Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

persalt
n. biochem. Nötr bir tuza naza ...

persecute
v. Eziyet etmek, işkence yapma ...

persecution
n. Eziyet, işkence. ...

perseveration
n. Akıl hastalarının bir kelim ...

persistence
n. Süt dişlerinin düşmemesi, p ...

persistent
a. Dvvamlı mevcut olan, kesilm ...

persona
n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kı ...

personalgistics
n. Şahsiyet bilgisi. ...

personality
n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Ki ...

personology
n. Kişiliğin ve kişilik özelli ...

perspiration
n. 1. Terleme; 2. Ter, perspir ...

perspire
v. Terlemek. ...

persuasion
n. İkna etme, diğer bir kişini ...

persulfate
n. Biochem. Adi sülfattan çok ...

perthe's disease
n. femura ait üst epifiz bölge ...

pertubation
n. Kapalıfallop tüpleri (tuba ...

pertussal
a. Boğmacalı. ...

pertussis
n. Boğmaca. ...

pertussoid
a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal ...

perversion
n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık ...

pervert
n. Normalden uzaklaşmış kişi, ...

perverted
a. Anormal hale dönmüş, gayrit ...

pervigilium
n. Anormal uykusuzluk. ...

pervious
a. See: Permeable. ...

pes
n. (pl. Pedes). Ayak. ...

pessary
n. 1. Retroversion halindek ut ...

pessimism
n. Herşeyi fena görme veya fen ...

pessimist
n. Herşeyi fena gören vya fena ...

pest
n. Veba. ...

pesticide
n. Zararlı böcekleri öldürücü ...

pestiferous
n. Bulaşıcı, hastalık nakleden ...

pestilence
n. Salgın ve çok tehlikeli has ...

pestilent
a. Tehlikeli, öldürücü, salgın ...

pestilential
a. 1. Veba getiren; 2. Veba tü ...

pestis
n. Veba. See: Plague. ...

pestle
n. Havan eli, havan tokmağı. ...

petechia
n. (pl. petechiae). Nokta biçi ...

petechial
a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. P ...

petechiasis
n. Deri üzerinde yaygın peteşi ...

pethidine
n. biochem. Morfine nazaran da ...

pethilorfan
n. Pethidine ve levallorhan ka ...

petit mal
n. Epilepsinin hafif şekli, pö ...

petrifaction
n. Taş sertliği kazanma, taşla ...

petrolatoma
n. Herhangi bir doku içine sıv ...

petrolatum
n. Biochem. Saf vazelin, gaz t ...

petroleum
n. biochem. Petrol. ...

petrolization
n. Durgun sulara gaz dökerek s ...

petromastoid
n. a. 1. Kulak kemikçiği; 2. Ş ...

petrosa
n. Üç parçadan oluşan temporal ...

petrosal
a. Şakak kemiğinin kaya parças ...

petrositis
n. Şakak kemeği kaya parçasını ...

petrosquamosal
a. Temporal kemiğin petrous ve ...

petrous
a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; ...

pexis
n. 1. Organ veya oluşumun amel ...

pexy
suff. 1. Yerinden oynamış bir ...

Peyer's Patches
n. İnce barsakta ve esas olara ...

peyronie's disease
n. Bilinmeyen bir sebebe bağlı ...

pfrophfhebephrenia
n. Esasen zihni bozukluk göste ...

phac(o)
pref. Mercek, göz merceği, len ...

phacitis
n. Göz merceğinin iltihabı, fa ...

phacoanaphylaxis
n. Göz merceği proteinlerine k ...

phacocele
n. Göz merceği fıtığı. ...

phacocyst
n. Göz merceği kapsülü. ...

phacocystectomy
n. Göz merceği kapsülünün kısm ...

phacocystitis
n. Göz mercği kapsülünün iltih ...

phacoerysis
n. Kataraktta merceğin emme su ...

phacoglaucoma
n. Göz merceğini ilgilendiren ...

phacoid
a. Göz merceği şeklinde. ...

phacoiditis
n. Göz merceği iltihabı. ...

phacolysin
n. Göz merceğinin elde edilen ...

phacolysis
n. Göz merceği erimesi, fakoli ...

