Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pathergasia
n. Fonksiyonel veya organik bi ...

pathergy
n. Birçok antijenlere karşı gö ...

pathetic
a. Duygulanıran, duygusal, içe ...

patheticus
n. 4. kafa çifti, dördüncü kra ...

pathfinder
n. Uretra darlığını genişletme ...

pathic
a. 1. Anormallik gösteren, has ...

patho-anatomy
n. Patolojik anatomi.n. Birçok ...

pathobiology
n. See: Pathology. ...

pathocrine
a. İç salgı bezine ait bozuklu ...

pathocrinia
n. İç salgı bezi veya bezlerin ...

pathogen
n. Hastalık yapan madde veya m ...

pathogenesis
n. Hastalığın esas ve gleişmii ...

pathogenesy
n. See: Pathogenesis. ...

pathogenetic
a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. ...

pathogenicity
n. Hastalık meydanag etirebilm ...

pathogeny
n. Hastalık belirtisi, marazın ...

pathoglycemia
n. Hastalık sebebiyle kanda şe ...

pathogneic
a. Patojeni veya patojeneze ai ...

pathognomonic
a. Bir hastalığın özel belriti ...

pathologic
a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastal ...

pathological
a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. N ...

pathologist
n. Patolog. ...

pathology
n. Hastalık ilmi, hastalık seb ...

patholysis
n. Hastalık sebebiyle dokuları ...

pathomania
n. Delilik. ...

pathomimesis
n. Bir hastalığın belirtilerin ...

pathomimia
n. Yalandan hasta görünme, tem ...

pathomorphism
n. Anormal morfoloji. ...

pathomorphosis
n. Salgından salgılan bir hasa ...

pathophobia
n. Marazi hastalık korkusu, pa ...

pathophoresis
n. Hastalık nakli. ...

pathopleiosis
n. Hastalığını olduğundan daha ...

pathopoiesis
n. Hastalığın oluşması, hastal ...

pathopsychology
n. Hastalık psikolojisi. ...

pathosis
n.Marazi durum, hastalıklı hal ...

pathway
n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir y ...

pathy-
Suff. Normal dışı durum, hasta ...

patient
n. Hasta. ...

patricide
n. 1. Bir kimsenin babasını öl ...

patrmic
a. Hapşırtıcı, aksırtıcı. ...

patroclinous
a. Anne tarafınan çok baba tar ...

patten
n. Kısa bacağı yüksletmek amac ...

pattern
n. 1. Yapılacak herhangi bir ş ...

patulous
a. Açık, yapılmış, yaygın. ...

paul's tube
n. Barsak, batın yüzeyine ağız ...

paul-mikulicz operation
n. Bir kalın barsak bölümünün, ...

paulocardia
n. 1. Kalb atımı durduğu anda ...

paunch
n. Şişman karın. ...

pause
n. Kesinti, durma, duraksama, ...

pavilion
n. 1. Hastanelerde asıl binada ...

pavor
n. Müthiş korku, dehşet. ...

pawlik's grip
n. Çocuk başının pelvisteki du ...

paxwax
n. Ense kirişi. ...

peari
n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uç ...

pearlite
n. biochem. Karbon ve demirden ...

pearson bed
n. Kırık tedavisi için yatırıl ...

peau
n.Deri. ...

pebrine
n. İpek böceklerinin sebep old ...

pecazine
n. Chloropromazine'e çok benze ...

peccant
a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; ...

peccatiphobia
n. Günah işlemekten aşırı kork ...

pechyagra
n. Dirsek eklemini tutan gut. ...

pectase
n. biochem. Meyvalarda pektini ...

pecten
n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, o ...

pectenitis
n. Tarak iltihabı. ...

pectenosis
n. Tarak sertleşmesi. ...

pectin
n. biochem.Bazı bitkilerde bul ...

pectinase
n. biochem. Pektinleri pıhtıla ...

pectinate
a. Taraksı, pectinatus. ...

