Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

prussiate
n. biochem. Asit prusik tuzu. ...

prussic
a. biochem. Kiyanus nevinden, ...

psalis
n. See: Fornix ...

psammoma
n. Granül maddeis ihtiva eden ...

psammosarcoma
n. Granül madde ihtiva eden sa ...

pselaphesia
n. Dokunma duyusu. ...

psellism
n. Kekemelik. ...

pseud(o)
pref. Yalancı, yanlış psödo. ...

pseudaconitine
n. biochm. Aconitum ferox'dan ...

pseudacousma
n. Seslerin nitelik veya tınıs ...

pseudarthritis
n. Yalancı artrit, histerik ek ...

pseudatheroma
n. Yağ kisti. ...

pseudencephalus
n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ...

pseudesthesia
n. Normal bir uyarıma bağlı ol ...

pseudo-parkinsonism
n. Postensefalitik kaynaklı ol ...

pseudoamenorrhea
n. 1. Adet kanının dışarı akam ...

pseudoanemia
n. 1. Kan bulguları normal olm ...

pseudoangina
n. Anjin şeklinde sinir bozukl ...

pseudoangioma
n. Rekanalize olmuş vena tromb ...

pseudoapoplexy
n. Kanamasız apopleksiye benze ...

pseudoappendicitis
n. Apandiks'te iltihaplanma ol ...

pseudoarthrosis
n. İyileşmemiş kırık yerinde m ...

pseudoataxia
n. Ataksi şeklinde genel koord ...

pseudocartilage
n. Kıkırdağı andıran doku. ...

pseudocartilaginous
a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklin ...

pseudocast
n. İdrarda görülen yalancı sil ...

pseudocele
n. Belynin beşinci karıncığı, ...

pseudocholecystitis
n. Safra kesesinde iltihaplanm ...

pseudocholesteatoma
n. Yalancı kolesteatom. ...

pseudocholin steras
n. Kan plazmasında ve sinir do ...

pseudochorea
n. Yalancı kore. ...

pseudochromesthesia
n. Sesleri renk olarak alan hi ...

pseudochromhidrosis
n. Terin anormal bir renge sah ...

pseudocirrhosis
n. Perikardit sebebiyle meydan ...

pseudocoloboma
n. İris üzerinde kolobom'u and ...

pseudocopulation
n. Hayvanlarda görülen bir cin ...

pseudocoxalgia
n. Genellikle gençlerde görüle ...

pseudocrisis
n. Yalancı kriz. ...

pseudocroup
n. Ekseriya birden bire ve gec ...

pseudocryptorchidism
n. Kremasterik kasın kasılması ...

pseudocyst
n. yalancı kist. ...

pseudocyyesis
n. Yalancı gebelik. ...

pseudodiphtheria
n. Difteri basili dışında herh ...

pseudoedema
n. Deri üzeirnde ödem'i andıra ...

pseudoganglion
n. sinir üzerinde kalınlaşma g ...

pseudogestation
n. see: Pseudopregmancy.n. sin ...

pseudogeusia
n. Sebepsiz tat duygusu. ...

pseudoglioma
n. Yalancı gliyom. ...

pseudoglottis
n. Yalancı ses telleri arasınd ...

pseudogonorrhea
n. Gonokok dışı herhangi bir b ...

pseudohaustration
n. Kolon duvarındaki ödemli bö ...

pseudohemophilia
n. Pıhtılaşma yeteneğinde herh ...

pseudohemoptysis
n. Ağzından akciğer kaynaklı o ...

pseudohereditary
n. Müteakip nesillerde görülen ...

pseudohermaphrodite
n. Yalancı hermafrodit. ...

pseudohermaphroditism
n. Kşide cinsiyet özelliklerin ...

pseudohernia
n. Yalancı fıtık. ...

pseudohypertrophic
a. 1. Psödohipertrofi ile ilgi ...

pseudohypertrophy
n. Ödev gören doku dışındaki h ...

pseudojaundice
n. Safra pigmentleri ile ilgil ...

pseudologia
n. 1. Yazarken veya konuşurken ...

pseudologia fantastica
n. Bazı histeri vakalarında gö ...

pseudomania
n. 1. Yalandan, taklitle meyda ...

pseudomasturbation
n. Penisi daimi sıvazlamakla b ...