phacoma
n. Göz merceğinden gelişen tüm ...

phacomalacia
n. Yumuşak katarakt, fakomalas ...

phacometachoresis
n. Göz merceğnin yer değiştirm ...

phacometer
n. Lensin refraksiyon gücünü ö ...

phacosclerosis
n. Göz merceği sertleşmesi. ...

phacoscope
n. Göz merceğinin uyum değişik ...

phacoscopy
n. Uyum esnasında göz merceğin ...

phacozymase
n. biochem. Göz billur cisim ( ...

phag-
pref. Yeme, yutarak içine alma ...

phage
n. See: Bacteriophage. ...

phaged(a)ena
n. 1. İlerleyen (yayılan) ülse ...

phagedenic
a. 1. Süratle yayılan; 2. Doku ...

phagedenoma
n. Sür'atle yayılan ülser. ...

phago
pref. Yeme veya yoketme (ile i ...

phagocytes
n. Bakterileri ve sair yabancı ...

phagocytic
a. 1. Fagosit veya fagositoz'l ...

phagocytin
n. Nötrofil lökositler tarafın ...

phagocytoblast
n. Fagosit hücresi. ...

phagocytolysis
n. Fagositlerin yokolması, fag ...

phagocytose
v. Bakterileri ve diğer yabanc ...

phagocytosis
n. Mikro-organizmaların fagosi ...

phagodynamometer
n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ...

phagokaryosis
n. Hücre nüvesinin yaptığı fag ...

phagolysis
n. Fagositlerin yokolması, fag ...

phagomania
n. Aşırı derecede yemek yeme a ...

phagomaniac
n. Boğazına düşkün, obur ,yeme ...

phagotherapy
n. Fazla (çok) yedimke suretiy ...

phagy-
suff. Yoketme, yeme. ...

phakitis
n. Göz merceğinin iltihabı. ...

phako-
pref. Mercek, lens. ...

phakoma
n. Merceksi itle veya tümör. ...

phalacrosis
n. Kellik. ...

phalangeal
a. Falanksa ait. ...

phalangectomy
n. Falanksın ameliyatla çıkarı ...

phalanges
n. pl. El ve ayak parmaklarınd ...

phalangosis
n. Kirpiklerin içe doğru kıvrı ...

phalanx
n. (pl. phalanges). Parmak kem ...

phallalgia
n. Penis'te hissedilen ağrı, p ...

phallectomy
n. Penis ampütasyonu, falektom ...

phallic
a. Penise ait. ...

phallicism
n. Penis'i kutsal kabul etme, ...

phallism
n. See: Phallicism. ...

phallitis
n. Penis iltihabı. ...

phallodynia
n. Penis ağrısı, falodini. ...

phallotomy
n. Penis ameliyatı, falotomi. ...

phallus
n. See: Penis. ...

phaloid
a. Penis'e benzeyen, penis şek ...

phalolcampsis
n. Ereksiyon sırasında penisin ...

phaneromania
n. Siğil ve benzeri cilt belir ...

phaneroscope
n. Deri veya deri lezyonlarını ...

phaneroscopy
n. Deri veya deri lezyonlarını ...

phanerosis
n. Görünür hale girme. ...

phanic
a. Görülebilen, aşikar. ...

phantasm
n. Hayal görme. ...

phantom
n. 1. Organ modelleri, kadın p ...

pharamceutist
n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçlar ...

pharamcology
n. Eczacılık bilimi, farmakolo ...

pharingolaryngectomy
n. Farinks ve larinksin cerrah ...

pharmac(o)-
pref. İlaçla ilgili, ispençiya ...

pharmacal
a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczan ...

pharmaceutic(al)
a. Eczacılığa ait, ilaç kullan ...

pharmaceutics
n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçla ...

pharmaceutist
n. İlaç yapma ve satma yetkisi ...

pharmacist
n. Eczacı. ...

pharmaco-
pref. İlaç, ilaçlar anlamına ö ...

pharmacodiagnosis
n. İlaçların teşhiste kullanıl ...

pharmacodynamics
n. Farmakodinami, ilaçların te ...

pharmacogenetic
a. İlaçlar tarafından meydana ...

pharmacognosis
n. See: Pharmacognosy. ...

