Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

perimetrium
n. Perimetr (iyum). ...

perimetry
n. Gözün görme alanının ölçülm ...

perimyelitis
n. Omurilik zarı iltihabı, per ...

perimyelography
n. Omurilikte araknoid altı bo ...

perimyositis
n. Kası saran bağ dokusu iltih ...

perimysiitis
n. Perimisyum iltihabı. ...

perimysium
n. Çizgili kas liflerini saran ...

perinatal
a. Gebeliğin yirminci haftasın ...

perineal
a. Perineye ait, perinealis. ...

perineocele
n. Perine fıtığı, perineosel. ...

perineoplasty
n. Perinenin plastik tamiri, p ...

perineorrhaphy
n. Perine dikilmesi. ...

perineoscrotal
a. Perine ve skrotum'lailgili. ...

perineotomy
n. Perine ameliyatı, perinyoto ...

perineovaginal
a. Perine ve vagina ile ilgili ...

perineovulvar
a. Perine ve vulva ile ilgili. ...

perinephric
a. Böbreği saran, perinefrik. ...

perinephritic
a. 1. See: Perinephric; 2. Per ...

perinephritis
n. Böbrek zarı iltihabı, perin ...

perinephrium
n. Böbreği saran zar, böbrek z ...

perineum
n. Anus ile jenital kısımlar a ...

perineural
a. Sinir çevresinde, siniri çe ...

perineural.
a. Sinir çevresined, siniri çe ...

perineuritis
n. Perineurium'un iltihabı. ...

perineuritis.
n. Perineurium'un iltihabı. ...

perineurium
n. Sinir liflerinin oluşturduğ ...

perineurium.
n. Snir liflerinin oluşturduğu ...

perinuclear
a. Çekirdek çevresinde, çekird ...

perinuclear.
a. Çekirdek çevresinde, çekird ...

periocular
a. Göz çevresinde, gözü çevrel ...

periocular.
a. Göz çevresine, gözü çereley ...

period
n. 1. Hastalık devresi, period ...

periodic
a. 1. Belirli aralıklarla meyd ...

periodicity
n. Belirli aralıklarla aynı ol ...

periodontal
a. diş etrafında dişi saran. ...

periodontics
n. Dişçiliğin peirodont dokusu ...

periodontitis
n. Beriyodont iltihabı, period ...

periodontium
n. dişlerin alveol ve sementle ...

periodontoclasia
n. Dişi saran çevre doku ve ol ...

periodontology
n. Periyodont ile hastalıkları ...

periodontosis
n. Periodontium tabakasının il ...

periodynia
n. Tüm vücudu tutan şiddetli a ...

periomphalic
a. Göbek çevresinde bulunan, g ...

perionychia
n. Perionychium'un iltihabı. ...

perionychium
n. Tırnağı çevreleyen epidermi ...

perionyx
n. Tırnağı saran derinin iltih ...

perioophoritis
n. Yumurtalığı saran dokuların ...

perioophorsalpingitis
n. Yumurtalığı ve salpenksi sa ...

perioosteits
n. See: Periostitis. ...

perioosteorrhaphy
n. Periyostun dikilmesi. ...

periophthalmic
a. Göz çevresined, gözü çevrel ...

periopthalmitis
n. Göz çevresindeki koku ve ol ...

perioptometry
n. Gözün görme alanının veya g ...

perioral
a. Ağız çevreside, ağızı çevre ...

periorbit
n. See: periobita. ...

periorbita
n. (pl. Periorbitae). Periorbi ...

periorbital
a. 1. Göz çukuru periost'u ile ...

periorchitis
n. Testislerin çevresindeki hü ...

perioribitis.
n. Göz çukuru kemik zarı (peri ...

periost.
n. See: periosteum. ...

periosteal
n. Periyosta ait. ...

periosteo-edema
n. Periyost ödemi. ...

periosteomyelitis
n. Periyost ile ilik dahil olm ...

periosteophyte
n. Periyostun üzerindeki kemik ...

periosteotomy
n. Periyost ameliyatı. ...

periosteum
n. kemik dışzarı, periyost. ...

