görülen ve ...

phobia-
suff. Marazi korku, nefret. ...

phobic
a. 1. Aşırı korku (fobi) ile i ...

phobism
n. Herhangi bir şeye karşı kor ...

phobophobia
n. Herhangi bir şeye karşı ken ...

phocomelia
n. Teratojenik bir malformasyo ...

phocomelus
n. Elv e ayakları doğrudan doğ ...

phocomely
n. See: Phocomelia ...

pholcodine
n. Kodeine benzeyen ve öksürük ...

phon-
pref. Ses, seda anlamına önek. ...

phonal
a. Sese ait, sesle ilgili. ...

phonasthenia
n. Yorgunluk dolayısiyle sesin ...

phonation
n. Seslenme. ...

phonatory
a. Sesin meydana gelişi ile il ...

phonems
n. Bir kelimeyi oluşturan sesl ...

phonendoscope
n. Sesleri kuvvetlendiren bir ...

phonetic
a. Ses veya seslerle ilgili se ...

phonetics
n. Sesler ilmi, sesbilim, fone ...

phonism
n. Marazi olarak aslında olmay ...

phonocardiogram
n. Fonokardiograf aracılığıyla ...

phonocardiograph
n. Kalb seslerini çizelge hali ...

phonocardiography
n. Kalb seslerinin elektronik ...

phonogram
n. Ses kayıt grafiği, fonogram ...

phonograph
n. Bant üzerine kaydedilen ses ...

phonology
n. See: Phonetics. ...

phonomassage
n. Orta kulağın masajı. ...

phonometer
n. Ses kuvvetini ölçme aleti, ...

phonomyogram
n. Adale kasılmasından çıkan s ...

phonomyography
n. Kas kasılmasından meydana g ...

phonopathy
n. Konuşma organları hasatlığı ...

phonophobia
n. 1. Gürültüden veya yüksek s ...

phonophore
n. Bir stetoskop şekli. ...

phonophotography
n. Ses dalgalarının fotoğrafla ...

phonopneumomassage
n. Orta kulağın hava ile masaj ...

phonopsia
n. Ses duymanın görme duyusuna ...

phonoreceptor
n. Sese karşı duyarlı hücre, s ...

phore-
suff. Portör. (See: Carrier). ...

phoresis
n. Elektrik akımı tesiriyle iy ...

phoresis-
suff. "Bir yerden diğer bir ye ...

phoria
n. Bir göz kapatıldığı zaman d ...

phoria-
suff. Gözün görüş ekseninde sa ...

phorocyte
n. Bağ dokusu hücresi. ...

phorocytosis
n. Bağ dokusu hücrelerinin aşı ...

phorology
n. Hastalıkların bulaşmasını i ...

phorometer
n. Göz ekseninin sapmasını ölç ...

phorometry
n. Gözün görüş eksenindeki sap ...

phose
n. Sübjektif ışık duygusu. ...

phosgene
n. biochem. Bir çeşit zehirli ...

phosgenic
a. Işık oluşturan, ışık veren. ...

phosphagen
n. See: Phosphocreatine. ...

phosphatase
n. biochem. Fosforik asit este ...

phosphate
n. biochem. Asid fosforik tuzu ...

phosphatemia
n. Kanda fosfat tuzlarının bul ...

phosphatic
a. biochem. Fosfat tuzlarına a ...

phosphatide
n. See: Phospholipid. ...

phosphaturia
n. İdrarda fazla miktarda fosf ...

phosphaturia,
n. İdrarda bol miktarda fosfat ...

phosphene
n. Göz küresine parmakla tazyi ...

phosphene,
n. Kapalı göze basınç sonucund ...

phosphide
n. biochem. Fosforun bir metal ...

phosphine
n. biochem. Hidrojen ile fosfo ...

phosphite
n. biochem. Fosforlu asit tuzu ...

phosphocreatinase
n. Fosfokreatin'i kretain ve f ...

phosphocreatine
n. biochem. Fosforik asitle kr ...

phosphoguanidine
n. Fosforik asit'in guanidin i ...

phospholine iodide
n. Antikolinesteraz ilaç. ...

phospholipid
n. biochem. Lipid ihtiva eden ...

phospholipidemia
n. Kanda fosfolipid artışı. ...

phospholipin
n. See: phospholipid. ...

phosphonates
n. (pl.) Kemiklerde biriktiği ...

phosphonecrosis
n. Fosfor zehirlenmesinde çene ...

phosphopenia
n. Vücudda fosfor azalamsı, vü ...

phosphoprotein
n. Fosforik asit ve protein bi ...

phosphorate
v. biochem. Fosfor ile terkip ...

phosphorated
a. Fosforlu, fosfor ile terkip ...

phosphorescence
n. Sıcaklık yaymadan fosfor gi ...

phosphorhidrosis
n. Fosforesan ter ifrazı. ...

phosphoric
a. biochem. Fosforlu, kuvvetli ...

phosphorism
n. Fosforla zehirlenme. ...

phosphorolysis
n. Karbon hidrat metabolizması ...

phosphoroscope
n. Fosfor ışığını ölçme cihazı ...

phosphorous
a. biochem. 1. Fosfor'la ilgil ...

phosphoruria
n. 1.İdrarda aşırı miktarda fo ...

phosphorus
n. biochem. P sembolü ile bili ...

phosphorylase
n. biochem. Glikojenin glikoz- ...

phosphotransferase
n. Fosfat gruplarının diğer bi ...

phosphuret
a. biochem. Bileşiminde fosfor ...

phot(o)-
pref. Işık, ışıkla ilgili. ...

photalgia
n. Işık sebebiyle meydana gele ...

phote
n. Aydınlanma birimi, santimet ...

photechy
n. Işına maruz kalan bir cismi ...

photic
a. Işığa ait. ...

photism
n. Beş duyu ile alınan her han ...

photo-allergy
n. Işığa maruz kalan ciltte al ...

photo-endoscope
n. Ucuna fotoğraf kamerası yer ...

photo-ophthalmia
n. Kuvvetli ışık etkisiyle mey ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z