Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

panidrosis
n. See: Panhidrosis. ...

panimmunity
n. Tam bağışıklık. ...

panmyelophthisis
n. Kemki iliğinin tam iflası. ...

panmyelosis
n. Kemik iliğinin bütün elemen ...

panneuritis
n. Genel veya multipl sinir il ...

panniculitis
n. Yağ kıtığı tabakası iltihab ...

panniculus
n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı ...

pannus
n. Korneanın zar halini alıp g ...

panochia
n. Koltukaltı bubonu. ...

panophobia
n. Herşeyden korkma hastalığı, ...

panophthalmia
n. Gözün bütün tabakalarının i ...

panophthalmitis
n. See: Panophthalmia. ...

panoptosis
n. Tüm karın organlarının, nor ...

panosteitis
n. Kemiği meydana getiren bütü ...

panotitis
n. İç ve orta kulak iltihabı, ...

panplegia
n. Her iki kol ve bacağı tutan ...

pansinusitis
n. Burnun bütün ek sinüslerini ...

pant
n. 1. Soluma, nefesi kesilme; ...

pantalgia
n. Bütün vücudun ağrıması, pan ...

panthodic
a. Tüm vücuda yayılan, bir mer ...

panthothenic acid
n. B vitamin kompleksine dahil ...

pantie-girdle-syndrome
n. Oturarak iş gören ve pantol ...

panting
n. Sık ve zorlu soluk alma, ne ...

panto-
pref. See: Pant-. ...

pantophobia
n. See: panophobia. ...

panzerherz
n. Perikard yapraklarının iler ...

papain
n. Fibrin ve diğer bazı protei ...

papaver
n. Bazı türlerinden opium (afy ...

papaveraldine
n. See: Xanthaline. ...

papaveretum
n. Opium alkaloidlerinin bir b ...

papaverine
n. Opium'dan elde edilen düz k ...

paper
n. 1. İnce tabaka haline getir ...

papilla
n. (pl. papillae). 1. Kabarcık ...

papillaris
n. (pl. papillares). See: papi ...

papillary
a. 1. Meme başına benzeyen; 2. ...

papillate
a. Üzerinde meme başı şeklinde ...

papillectomy
n. Papillanın ameliyatla çıkar ...

papilledema
n.Göz diski ödemi. ...

papilliform
n. Meme başına benzer biçimde ...

papillitis
n. 1. Görme sinirinin retina'y ...

papillo-adenocystoma
n. Papilom, adenom ve sistom e ...

papilloma
n. Memebaşı gibi çıkıntılar ya ...

papillomatosis
n. Epitel tabakası yüzeyinde ç ...

papillomatous
a. 1. Papillom ile ilgili; 2. ...

papilloretinitis
n. Papilla ve retina iltihabı ...

papillose
a. Meme başı şeklinde kabartıl ...

papillous
a. See: Papillose. ...

papilocarcinoma
n. Habis papilom. ...

papula
n. See: Papule. ...

papular
a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Pa ...

papulation
n. Deri üzerinde çoksayıda pap ...

papule
n. Deride küçük, kenarları iyi ...

papuliferous
a. Üzerinde papüller bulunan, ...

papuloid
a. Papül'e benzeyen. ...

papulopustular
a. Hem papüle, hem de püstüle ...

papulopustule
n. Püstül'e dönüşme halindeki ...

papulosis
n. See: Papulation. ...

papulosquamous
a. Üzeri pullanma gösteren pap ...

papulovesicle
n. Vezikül'e dönüşme halindeki ...

papulovesicular
a. 1. Hem papül hem vezikül'le ...

papyraceous
a. Kağıt gibi, kağıtsı, parşöm ...

par
n. Çift. ...

para
n. 1.Bir veya daha fazla doğum ...

para-
pref. Yanında, yan, para. ...

para-agglutinin
n. biochem. Kısmi aglütinin. ...

para-anesthesia
n. Vücudun alt kısmının uyuşma ...

para-aortic
a. Aortanın yanında bulunan. ...

para-appendicitis
n. Apandis civarında peritonla ...