pseudomelanosis
n. Öldükten sonra dokuların pi ...

pseudomembrane
n. Yalancı zar. ...

pseudomembranous
a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2 ...

pseudomenstruation
n. Endometriyum'da siklik deği ...

pseudomonas
n. Hareket yeteneğine sahip gr ...

pseudomucin
n. Yumurtalık kistlerinde bulu ...

pseudomyopia
n. Kirpksi kasların zaman zama ...

pseudomyxoma
n. içinde mukustan oluşan koyu ...

pseudonnesia
n. Kişinin görmediği şeyleri v ...

pseudoparesis
n. Yalancı parazi (histeride g ...

pseudophlegmon
n. İltihaba bağlı olmaksızın d ...

pseudoplade
n. Küçük beyaz nedbelrle müter ...

pseudoplegia
n. Histerik felç, psödopleji. ...

pseudoplepsis
n. Çarpık görme. ...

pseudopodia
n. Sahte bacak. ...

pseudopodium
n. Hareketi temin etme ve çevr ...

pseudopolyposis
n. pl. Özellikle önceden geçir ...

pseudopolypus
n. İltihabın sebep olduğu, pol ...

pseudopregnancy
n. Yalancı gebelik. ...

pseudopsia
n. Olmayan şeyleri görme veya ...

pseudopterygium
n. Konjunktiva üzerinde herhan ...

pseudoptosis
n. Alt ve üst göz kapağı arası ...

pseudorecation
n. Deri altına enjekte edilen ...

pseudorickets
n. Böbrek raşitizmi. ...

pseudosclerosis
n. Tremor, göz siniri atrofisi ...

pseudosmallpox
n. Çiçek hastalığına benzer de ...

pseudosmia
n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan ...

pseudostoma
n. Yalancı ağız (tesbit edilmi ...

pseudotumor
n. İltihaba bağlı, tümör'e ben ...

pseudoxanthoma
n. Ksantom'u andıran durum. ...

psilosis
n. Psiloz, 1. Saçları döken bi ...

psilotic
a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili ...

psittacosis
n. Papağan hastalığı (pnömoni ...

psoas
n. Belin iki kasından biri, ps ...

psoitis
n. Psoas kası veya kılıfının i ...

psora
n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis. ...

psorelacosis
n. Uyuz sebebyle meydana gelen ...

psoriasiform
a. Psoryazis (sedef hastalığı) ...

psoriasis
n. Müzmin bir cilt hastalıı. ...

psoriatic
a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. ...

psorophthalmia
n. Göz kapağı serbest kenarlar ...

psorosperm
n. Bazı hayvanlarda hastalık y ...

psorospermosis
n. Myxorporidia takımı parazit ...

psorous
a. Uyuzlu, kaşıntılı. ...

psych
pref. Akıl, zihin, ruh anlamın ...

psychalgia
n. 1. Sinir sisteminde patloji ...

psychanopsia
n. Ruhi körlük, psikanopsi. ...

psychasthenia
n. Ruhi veya akli zafiyet, psi ...

psychasthenic
a. Psikasteniye ait. ...

psychataxia
n. Konfüzyon, ajitasyon ile mü ...

psyche
n. Akıl ...

psycheclampsia
n. Had mani nöbeti. ...

psychiatric
a. Psikiyatriye ait. ...

psychiatrist
n. Akıl hastalıkları uzmanı, a ...

psychiatry
n. Akıl hastalıkları bilimi, p ...

psychic(al)
a. 1. Ruhi psişik; 2. akli ...

psychics
n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi ...

psycho
pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh ...

psychoalgia
n. Soğuktan ağrı duyma hali, p ...

psychoallergy
n. Bazı şeylere karşı ruhsal a ...

psychoanaleptic
n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı. ...

psychoanalist
n. Psikoanaliz yapan kimse, ps ...

psychoanalysis
n. Bilinç altında bulunar ruh ...

psychoanalytic
a. Psikoanaliz'le ilgili, psik ...

psychoasthenia
n. Zihni meleklerin yetersiz ç ...

psychoasthenics
n. Zeka geriliği ve tedavisini ...

psychobiology
n. Zihinsel ve ruhsal faaliyet ...

psychocatharsis
n. Kişide ruhsal gerginlik yar ...

