Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

paraphiliac
a. 1. Parafili ile ilgili; 2. ...

paraphimosis
n. Sünnet derisinin kendi kend ...

paraphobia
n. Hafif korku, parafobi. ...

paraphora
n. Hafif derecede zihni bozukl ...

paraphrasia
n. Konuşma bozukluğu, parafraz ...

paraphrenia
n. Akıl hastalığı, bunama, par ...

paraphrenic
a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. ...

paraphrenitis
n. Diafragma'ya komşu dokuları ...

paraplasm
n. 1. Hücre sitoplazmasının sı ...

paraplastic
a. 1. Hücre sitoplazmasının sı ...

paraplectic
a. See: Paraplegic. ...

paraplegia
n. Belden aşağı felç, simetrik ...

paraplegic
a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. ...

paraplegiform
a. Parapleji'ye benzeyen. ...

parapleuritis
n. Göğüs duvarının iltihabı. ...

paraplexus
n. Yan karıncığın koroid ağı. ...

parapophysis
n. Mukayeseli anatomie, omur a ...

parapoplexy
n. Hafif beyin kanaması. ...

parapraxia
n. Hareket güçlüğü, parapraksi ...

paraproctitis
n. Rektum ve anus çevresindeki ...

paraproctium
n. Rektumv e anüsü çevreleyen ...

parapsia
n. Dokunma (temas) duyusuyla i ...

parapsis
n. Marazi dokunam duyusu. ...

parapsoriasis
n. Psoriasis benzeyen deri has ...

parapsychology
n. Telepati ve benzeri duyu öt ...

parapsychosis
n. Akıl hastalığına yaklaşan r ...

parapyloric
a. Pilor yakınında, pilor'a ko ...

pararectal
a. Rektum yakınında yer alan. ...

parareflexia
n. Refleks bozukluğu. ...

pararenal
a. Böbrek yakınında, böbreğe k ...

pararhotacism
n. (r) harfini doğru telaffuz ...

pararhythmia
n. Ritim bozukluğu. ...

pararthria
n. Kelimeleri doğru telaffuz e ...

parasacral
a. Sakrum yakınında, sakrum'a ...

parasalpingitis
n. Fallop tübü (tuba uterina) ...

parasexuality
n. Cinsel sapıklık. ...

parasigmatism
n. (s) harfini doğru telaffuz ...

parasitaemia
n. Kanda parazit bulunamsı. ...

parasite
n. Parazit, asalak. ...

parasitic
a. 1. Parazit veya parazitlerl ...

parasiticide
n. Parazitleri yokeden madde, ...

parasitism
n. 1. Parazitlerin sebep olduğ ...

parasitogenic
a. Parazitlerden doğan, parazi ...

parasitologist
n. Parazitoloji uzmanı. ...

parasitology
n. Parazitlerin bilimsel incel ...

parasitophobia
n. 1. Parazitlerden aşırı kork ...

parasitososis
n. Parazitlerin sebep olduğu h ...

paraspadia
n. Uretra'nın penis'in sağ vey ...

paraspadias
n. See: Paraspadia. ...

paraspasm
n. 1.Bacaklarda aniden gelişen ...

parasteatosis
n. Yağ bezlerinin bozukluğu. ...

parasternal
a. 1. Sternum yakınında, stern ...

parasthenia
n. Ogranik dokunun anormal fon ...

parastruma
n. Paratiroid bezi'nin büyümes ...

parasympathetic
a. Avtonom (otonom) sinir sist ...

parasympathicotonia
n. Vücut işlevleri üzerinde se ...

parasympatholytic
a. Parasempatik sinir sistemin ...

parasympathomimetic
a. Parasempatik sinir sistemin ...

parasympathotonia
n. See: Parasympathicotonia. ...

parasynapsis
n. Meyotik hücre bölünmesinde ...

parasynovitis
n. Sinovyal kese çevresindeki ...

parasystole
n. Sistol ile diastol arasında ...

paratenon
n. Bir kirişin bulunduğu boşlu ...

paratherapeutic
a. Yardımcı tedavi unsuru olan ...