para-oespohageal
a. Yemek borusunun yanında yer ...

para-urethral
a. Uretra yakınında yer alan. ...

parabion
n. See: Parabiont. ...

parabiont
n. Parabiosis halinde yaşayan. ...

parabiosis
n. 1. İki fetüs'ün tek organiz ...

parabiotic
a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. ...

parablepsia
n. See: Parablepsis. ...

parablepsis
n. Hatalı görme, gözlerin eşya ...

parabulia
n. İradi (istemli) hareketlerd ...

paracanthoma
n. Epidermis'in alt tabakası ( ...

paracardiac
a. Kalbe yakın, kalb yakınında ...

paracasein
n. biochem. Kazeinin pepsin il ...

paracele
n. Beyin yan karıncığı. ...

paracenesthesia
n. Kendini iyi hissetmeme. ...

paracentesis
n. İçinde su toplanmış bir vüc ...

paracentral
a. Merkeze yakın, merkeze biti ...

paracephalus
n. Baş, gövde, el ve ayakları ...

paracetamol
n. Etkisi fenasetin'e benzeyen ...

paracholia
n. Karaciğerden safra ifrazınd ...

parachordal
a. Embriyonda kafa kemiğinin k ...

parachroma
n. Cildin renksizleşmes,i cilt ...

parachromatin
n. Nüve plazması içinde (i) şe ...

parachromatism
n. Renk körlüğü, parakromatizm ...

parachromatopsia
n. Renk körlüğü. ...

paracinesia
n. Motor sinir merkezlerinin h ...

paracme
n. Krizin son mertebesi. ...

paracoele
n. See: Paracele. ...

paracolic
a. Kolon yakınında, kolon'a bi ...

paracolitis
n. Kolon serozasının iltihabı, ...

paracolpitis
n. Döl yolu kasınması, parakol ...

paracolpium
n. Vagina'yı çevreleyen bağ do ...

paracousia
n. See: Paracusia. ...

paracusia, paracusis
n. İşitme duygusunun bozukluğu ...

paracyesis
n. Dış gebelik. ...

paracystic
a. Mesane yakınında, mesane'ye ...

paracystitis
n. Mesane çevresindeki abğ dok ...

paracystium
n. Mesaneyi çevreleyen bağ dok ...

paradentitis
n. Dişi sarandokunun iltihabı. ...

paradentium
n. Dişlerin boynunu çevreleyen ...

paradentosis
n. Dişler etrafındaki dokunun ...

paradidymal
a. Paradidime ait. ...

paradidymis
n. Sperma (meni) kordonuna ait ...

paradipsia
n. Aşırı su isteği, aşırı susu ...

paradox
n. Zıt olma hali, zıddiyet. ...

paradoxic
a. Doğru olabilmesine rağmen g ...

paradoxical
a. See: Paradoxic. ...

paraesthesia
n. Herhangi bir duyusal anomal ...

paraffin
n. biochem. Maden kömüründen ç ...

paraffinoma
n. Dokularda parafin etrafında ...

paraformaldehyde
n. Bir çeşit formaldehid. ...

parafunction
n. Görev bozukluğu. ...

paraganglioma
n. Böbreküstü medullasındaki k ...

paraganglion
n. (pl. paraganglia). Sempatik ...

paragenesis
n. Melezlik. ...

paragenetic
n. Melez. ...

parageusia
n. Tad alam duyusunda anormall ...

paraglobulin
n. Kan serumu ve diğervücut sı ...

paraglobulinuria
n. İdrarda aşırı miktarda para ...

paraglossa
n. Dil şişmesi. ...

paraglossia
n. Dilaltı dokularının iltihab ...

paragomphosis
n. Fetüs başının, herhangi bir ...

paragrammatism
n. Sözcükleri yerinde kullanam ...

paragraphia
n. Yazarken sözcükleri yerinde ...

parahemophilia
n. Plazamda faktör V (proaccel ...

parahepatic
a. Karaciğer'e yakın, karaciğe ...

parahepatitis
n. Karaciğer çevresindeki komş ...

