Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pentolysis
n. pentozun ayrışması veya par ...

pentose
n. biochem. Genel formülü C5H1 ...

pentosemia
n. Kanda pentoz bulunuşu. ...

pentoside
n. biochem. Pentoz'un başka bi ...

pentosuria
n. Pentoz işeme, idrarda pento ...

pentosuric
a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. ...

pentothal
a. Thiopentone (thiopental)'in ...

pentylenetetrazol
n. biochem. Merkezi sinir sist ...

peonin
n. biochem. Asit ve baz reaksi ...

peotomy
n. Penis'in ameliyatla çıkarıl ...

peppermint
n. Nane, menta piperita (yel ç ...

pepsigogue
n. Pepsin salgılanmasını uyarı ...

pepsin
n. Pepsin salgılanmasını uyarı ...

pepsiniferous
a. Pepsin salgılayan ...

pepsinogen
n. Pepsinin inaktif şekli, pep ...

pepsinogenous
a. Pepsiniferous. ...

pepsinuria
n. İdrarda pepsin bulunuşu. ...

pepsis
n. Hazım. ...

peptic
a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili ...

peptics
n. 1. Hazmı kolaylaştıran madd ...

peptid(e)
n. biochem. Aminoasit ihtiva e ...

peptidase
n. biochem. Peptid veya pepton ...

peptides
n. (pl.) Bir veya daha çok say ...

peptidolytic
a. Peptidleri parçalayan. ...

peptogenic
a. pepsin veya pepton yapan, p ...

peptogeny
n. Pepton üretimi. ...

peptolysis
n. Pepsin parçalanması, ...

peptolytic
a. Pepton'u parçalayıcı, pepto ...

peptone
n. biochem. Proteinlerin sindi ...

peptonemia
n. kanda pepton bulunuşu. ...

peptonization
n. Proteinlerin pepsin etkisiy ...

peptonize
v. Pepsin tesiri ile hazmı kol ...

peptonoid
n. Pepton'a benzeyen madde. ...

peptonuria
n. İdrarda pepton bulunması, p ...

per
pref. Vasıtası (yolu) ile. ...

per anum
Anus (makat) yolu ile. ...

per os
Ağız yolu ile, ağızdan peroral ...

per primam intentionem
Bir yaranın iki dudağının asga ...

per primam intentionem.
a. İltihaplanmaksızın iyileşme ...

per rectum
Rektum yolu ile. ...

per rectum.
a. Rektum yoluyla, rektum arac ...

per saltum
Bir sıçrayışta, bir defadan ...

per saltum.
a. Bir hamlede bir atılımda ...

per secundam intentionem.
a. İltihaplanmayı takiben iz b ...

per secundan intentionem
Bir yaranın iki dudağının anca ...

per tertiam intentionem
Bir yaranın iki dudağının aras ...

per tubam
adv. Tüp vya tubavasıtasiyle. ...

per vaginam
Vagina yoluyla, vagina aracılı ...

per vias naturales
a. Tabii yollardan, tabi yolla ...

peracidity
a. Aşırı asidite. ...

peracute
a. Çok keskin, şiddetli, akut, ...

perarticulation
a. Çok keskin, şiddetli, akut, ...

peratodynia
n. See: Cardialgia. ...

percaine
n. Mevzii uyuşturucu bir madde ...

perceive
v. 1. Farkına varmak, duyu org ...

percent
a. Yüzde, %. ...

percentage
n. Yüzde oranı. ...

percept
n. Anlayış, idrak, duyu yolu i ...

perceptible
a. Farkına varılabilir, hissed ...

perception
n. 1. Duyu organları aracılığı ...

perceptive
a. 1. Duyu organları ile alına ...

perceptivity
n. 1. Algılama yeteneği, algı ...

percipient
a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı ...

percolate
v. n. 1. Süzmek, filtredeng eç ...

percolation
n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Fi ...

percolator
n. Süzen, süzücü, süzgeç. ...

percuss
v. muayene maksadiyle parmak v ...

percussion
n. Vücude parmaklarla özel bir ...

percussor
n. Perküsyon yapan alet. ...

percutaneous
a. Perkütan: 1. Deri içine yap ...