parathion
n. Tarım alanında, insektisid ...

parathormone
n. Paratiroid bezleri tarafınd ...

parathymia
n. Sürmenaj, zihni gerginlik. ...

parathyroid
n.&a.1. Tiroid bezi arkasında ...

parathyroidal
a. Paratiroid bezleriyle ilgil ...

parathyroidectomy
n. Paratiroidin ameliyatla çık ...

parathyroidoma
n. 1. Paratiroid bezinden geli ...

parathyroprivia
n. Paratiroidlerin çıkarılması ...

parathyroprivic
a. Paratiroid bezlerinin çıkar ...

parathyrotoxicosis
n. Paratiroid bezlerinin aşırı ...

paratonsillar
a. Bademciklerin yakınında, ba ...

paratracheal
a. Nefes borusu yanında, konjo ...

paratrophic
a. 1. Gıdasını üzerinde yaşadı ...

paratrophy
n. 1. Gıdasını üzerinde yaşadı ...

paratyphoid
n. 1. Paratifo, paratifo basil ...

paraumbilical
a. Göbek yakınında, göbeğe kom ...

parauterine
a. Uterus yakınında, uterus'a ...

paravaginal
a. Vagina yakınında yer alan. ...

paravaginitis
n. Vagina çevresindeki dokular ...

paravertebral
a. 1. Vertebra (omur) yakınınd ...

paravitaminosis
n. 1. Klasik belritilre bulunm ...

paraxial
a. Vücut eksenine yakın olan. ...

parecnephalocele
n. Kafatası üzerindeki konjeni ...

parectasia
n. See: Parectasis. ...

parectasis
n. Organın aşırı genişleme gös ...

paregoric
a.&n. 1. Ağrı dindirici, teski ...

pareira
n. 1. Chondodendron tomentosum ...

parencephalia
n. Beyinin doğuştan kusurlu ve ...

parencephalitis
n. Beyincik (cerebellum) iltih ...

parencephalon
n. Beyincik, cerebellum. ...

parencephalus
n. Beyni doğuştan kusurlu veya ...

parenchyma
n. Organların özel dokusu, par ...

parenchymal
a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. ...

parenchymatitis
n. Parenkima iltihabı, parenki ...

parenchymatous
n. Parenkimalı, parenkiması ço ...

parenchymitis
n. See: Parenchymatitis. ...

parent
n. Anne veya baba. ...

parental
a. 1. Anne ve baba ile ilgili; ...

parenteral
a. Barsakların ilgisi olmadan, ...

parergasia
n. Anormal şekilde uyarılma. ...

paresis
n. 1. Kısmi (hafif) felç, pare ...

paresthesia
n. Marazi hassasiyet, hastalık ...

paresthetic
a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. ...

paretic
a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2 ...

pareunia
n. Birleşme, cinsel ilişki.a. ...

paridrosis
n. Terleme bozukluğu, paridroz ...

paries
n. (pl. paritees). Duvar, çepe ...

parietal
a. Herhangi bir organın duvarl ...

parietes
n. pl. Bir boşluğun çevresinde ...

parietitis
n. Herhangi bir boşluğu veya o ...

parieto-occipital
a. Parietal ve oksipital kemik ...

parietofrontal
a. Parietal ve frontal kemikle ...

parietotemporal
a. Paryetal ve temporal kemikl ...

paristhmion
n. Bademcik, tonsilla. ...

paristhmitis
n. Bademcik iltihabı. ...

parity
n. Bir kadının doğurduğu çocuk ...

parkinsonism
n. Ellerin titremesi, yüzün an ...

paroccipital
a. Artkafa kemiği yanında. ...

parodontitis
n. See: Periodontitis. ...

paromomycin
n. Yalnız ağızdan kullanılabil ...

paromphalocele
n. Karın duvarında göbeğe yakı ...

paronychia
n. Dolama, panaris, paronikya. ...

paroophoron
n. Paraoforon (Epoophoron'un i ...

parophthalmia
n. Göz çevresindeki bağ dokusu ...

paropsis
n. Görme bozukluğu. ...