periostitis
n. Kemik dış zarı iltihabı, pe ...

periostoma
n. Kemik çevresindeki kemiksi ...

periotic
a. Kulağı saran, kulak çevresi ...

periovaritis
n. Yumurtalık kapsülünün iltih ...

peripancreatic
a. Pankreas çevresinde, pankre ...

peripancreatitis
n. Pankreası saran dokuların i ...

peripapachymeningtis
n. Dura mater ile kemiksi örtü ...

peripapillary
n. Papilla çevresined, papilla ...

peripenial
a. Penis çevresinde, penis'i ç ...

peripericarditis
n. perikardı saran dokuların i ...

periphacitis
n. Göz merceği (lens) kapsülün ...

periphacus
n. Göz merceği kapsülü. ...

peripharyngeal
a. Farenks çevresindeki, faren ...

peripherad
a. Periferiye doğru, periferi ...

peripheral, peripheric
a. Dış yüzeye ve kenara ait pe ...

periphery
n. Dış üyzey veya kenar, perif ...

periphlebitis
n. 1. Ven çevresindeki dokunun ...

periphrenitis
n. diyafram ve ona bağlı yapıl ...

periplast
n. Hücre protoplazması. ...

peripleural
a. Plevrayı saran. ...

peripleuritis
n. Plevrayı saran dokunun ilti ...

peripneumonia
n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleur ...

peripolar
a. Kutup çevresinde, kutbu çev ...

periportal
a. V.porta çevresinde yer alan ...

periproctic
a. Anüs çevresind, anüs'ü çevr ...

periproctitis
n. Rektumu saran dokuların ilt ...

periprostatic
n. Prostatı saran, prostat etr ...

periprostatitis
n. Prostat çevresindeki madden ...

peripylephlebitis
n. Kapı toplar-damarını (vena ...

peripylic
a. Kapı toplar damarını saran. ...

peripyloric
a. Piloru saran. ...

perirectal
a. rektumu saran. ...

perirectitis
n. See: Periproctitis. ...

perirenal
a. Böbreği saran. ...

perirhinal
a. Burun etrafında, burnu sara ...

perisalpinx
n.l Fallop tübü (tuba uterina) ...

perisaplingitis
n. Salpenks (tuba)'ı saran dok ...

periscopic
a. Geniş bir görme alanı temin ...

perisigmoiditis
n. Sigmoid dirseği zarının ilt ...

perisinusitis
n. sinusu saran maddenin iltih ...

perispermatitis
n. Sperma kordonunu saran doku ...

perisplanchnic
a. İçorgan'Lar)'ı saran. ...

perisplanchnitis
n. İçorganları saran dokuların ...

perisplenic
a. Dalağı saran. ...

perisplenitis
n. Dalağın periton yüzeyinin i ...

perispondylitis
n. Omurgayı saran dokuların il ...

peristaltic
a. Solucan halkalarının hareke ...

peristaltis
n. Mide ve barsaklarda yukarıd ...

peristaphyline
a. Küçük dilin çevresinde bulu ...

peristaphylitis
n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ ...

peristole
n. 1. İçinde boşluk bulunan bi ...

perisynovial
a. Sinovyayı saran. ...

perisynovitis
n. Sinovya kesesini saran doku ...

perisystole
n. Sistol'den hemen önceki zam ...

perisystolic
a. Sistol öncesi, sistolden he ...

peritctomy
n. Kornea etrafında halka şeki ...

peritendineum
n. Kiriş kını (kılıfı), perite ...

peritendinitis
n. Kiriş(tendon) kılıfının ilt ...

perithelial
a. Peritelyum'la ilgili. ...

perithelioma
n. Peritelyum tümörü. ...

perithelium
n. Kılcal damarları saran lifl ...

perithyroiditis
n. Tiroid kapsülünün iltihabı. ...

peritomy
n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla ...

peritoneal
a. Peritona ait. ...

peritonealgia
n. Periton ağrısı. ...

peritoneocentesis
n.Periton boşluğunun cerrahi d ...

peritoneocylsis
n. Periton boşluğuna sıvı zerk ...