pectinatus
n. (pl. pectinati). See: Pecti ...

pectineal
a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; ...

pectiniform
a. Tarak şeklinde, tarakıs, pe ...

pectoral
a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya ...

pectoralgia
n. Nevraljik göğüs ağrısı. ...

pectoralis
a. Göğüsle ilgili. ...

pectoriloquy
n. Ağızdan çıkan sözlerin göğü ...

pectorophony
n. Akciğerlerin dinlenmesinde ...

pectose
n. biochem. Olmamış meyvalarda ...

pectosinase
n. Pektoz'un pektin haline dön ...

pectus
n. Göğüs, thorax. ...

peculiar
a. 1. Kişiye has, kendine mahs ...

ped-
pref. 1. Çocuk anlamına önek; ...

ped-o-jet
n. Basınçtan yararlanarak klas ...

pedal
a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgi ...

pedascope
n. Fluoroskopi altında gerçekl ...

pedatrophia, pedatrophy
n. Çocuklarda mesarika içindek ...

pederast
n. Pederasti'ye müptela kişi. ...

pederasty
n. Oğlancılık, kulamparalık, c ...

pedialgia
n. Ayakta hissedilen ağrı, aya ...

pediatirc
a. Çocuk hastalıkları ile ilgi ...

pediatric
a. 1. Çocuk bakımına veya teda ...

pediatrician
a. Çocuk hastalıkları uzmanı, ...

pediatrics, pediatry
n. Çocuk hastalıkları ile uğra ...

pediatrist
n. See: pediatrician. ...

pediatry
n. Çocuk hastalıkları ve tedav ...

pedicel
n. Sap. ...

pedicellation
n. Ayakçık şeklinde küçük çıkı ...

pedicle
n. Küçük çıkıntı. ...

pedicular
a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitler ...

pediculate
a. Küçük çıkıntılı,sap göstere ...

pediculation
n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkın ...

pediculicide
n.Bitleri yokeden faktör (ilaç ...

pediculophobia
n. Bitlerden korkma, aşırı bit ...

pediculosis
n. Bitlilik, bitlenme. ...

pediculous
a. Bitli, bitlenmiş. ...

pediculus
n. Bit. ...

pedicure
n. & v. 1. Ayak ve ayak hastal ...

pediform
a. Ayağa benzer, aşak şeklinde ...

pedigree
n. Şecere, kişinin, dedelerind ...

pedio
pref. See: Ped-. ...

pedion
n. Ayak tabanı ...

pedionalgia
n. Ayak tabanında hissedilen a ...

pediophobia
n. Marazi çocuk veya kukla kor ...

pedobaromacrometer
n. Bebeklerin boy ve ağırlığın ...

pedobarometer
n. Bebeklerin ağırlığını ölçme ...

pedodontics
n. Çocukların diş ve ağız duru ...

pedodontist
n. Pedodonti uzmanı. ...

pedograph
n. Ayak kuvvetini ölçen alet. ...

pedometer
n. Belli bir mesafeyi geçmede ...

pedometry
n. Pedometre ile adım sayısını ...

pedomorphism
n. Kahil (yetişkin) de çocuk v ...

pedophilia
n. Pedofili 1. Çocuklarla aşır ...

pedophobia
n. Çocukladan korkma, çocuklar ...

peduncle
n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı. ...

peduncular
a. Sap (pedünkül) ile ilgili. ...

pedunculate
a. Sap gösteren, saplı. ...

pedunculated
a. Saplı. ...

pedunculotomy
n. Sap ameliyatı. ...

pedunculus
i. 1. Sap; 2. Beyin sapı. ...

peeper
n. Soyunan kadınları veya cins ...

peg
n. 1. Herhangi bir şey destek ...

pehnotype
n. Kişinin kalıtsal yapısının ...

peinotherapy
n. Kişiyi aç bırakarak veya al ...

pel-ebstein's Fever
n. Hodgkin hastalığında düzenl ...

pelada
n. see: Alopecia aresta. ...

peladophobia
n. Marazi kellik korkusu, pela ...

pelage
n. 1. Meleli hayvanların üzeri ...

pelagism
n. Deniz tutması. ...