pharmacognosist
n. Farmakognozi uzmanı. ...

pharmacognosy
n. See: Aceognosia. ...

pharmacologist
n. Farmakoloji uzmanı, farmako ...

pharmacomania
n. Anormal şekilde ilaç düşkün ...

pharmacophobia
n. Marazi ilaç korkusu. ...

pharmacopoeia
n. 1. İlaçların bilemişini ve ...

pharmacopsychosis
n. Alkol, ilaç veya zehir sebe ...

pharmacoradiography
n. Bir organın radyolojik tetk ...

pharmacotherapy
n. Hastalıkların ilaçla tedavi ...

pharmacy
n. 1. Eczacılık; 2. Eczane. ...

pharygno-
See: Pharyng-. ...

pharygnotherapy
n. Yutak bozukluklarını tedavi ...

pharygnotomy
n. Yutağı yarma ameliyesi, yut ...

pharyng(o)-
pref. Yutakla ilgili, farenks. ...

pharyngalgia
n. Yutak ağrısı, faringalji. ...

pharyngeal
a. Yutağa ait, pharyngicus. ...

pharyngectomy
n. Yutağın kısmen ameliyatal ç ...

pharyngemphraxis
n. Yutak tıkanması. ...

pharyngismus
n. Yutak spazmı. ...

pharyngitic
a. 1. Boğaz iltihabı ile ilgil ...

pharyngitis
n. Yutak iltihabı, farenjit. ...

pharyngo-amygdalitis
n. Yutak ve bademcik iltihabı. ...

pharyngo-epiglottic
a. Yutak ve epiglota ait. ...

pharyngo-esophageal
a. Yutak ve özofagusa ait. ...

pharyngo-oral
a. Yutak ve ağıza ait, yutak-a ...

pharyngocele
n. Yutak fıtığı, farengosel. ...

pharyngodynia
n. Yutak ağrısı, farengodini. ...

pharyngoglossal
a. Yutak ve dile ait, yutak-di ...

pharyngokeratosis
n. Yutak keratozu. ...

pharyngolaryngeal
a. Yutak ve gırtlağa ait, yuta ...

pharyngolaryngitis
n. Yutak-gırtlak iltihabı, far ...

pharyngology
n. Yutakbilim, farengoloji. ...

pharyngolysis
n. Yutak felci. ...

pharyngomaxillary
a. Yutak ve çeneye ait, yutak- ...

pharyngomycosis
n. Yutağın mantarıl hastalığı. ...

pharyngonasal
a. Yutak ve buruna ait, yutak- ...

pharyngopalatine
a. Yutak ve damağa ait, yutak- ...

pharyngoparalysis
n. Yutak kasları iltihabı, far ...

pharyngopathy
n. Yutak hastalığı. ...

pharyngoplasty
n. Yutak plastik ameliaytı, fa ...

pharyngoplegia
n. Yutak kaslarının iltihabı, ...

pharyngorrhagia
n. Yutak kanaması, farengoraji ...

pharyngosalpingitis
n. Yutak ve Eustachi borusu il ...

pharyngoscleroma
n. Yutak skleromu. ...

pharyngoscope
n. Yutak muayenesine mahsus al ...

pharyngoscopy
n. Yutak muayenesi, farengosko ...

pharyngospasm
n. Yutak spazmı. ...

pharyngostenosis
n. Yutak daralması. ...

pharyngotonsillitis
n. Yutak ve bademciğin iltihab ...

pharyngoxerosis
n. Y utak kuruması, yutağın ku ...

pharynolith
n. Yutak taşı. ...

pharynoperistole
n. Yutak daralması. ...

pharynx
n. Yutak, farenks. ...

phase
n. 1. Safha, görünüş, faz phos ...

phasia-
suff. Konuşma, konuşma yeteneğ ...

phasic
a. 1. Devre (faz) ile ilgili; ...

phasmophobia
n. Hayaletlerden aşırı korkma, ...

phatne
n. Diş çukuru. ...

phatnorrhagia
n. Diş çukuru kanaması, fatnor ...

phemitone
n. Phenobarbitone'a çok benzey ...

phenacemide
n. Temporal lop epilepside kul ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z