psychochemotherapeutic
a. Akıl ve ruh hastalıklarını ...

psychochemotherapy
n. Ruhsal hastalıkların iyileş ...

psychocoma
n. Melankoli. ...

psychocutaneous
a. Ruhi hastalıklarla cilt has ...

psychodiagnosis
n. Psikolojik testler ve yönte ...

psychodroma
n. Grup halinde uygulanan bir ...

psychodynamics
n. Zihin faaliyetini inceleyen ...

psychogenesis
n. Akli veya ruhi faaliyet tes ...

psychogenic
a. Ruhi tesirlerden meydana ge ...

psychogeriatrics
n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve ...

psychognosis
n. 1. Ruh tetki ve muayene, ps ...

psychogram
n. Şahsiyet vasıflarını tesit ...

psychokinesis
n. Zihnin arada fiziki kuvvet ...

psycholagny
n. Zihinde uyanan hayallerin k ...

psycholepsy
n. Asabi veya histerik kimsele ...

psycholeptic
a. Zihni sukunete sevkedici, r ...

psychologic
a. 1. Psikoloji (ruh bilim) il ...

psychologist
n. Psikoloji uzanı, psikolog. ...

psychology
n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloj ...

psychometric
a. Ruhsal olayların süresini v ...

psychometrician
n. Psikometri uzmanı. ...

psychometry
n. Ruh ölçümü, akli halleri öl ...

psychomotor
n. İradi (istemli) harekete ai ...

psychoneurosis
n. Beyinde bir hastalık olunam ...

psychoneurotic
a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2 ...

psychonomy
n. Akıl (zihin) faaliyeti kanu ...

psychonosology
n. Akıl hastalıklarını inceley ...

psychoparesis
n. Zeka geriliği. ...

psychopath
n. Akıl veya ruh dengesi bozuk ...

psychopathic
a. Psikopatiye ait. ...

psychopathology
n. Hissi ve akli bozuklukların ...

psychopathy
n. Ruhi anormallik bakımından ...

psychopharacology
n. İlaçların akıl üzerindeki e ...

psychophylaxis
n. Akıl hijyeni, psikofilaksi. ...

psychophysics
n. Akıl ile beden arasında gen ...

psychophysiology
n. Ruhi ve fizyolojik hadisele ...

psychoplegia
n. Birdenbire, hastalık şeklin ...

psychoplegic
a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2 ...

psychoprophylactic
a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgi ...

psychoprophylaxis
n. 1. Kişinin akıl ve ruh hast ...

psychorrhea
n. İnsicamsız düşünce sürüsü, ...

psychorrhythmia
n. Değişik akıl faaliyetlerini ...

psychosexual
a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmı ...

psychosis
n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye ...

psychosomatic
a. 1. Ruh ve beden arasındaki ...

psychosomimetic
n. pl. Psikoza benzer semptoml ...

psychosurgery
n. Beyin cerrahisi, akıl ve ru ...

psychotherapeutics, psychotherapy
n. Ruhi tedavi, psikoterapi (r ...

psychotherapist
n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış ...

psychotherapy
n. Ruh hastalıklarında hasta i ...

psychotic
a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz ...

psychotogenic
a. Psikoz meydana getirici, ps ...

psychotonic
a. Zihni kuvvetlendirici, zihn ...

psychotropic
a. Beyin hücreleri üzerinde öz ...

psychr(o)
pref. Soğuk, soğukla ilgili. ...

psychrometer
n. Havanın rutubetini ölçme al ...

psychrophilic
a. Soğuktan hoşlanan, düşük ıs ...

psychrophobia
n. Marazi soğuk korkusu, psikr ...

psychrotherapy
n. Hastalığı soğukla tedavi et ...

psyllium
n. pl. Bir Afrika bitkisinin t ...

ptahonomy
n. Hastalık kanunları bilimi, ...

ptarmus
n. Birden gelip geçen. ...

ptere
n. Kanat şeklinde organ. ...

pterin
n. biochem. Fluoresans veren, ...

pterion
n. Frontal, paryetal, temporal ...

pternalgia
n. Topukta hissedilen ağrı, to ...

pteroylglutamic acid
n. Folikasit. ...

pterygium
n. 1. Kalınlaşmış bir konjonkt ...

pterygoid
a. Kanat şeklinde, kanatsı, pt ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z