perencephaly
n. Beyinde kistler oluşması il ...

perflation
n. Salgıları dışarıya çıkarmak ...

perforans
a. see: perforating. ...

perforated
a. Delinmiş, delikli, perforat ...

perforating
a. Delici, perforans. ...

perforation
n. Perforasyon: 1. Delme; 2. B ...

perforator
n. Delici, kraniotomi'de kulla ...

perforatorium
n. Spermatozoon'un baş kısmınd ...

perfrication
n. Merhem veya sıvı ile oğma. ...

perfrigeration
n. Şiddetli soğuğa maruz kalış ...

perfusion
n. 1. Üzerine veya içine dökme ...

perhexiline
n. Anjin tedavisinde kullanıla ...

peri
perf. Etrafında, çevresinde, y ...

peri-umbilical
n. Göbek çevresinde bulunan, g ...

periacinous
a. Acinus çevresinde bulunan, ...

periadenitis
n. Bir bezin çevresindeki doku ...

perianal
a. Makat (anus) çevresinde bul ...

periangiitis
n. Kan veya lenf damarı çevres ...

periangiocholitis
n. Safra kanalları çevresindek ...

periaortic
a. 1. Aort yakınında, aort'a k ...

periaortitis
n. Aort çevresindeik dokuların ...

periapical
a. Diş kökü apeksini çevreleye ...

periappendicitis
n. Apandisle çevresindeki doku ...

periarterial
a. Arter çevresinde bulunan, a ...

periarteritis
n. Arter dış gömleğinin iltiha ...

periarthritis
n. Eklem çevresi iltihabı, per ...

periarticular
n. Eklem çevresinde yerleşen ( ...

periaxial
a. Eksen çevresinde bulunan, e ...

periaxillary
a. Koltukaltı çevreside buluna ...

periaxional
a. Sinir hücresi (axone) çevre ...

periblast
n. Nüvedışı hücre protoplazmas ...

periblepsis
n. Akıl hastasında gözlerin be ...

peribronchiolitis
n. Bronşiyal çevresi iltihabı, ...

peribronchitis
n. Bronş çevresi iltihabı, per ...

peribulbar
a. Göz küresi çevresinde, göz ...

pericaditic
a. Perikardite ait. ...

pericapsular
a. Kapsül çevresinde, kapsülü ...

pericardiac
a. 1. Perikart ile ilgili; 2. ...

pericardial
a. Perikardla ilgili. ...

pericardiectomy
n. Perikardın ameliyatla çıkar ...

pericardiocentesis
n. Perikardı delme ve boşluğun ...

pericardiolysis
n. 1. Perikardın viseral ve pa ...

pericardiomediastinitis
n. Perikard ve mediyastenin il ...

pericardiophrenic
a. Perikard ve diyaframa ait. ...

pericardiopleural
a. Perikard ve plevraya ait. ...

pericardiorrhaphy
n. Perikard dikilmesi. ...

pericardiostomy
n. Perikard boşluğundaki sıvın ...

pericardiosymphysis
n. Perikardın iki yaprağının b ...

pericardiotomy
n. perikard ameliyatı. ...

pericarditis
n. Perikard iltihabı, perikard ...

pericardium
n. Kalb dışzarı, miyokardı sar ...

pericardosis
n. Perikard hastalığı. ...

pericecal
a. Çekum (körbarsak) çevresind ...

pericecitis
n. Çekum çevresinin iltihabı. ...

pericellular
a. Hücre veya hücreler çevresi ...

pericementoclasia
n. Periodontitis simplex. ...

pericementum
n. Diş kökü ile çene alveolü a ...

pericerebral
a. Beyin (cerebrum) çevresinde ...

pericholangitis
n. Safra kanalları çevresindek ...

pericholecystic
a. Safra kesesi çevresinde bul ...

pericholecystitis
n. Safra kesesini saran dokula ...

perichondrial
a. Perikondrium'la ilgili, per ...

perichondritis
n. Kıkırdak zarfı (perikondr) ...

perichondrium
n. Kıkırdak zarfı, perikondr. ...

perichondroma
n. Perikondr tümörü. ...

perichord
n. Embriyo'da omur taslakların ...

