Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pyloroplasty
n. Pilor ameliyatı. ...

pyloroscopy
n. Pilor muayenesi. ...

pylorospasm
n. Mide ile duodenum arasındak ...

pylorostenosis
n. Pilor stenozu. ...

pylorostomy
n. Karın duvarı yolu ile pilor ...

pylorus
n. Midenin onikiparmak barsağa ...

pyo
pref. Cerahat, irin. ...

pyo-ovarium
n. Yumurtalık apsesi. ...

pyocalyx
n. Böbrek pelvisi (piyelon) ve ...

pyocele
n. Testis çevresinde cerahat t ...

pyocelia
n. Periton boşluğunda cerahat ...

pyocephalus
n. Beyinapsesi, piyosefal. ...

pyochezia
n. Dışkıda cerahat bulunması,i ...

pyocnanin
n. biochem. Cerahatta bulunan ...

pyococcus
n. Cerahat yapan küresel bakte ...

pyocolpocele
n. 1. Vagina'da gelişen içi ce ...

pyocolpos
n. Vagina'da cerahat toplanmas ...

pyocyanase
n. biochem. Pseudomonas aerugi ...

pyocyst
n. Cerahatli kist, piyosist. ...

pyoderma
n. cerahatli bir cilt hastalığ ...

pyodermatitis
n. Piyojen enfeksiyondan ileri ...

pyodermatosis
n. Piyojen kaynaklı cilt hasta ...

pyofecia
n. Cerahatli dışkı, feçeste ir ...

pyogenesis
n. 1. Cerahat meydana gelme am ...

pyogenic
a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; ...

pyohemothorax
n. Plevra boşluğunda cerahat v ...

pyoid
a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat ...

pyolabyrinthitis
n. Kulak labirentinin cerahatl ...

pyometra
n. Rahim (uterus)'de cerahat t ...

pyometritis
n. Uterusun cerahatil iltihabı ...

pyonephritis
n. Böbreğin cerahatli iltihabı ...

pyonephrolithiasis
n. Böbrekte taş ve cerahat bul ...

pyonephrosis
n. Böbrek dokusunun cerahatli ...

pyonychia
n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın ...

pyopericarditis
n. Cerahatli perikardit. ...

pyopericardium
n. Perikardda cerahat bulunmas ...

pyoperitoneum
n. Periton boşluğunda cerahat ...

pyoperitonitis
n. Peritonun cerahatli iltihab ...

pyophthalmitis
n. Gözün cerahatli iltihabı, p ...

pyophysometra
n. Uterusda gaz ve cerahat bul ...

pyoplania
n. Cerahatin bir yerden başka ...

pyopneumoperitoneum
n. Periton boşluğunda cerahat ...

pyopneumoperitonitis
n. Periton boşluğnuda cerahat ...

pyopneumothorax
n. Plevra boşluğunda cerahat v ...

pyopoiesis
n. Cerahat oluşması, cerahatla ...

pyoptysis
n. Cerahat kusma. ...

pyorrhea
n. (Özellikle diş etinde) irin ...

pyosalpingitis
n. Salpenksin cerahatil iltiha ...

pyosalpingo-oophoritis
n. Salpenks ve yumurtalığın ce ...

pyosalpinx
n. Salpenkste cerahat toplanma ...

pyosclerosis
n. Dokuda cerahata bağlı olara ...

pyosepticemia
n. Piyemi ve septisemi'nin bir ...

pyosis
n. Cerahat oluşumu, cerahatlan ...

pyospermia
n. Meni (semen)'de cerahat bul ...

pyostatic
a. Cerahati kesen (durduran), ...

pyothorax
n. Ampiyem, plevra boşluğuna c ...

pyoumbilicus
n. Göbekte cerahat toplanması, ...

pyourachus
n.Urakda cerahat toplanması. ...

pyoureter
n. Üreterde cerahat toplanması ...