peritoneopathy
n. Periton hastalığı. ...

peritoneoplasty
n. Herhangi bir karın organınd ...

peritoneorrhexis
n. Periton'un yırtılması. ...

peritoneoscope
n. Periton'u muayene aleti. ...

peritoneoscopy
n. Periton muayenesi, peritonu ...

peritoneotomy
n. Periton ameliyatı. ...

peritoneum
n. Karınzarı, periton. ...

peritonism
n. Peritoniti andıran fakat pe ...

peritonitis
n. Periton iltihabı, peritonit ...

peritonization
n. 1. Herhangi bir karın organ ...

peritonize
v. Periton'la kapatmak, kesik ...

peritonsillar
n. Bademciği saran. ...

peritonsillitis
n. Bademciği saran dokuların i ...

peritrichal
a. Üzeri kamçı şeklinde uzantı ...

peritrichate
a. See: Peritrichal ...

peritrichial
a. Kıl folikülü çevresinde, kı ...

peritrichous
a. Kıllı. ...

perityhlitis
n. Çekumu saran dokuların ilti ...

perityphlic
a. Çekum çevresinde, çekum'u ç ...

periungual
a. Tırnak çevresinde, tırnağı ...

periureteral
a. Ureteri saran. ...

periureteric
a. Ureter çevresine, ureter'i ...

periureteritis
n. Ureteri saran dokuların ilt ...

periurethral
a. Uretrayı saran. ...

periurethritis
n. Uretra çevresindeki dokunun ...

periuterine
a. Rahim (uterus)'i saran. ...

perivaginal
a. Vaginayı saran. ...

perivaginitis
n. Vaginayı saran dokuların il ...

perivascular
a. Damarı saran. ...

perivasculitis
n. Damarkını iltihabı. ...

perivertebral
a. Vertebra çevresinde, verteb ...

perivesical
a. Mesaneyi sarana. ...

perivesicular
a. Seminal vezikül çevresine, ...

perivisceral
a. İç organ çevresinde, iç org ...

periwinkle
n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bi ...

perixenitis
n. doku içindeki yabancı cisim ...

perleche
n. dudak kenarı çatlağı, perle ...

perlingual
a. Dil yoluyla dil üzerinden e ...

permanent
a. Devamlı, sürekli, süreli, p ...

permanganate
n. biochem. Permanganik asidin ...

permeability
n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme ...

permeable
a. Nüfuz edebilen, içine geçil ...

permeation
n. Yayılma, ilerleme, özellikl ...

pernasal
a. Burun yoluyla, burun aracıl ...

pernicious
a. Tehlikeli, öldürücü, pernis ...

pernio
n. (pl. Perniones). See: Chilb ...

perniosis
n. Vücudun çeşitli yerlerinde ...

pero
n. Beyin koklama lobunun dış t ...

pero-,
pref. Sakatlık, kusur. ...

perobrachius
n. Kol ve bacakları şekil bozu ...

perocephalus
n. Başı şekilsiz olan fetüs. ...

perodactylia
n. Parmakların doğuştan yeters ...

perodactylus
n. Parmakları doğuştan yeterin ...

peromelia
n. Bir uzvun teratojenik olara ...

peromelus
n. Kol ve bacakları şekilsiz o ...

perone
n. Kamış kemik, perone, fibula ...

peroneal
n. Perone (fibula)'ye ait, per ...

peroneotibial
a. Fibula ve tibia ile ilgili. ...

peroneus
n. Kamış kemik (fibula) kası. ...

peroplasia
n. Kusurlu gelişim, kusurlu ve ...

peropus
n. Kol ve backaları şekilsiz o ...

peroral
a. Ağız olu ile, peroral, per ...

perosomus
n. Vücudu doğuştan ileri derec ...

perosseous
a. Kemik yoluyla, keimk aracıl ...

peroxidase
n. biochem. Peroksidlerin parç ...

peroxide
n. biochem. Peroksid, oksijenl ...

perpendicular
a. Düşey, perendicularis. ...

perphenzine
n. Antiemetik ve trankilizan b ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z