parainfluenza virus
n. Akut üst solunum yolu enfek ...

parakeratosis
n. Derinin kornea tabakasının ...

parakinesia
n. See: Paracinesia. ...

paralalia
n. Konuşma bozukluğu. ...

paralbumin
n. Bir çeşit albümin, paralbüm ...

paraldehyde
n. biochem. Uyutucu olarak kul ...

paralepsy
n. See: Psycholepsy. ...

paralexia
n. Okuyamamazlık, paraleksi. ...

paralgesia, par(a)esthesia
n. Uyuşma, karıncalanma, paral ...

paralipophobia
n. Yapılması gereken herhangi ...

parallagma
n. Kırık kemikte parçaların üs ...

parallax
n. Gözlemci (müşahit) nin yeri ...

parallergia
n. Belli bir allerjen'e karşı ...

parallergic
a. 1. Parallerji ile ilgili; 2 ...

parallergin
n. Parallerji'ye sebep olan al ...

parallergy
n.Allerji ile ilgili olaylar. ...

paralogia
n. Muhakeme bozukluğu, paraloj ...

paralyse
v. 1.Felce uğratmak, felç meyd ...

paralyser
n. 1.Felç meydana getirici her ...

paralysis
n. Genel felç, paralizi. ...

paralytic
n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce ...

paralyzant
a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç m ...

paralyze
v. See: Paralyse. ...

paralyzer
n. See: Paralyser. ...

paramastitis
n. Meme altındaki dokuların il ...

paramastoid
a. Temporal kemiğin mastoid çı ...

paramedian
a. Orta bölümün yakınında bulu ...

paramedian,
a. Orta çizgiye yakın, orta çi ...

paramedical
a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ...

paramenia
n. 1. Düzensiz adet görme; 2. ...

parametric
a. Uterus çevresinde bulunan, ...

parametritis
n. Parametriyum iltihabı, para ...

parametrium
n. Uterus çevresnideki hücreli ...

parametropathy
n. Parametrium'u tutan herhang ...

paramimia
n. Hareket yeteneği yokluğu, h ...

paramitome
n. See: Hyaloplasm. ...

paramnesia
n. Geçirmekte olduğu bir tecrü ...

paramorphia
n. Şekil bozukluğu, şekil anom ...

paramterismus
n. Genişbağ (ligamentum latum) ...

paramusia
n. Notaları ve sesleri ayırma ...

paramyoclonus
n. Çeşitli kas gruplarında zam ...

paramyotonia
n. Kas tonüsünün patolojik ola ...

paranasal
a. Burun boşluklarıın yakınınd ...

paraneoplastic
a. Kanser vakalarında, esas va ...

paranephric
a. 1. Böbrek yakınında, böbreğ ...

paranephritis
n. 1. Böbrek çevresindeki bağ ...

paranephros
n. Böbreküstü bezi. ...

paranesthesia
n. See: Paraanesthesia. ...

paraneural
a. Sinire yakın, sinire komşu, ...

parangi
n. See: Yaws. ...

paranoia
n. Esasını bilinç altındaki ko ...

paranoiac
a. 1. Paranoya ile ilgili, par ...

paranoic behaviour
n. Başkalarının davranışlarınd ...

paranoid
a. 1. Paranoya'ya benzeyen, pa ...

paranomia
n. Görünmüş veya dokunulmuş ci ...

paranuclear
a. Çekirdek yakınında, çekirde ...

paranucleus
n. Hücre sitoplazmasında, baza ...

paraomphalic
a. Göbek yakınında,g öbeğe kom ...

paraovarian
a. See: Parovarian. ...

paraparesis
n. Her iki bacağı tutan orta d ...

paraparetic
a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2 ...

paraperitoneal
a. 1. Periton yakınında, perit ...

paraphasia
n. Hafif afazi, parafazi. ...

paraphasic
a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. ...

paraphemia
n. Konuşma bozukluğu, parafemi ...

paraphia
n. Dokunma duyusu bozukluğu, p ...

paraphilia
n. Cinsel sapıklık, parafili. ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z