perichordal
a. 1. Notochord'la ilgili; 2. ...

perichoroidal
a. Koroidi saran. ...

periclasis
n. Ezilme sonucu meydana gelmi ...

pericolic
a. Kalın barsak çevresined bul ...

pericolitis
n. Kalın barsak çevresinin ilt ...

pericolpitis
n. Vaginayı saran dokuların il ...

periconchal
a. Konkayı saran. ...

pericorneal
a. Kornea çevresinde bulunan, ...

pericoronal
a. Diş kronu çevresinde buluna ...

pericranial
a. 1. Pericranium'la ilgili; 2 ...

pericranitis
n. Kafatası zarı (perikran)'nı ...

pericranium
n. Kafatası kemiklerinin yüzle ...

pericyazine
n. Chloropromazine'e oranla da ...

pericysteum
n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dok ...

pericystic
a. Mesane kesesine ait. ...

pericystitis
n. Mesane iltihabı, sidik torb ...

pericyte
n. Kılcal damarların duvarında ...

pericytial
a. Hücreiy saran, hücre çevres ...

peridectomy
n. Panüs'ü tedavi amacıyla kor ...

peridental
a. Dişi saran, diş çevresinde ...

peridesmitis
n. Bağı saran zarın iltihabı p ...

peridesmium
n. Bir bağı saran zar, bağ zar ...

perididymis
n. Tunica vaginalis testis, pe ...

perididymitis
n. Perididim (tunica vaginalis ...

peridiverticulitis
n. Barsak divertikülü çevresin ...

periductal
a. Kanalı saran, kanal (boru) ...

periduodenitis
n. Duodenum çevresi iltihabı. ...

periencephalitis
n. Beyin yüzeyinin iltihabı, p ...

periencephalomeningitis
n. Beyin korteksi ile meninksl ...

perienteric
a. Barsak çevresinde, barsağı ...

perienteritis
n. Barsak periton tabakasının ...

perienteron
n. İlkel ahşa boşluğu. ...

periepithelioma
n. Böbreküstü bezi tümörü. ...

periesophaeal
a. Özofagus çevresinde, ösofag ...

periesophagitis
n. Özofagusu saran dokuların i ...

perifistular
a. Fistülü saran, fistül çevre ...

perifocal
a. Bir enfeksiyon mihrakının ( ...

perifollicular
a. Bir folikül çevresinde olan ...

perifolliculitis
n. Saç (kıl) folikülleri çevre ...

perigangliitis
n. Gangliyon çevresi iltihabı. ...

periganglionic
a. Ganglion çevresinde, gangli ...

perigastritis
n. Mideyi saran periton tabaka ...

periglandular
a. Salgı bezi çevresinde, salg ...

periglossitis
n. Dil çevresinde doku ve oluş ...

periglottic
a. Dil derisine ait, periglott ...

periglottis
n. Dil derisi, periglot. ...

perihepatic
a. Karaciğer çevresi iltihabı, ...

perijejunitis
n. Jejunum çevresi iltihabı, p ...

perikaryon
n. 1. Sinir hücresinin gövde k ...

perilabyrinth
n. Kulak labirenti çevresindek ...

perilabyrinthitis
n. Labirenti saran dokuların i ...

perilaryngeal
a. Larenks çevresinde, larenks ...

perilaryngitis
n. Gırtlağı (larynx) saran dok ...

perilobar
a. Lob çevresinde, lob'u çevre ...

perilobitis
n. Lob çevresindeki dokunun il ...

perilymph
n. Perilenf(a), dışlenf (labry ...

perilymphadenitis
n. Lenf düğümü çevresindeki do ...

perilymphangia
a. Lenf damarı çevresinde, len ...

perilymphangitis
n. Lenf damarı çevresindeki do ...

perilymphatic
a. 1. Lenf damarı çevresinde, ...

perimandibular
a. Mandibula çevresinde, mandi ...

perimastitis
n. meme çevresindeki dokuların ...

perimeter
n. 1. Herhangi bir cismin çevr ...

perimetric
a. 1. Uterus çevresinde, uteru ...

perimetritis
n. Uterus'u saran peritonin il ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z