Peliazeus-Merzbacher Disease
n. Mental anomalilerle birlikt ...

peliosis
n. See: Purpura. ...

pellagra
n. Nikotinik asit eksikliğinde ...

pellagral
a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. ...

pellagrin
n. Pellagralı kimse. ...

pellagroid
a. Pellagraya benzer. ...

pellagrous
a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. ...

pellet
n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3 ...

pelletierine
n. biochem. Barsak şeritlerine ...

pellicle
n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ...

pellicula
n. See: Epidermis. ...

pellucid
a. Saydan, şeffaf, pellucidus. ...

pelma
n. Ayak tabanı. ...

pelmatic
a. Ayak tabanı ile ilgili. ...

pelohemia
n. Kanın normale oranla daha k ...

pelopathy
n. See: pelotherapy ...

pelotherapy
n. Hastalığın, vücuda dıştan ç ...

pelvic
a. Pelvise ait, pelvicus. ...

pelviccephalometry
n. Fetüs başı ve anne pelvisi ...

pelvimeter
n. Pelvis ölçme aleti. ...

pelvimetry
n. Pelvisin ölçülmesi, pelvime ...

pelviotomy
n. Pelvis kemiklerini kesme am ...

pelviperitonitis
n. Pelvis peritonun iltihabı, ...

pelvirectal
a. Pelvis ve rektum'la ilgili. ...

pelvis
n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve ...

pelvisacral
a. Pelvis boşluğunu muayenede ...

pelviureterograhy
n. See. Pyelography. ...

pelycalgia
n. Pelvis'te hissedilen ağrı, ...

pelycology
n. Pelvis'i özellikle kadın pe ...

pemphigoid
a. Pamfigusa benzer. ...

pemphigus
n. Derinin veya mukozanın vezi ...

pempidine
n. Hipertansiyon tedavisinde k ...

pendulous
a. Aşağıya doğru asılı durumda ...

penetrance
n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2 ...

penetration
n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaran ...

penetrometer
n. 1. X ışınlarının herhangi b ...

penia
Suff. Azlık, eksiklik anlamına ...

peniaphobia
n. Fakirlikten aşırı korkma, y ...

penicillamine
n. Ağır metallerle olan zehirl ...

penicillin
n. Küf (penicillium notatum)'t ...

penicillinase
n. biochem. Penisilinin tesiri ...

penicillipm
n. Bazı türlerinin kültüründen ...

penile
a. Penis'le ilgili, penis'e ai ...

penis
n. Kamış, penis, erkek üreme o ...

penitis
n. Penis iltihabı. ...

pennate
a. 1. Tüye benzer, tüy şeklind ...

penniform
a. Tüy şeklinde, tüysü. ...

penology
n. Suçu önleme ve ceza bilimi, ...

penoscrotal
a. Penis ve skrotum'la ilgili. ...

pent (a)
pref. Beş. ...

pentad
n. biochem. Beş değerli bir el ...

pentagaastrin
n. Pilor mukozası tarafından s ...

pentamidine
n. Tyrpanosomiasis, leishmania ...

pentane
n. biochem. Petrol içinde bulu ...

pentaploidy
n. Hücrenin türe has haploid k ...

pentaquine
n. biochem. Sıtmaya karşı kull ...

pentasaccharide
n. biochem. Hidroliz olduğunda ...

pentavalent
a. Beş değerli (element'in bir ...

pentazocine
n. Şiddetli ağrıların giderilm ...

penthrane
n. Methoxyfluorane'in müstahza ...

pentobarbital
a. Sedatif ve hipnotik olarak ...

pentobarbitone
n. Kısa etkili bir barbitürat. ...

pentolinium
n. Hipertansiyon tedaisinde ku ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z