paroral
a. Ağız yakınında, ağıza komşu ...

parorchidium
n. Testisin yer değiştirmesi. ...

parorexia
n. İştahın anormal şekilde art ...

parosmia
n. Koku alma duyusunun bozulma ...

parostosis
n. 1. Periost dışında herhangi ...

parotgram
n. Doğum ağrılarının seyrini g ...

parotic
a. Kulak yakınında, kulağın ya ...

parotid
a.&n. 1. Kulağın yakınında bul ...

parotidean
a. Paratid bezi ile ilgili. ...

parotidectomy
n. Parotisin ameliyatla çıkarı ...

parotidic
a. Parotise ait, parotidcus, D ...

parotiditis
n. Parotid bezi'nin iltihabı. ...

parotidosclerosis
n. Parotid bezinin sertleşmesi ...

parotis
n. Kulakaltı tükürük bezi, par ...

parotitis
n. Parotis iltihabı (kabakulak ...

parous
a. Bir veya birkaç çocuk doğur ...

parovarian
a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un ...

parovarium
n. See: Epoophoron. ...

paroxysm
n. Hastalık belritilerinni bir ...

paroxysmal
a. Ani ve geçici krizler halin ...

parricide
n. 1. Bir kimsenin anne veya b ...

parrot's nodes
n. Konjenital sifilizde, front ...

pars
n. (pl. partes). Bölüm, kısım, ...

part
n. See: Pars. ...

parthenogenesis
n. Erkek'le birleşme olmaksızı ...

parthenogenetic
a. Partenogenez şeklinde üreme ...

parthogenesis
n. See: Parthenogenesis. ...

partial
a. Tam olmayan, bütününü kapsa ...

particle
n. Tanecik, atom, cüz, zerre, ...

particulate
a. Ayrı partiküllerden oluşmuş ...

partition
n. 1. Kısımlara bölünme, kısım ...

partner
n. 1. Herhangi bir şey (dans, ...

parturient
a. 1. Doğurmak üzere bulunan; ...

parturifacient
a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç) ...

parturiometer
n. Uterusun ihraç kuvvetini öl ...

parturition
n. Doğurma, doğum. ...

partus
n. Doğum. ...

parulis
n. Dişeti apsesi. ...

parumbilical
a. Göbekaltı. ...

parvicellular
a. Hücreciklerden oluşmuş. ...

parvus
a. Küçük. ...

pas
n. Para-aminosalisilik asid iç ...

pasasge
n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak iş ...

passion
n. 1. Kuvvetli his (heyecan, h ...

passive
a. Kendiliğinden bir iş yapmak ...

passivism
n. 1. Boyun eğme, itaat etme h ...

passivity
n. Hareketsizlik, durgunluk, d ...

pasta
n. See: Paste. ...

paste
n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile y ...

pasteurella
n. Bazı türleri insanlarda, ba ...

pasteurellosis
n. Pasteurella cinsi bakterile ...

pasteurization, pasteurism
n. Özellikle kuduz hastalığını ...

pasteurize
v. 1. Aşı ile tedavi etmek; 2. ...

pasteurizer
n. Pastörizasyon için kullanıl ...

pastil, pastille
n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. ...

patau's syndrome
n. Otozomal trisomi. ...

patch
n. Deri veya mukoza üzerinde d ...

pate
n. Baş, kafa. ...

patella
n. (pl. patellae). Dizkapağı ( ...

patellapexy
n. dizkapağının femurun alt uc ...

patellar
a. Patella'ya ait patellaris. ...

patellectomy
n. Patellanın ameliaytal çıkar ...

patelliform
a. Patellabiçim, dizkapağı şek ...

patellofemoral
a. Patella ve femura ait. ...

patelloid
a. Patella'ya benzeyen. ...

patency
n. Açıklık, kanal veya deliğin ...

patent
a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. ...

paternal
a. 1. Baba ile ilgili, babaya ...

paternity
n. Babalık, baba olma hali. ...

path
n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir t ...

path(o)-
pref. Hastalık, marazi durum. ...

pathema
n. Herhangi bir patolojik duru ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z