pyovesiculosis
n. Meni kabarcığında cerahat b ...

pyoxanthine
n. Piyosinan oksidasyonundan e ...

pyoxanthose
n. Cerahatten eldeedilen sarı ...

pyramid
n. Konik tepe (kabartı), koni ...

pyramidal
a. 1. Organ'ın piramit şekli g ...

pyramidon
n. Ateşli hastalıklarda kullan ...

pyrazinamide
n. Ağız yoluyla kullanılan bir ...

pyrenemia
n. Kanda çekirdekli eritrositl ...

pyrenolysis
n. Hücre çekirdekçiği (nukleol ...

pyretherapy
n. Vücut ısısını, ateş yükselt ...

pyrethrin
n. Pyrethrum adı bitkinin kuru ...

pyrethrum
n. Bir çeşit böcek öldürücü il ...

pyretic
a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe ba ...

pyreto
pref. Ateş anlamına önek. ...

pyretogen
n. Vücut ısısında yükselmeye s ...

pyretogenesis
n. Hummanın meydana gelişi, at ...

pyretogenic
a. Vücut ısısının yükselmesine ...

pyretogenous
a. 1. Vücut ısısının yükselmes ...

pyretology
n. Ateşli hastalıkları inceley ...

pyretolysis
n. Ateşin düşmesi, piretoliz. ...

pyretotherapy
n. Sun'i olarak vücut ısısını ...

pyretotyphosis
n. Yüksek ateşin sebep olduğu ...

pyrevemia
n. Kanda aşırı pirüvik asit bu ...

pyrexia
n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ıs ...

pyrexial
a. Hummalı, ateşli. ...

pyridine
n. biochem. Katrandan elde edi ...

pyridostigmine
n. Neuromüsküler plakta asetil ...

pyridoxine
n. biochem. B6 vitamini. ...

pyrimethamine
n. Sıtma korunmasında kullanıl ...

pyrimidine
n. biochem. Bir organik bileşi ...

pyro
pref. Sıcaklığa ait, ateşle il ...

pyroborate
n. biochem. Pirobirik asidin t ...

pyrocatechol, pyrocatechin
n. biochem. Fotoğrafçılıkta ku ...

pyrochemical
a. biochem. Yüksek sıcaklık ki ...

pyrogallate
n. biochem. Pirogalol tuz veya ...

pyrogalliol
n. biochem. Fotoğrafçılıkta ku ...

pyrogen
a. Vücut hararetini yükselten, ...

pyrogenesis
n. Haraket meydana gelme, ısıb ...

pyrogenic
a. Ateş meydanag etiren, piroj ...

pyroligneous
a. Ateş harareti vasıtasıyla o ...

pyrology
n. Ateş veya hararet ilmi piro ...

pyrolysis
n. biochem. Sıcak tesiriyle er ...

pyromania
n. Kasten yangın çıkarma delil ...

pyromaniac
n. Piromani'ye müptela kişi, p ...

pyrometer
n. 1. Yüksek ısı derecesini öl ...

pyrometric(al)
a. Sıcaklık derecelerini ölçme ...

pyronine
n. Histolojide kullanılan kırm ...

pyrophobia
n. Marazi ateş korkusu, pirofo ...

pyrophorus
n. Hava ile temasında, süratle ...

pyrophosphate
n. biochem. Pirofosforik asidi ...

pyroris
n. Mide kaynaması veya mide ek ...

pyrosulphate
n. biochem. Pirosülfat. ...

pyrotherapy
n. Sun'i olarak vücut ısısının ...

pyrotoxin
n. Vücutta ateş meydana getire ...

pyroxylin (e)
n. biochem. Selüloz nitratlard ...

pyrrole
n. biochem. Kloroform gibi kok ...

pyruvate
n. Pirüvik asit tuzu. ...

pyruvic
a. biochem. Renksiz sıvı bir k ...

pyuria
n. İdrara cerahat karışması, c ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z