Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

preputium
n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2 ...

prepyloric
a. Pilor önünde. ...

prerectal
a. Rektum önünde. ...

prerenal
a. Böbrekten önce veya böbreği ...

preretinal
a. Retina önünde. ...

presacral
a. Sakrum öünde olan. ...

presby-
pref. İhtiyarlık, yaşlılık. ...

presbyatrics
n. Yaşlılık çağı ve bu çağa ba ...

presbyatry
n. İhtiyarlık sebebiyle işitme ...

presbycardia
n. Yaşlılığa bağlı olarak kalb ...

presbycusis
n. Yaşlılığa bağlı olarak işit ...

presbyophrenia
n. İhtiyarlık bunaması. ...

presbyopia
n. Lensin esnekliğinin yaşla a ...

prescribe
v. 1. Tavsiye etmek vermek (il ...

prescription
n. Reçete. ...

presenile
a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli ...

presenility
a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık ...

presenility,
n. Yaşlı olmamasına rağmen yaş ...

presenium
n. Yaşlılık öncesi devre, yaşl ...

presentation
n. 1. Prezantasyon: Doğumda ce ...

preservative
n. 1. Bir müstahzarınbozulması ...

presphenoid
n. Sfenoid kemik cisminin ön p ...

prespinal
a. Belkemiğinin önünde bulunan ...

pressor
n. 1. Uyaran; 2. Kan basıncını ...

pressoreceptive
a. Basınca hassas olan. ...

pressoreceptor
n. Atardamarların duvarında bu ...

pressosensitive
a. See: Pressoreceptive. ...

pressure
n. Tazzyik, basınç. ...

presternum
n. See:Manubrium. ...

presubiculum
n. Hippocampus kıvrımının, kok ...

presuppurative
a. Cerahatlanmadan önce olan. ...

presystole
n. Sistolden önceki ara, diaso ...

presystolic
a. Sistolden önce olan. ...

pretarsal
a. Tarsus kemiği önünde buluna ...

prethyroid
a. Tiroid bezi önünde. ...

pretibial
a. Tibya kemiğinin önünde bulu ...

pretracheal
a. Trakea önünde. ...

pretympanic
a. Kulak zarı önünde. ...

prevalence
n. Toplumda aynı süre içinde b ...

preventive
a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. B ...

preventorium
n. Prevantoryum, ihtiyat teadv ...

prevertebral
a. Omur önünde bulunan, verteb ...

prevesical
a. Mesanenin önünde olan. ...

previable
a. Dış şartlara uyma ve yaşama ...

previtamin
n. biochem. Vitaminlerin önmad ...

prezymogen
n.biochem. Hücre içinde zyomge ...

priapism
n. 1.Şehvet düşkünlüğü; 2. Pen ...

priapitis
n. Penis iltihabı. ...

priapus
n.Erkek cinsel birleşim organı ...

pricking
n. Deri üzerinde batma şeklind ...

prilocaine
n. Yerel damarları daraltıcı m ...

primacy
n. 1.Başta gelme hali, ilk olm ...

primaquine
n. Sıtma ilacı. ...

primary
n. 1.İlk, birinci, birincil, i ...

primates
n. Omurgalı memelilerin insan, ...

prime
a. İlk, birinci, primus. ...

primidone
n. Grand mal vebazen de petit ...

primigravida
n. İlk defa olarak gebe kalan ...

primipara
n. 1.İlk defa olarak doğuranka ...

primiparity
n. Primiparlık, ilk defa doğur ...

primiparous
a.1. İlk defa olarak çocuk doğ ...

primitive
a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ...

primordial
a. 1. Başlangıca ait; 2. Bir f ...

primordium
n. İlkel devresinde bulunan or ...

principal
a. Birinci, başta gelen, ana, ...

principle
n. biochem. Bir maddenin müess ...

print
n. 1.İz, basmakla meydana gele ...

prism
n. prisma: 1. Tabanları birbir ...

prismatic
a. 1. Prizma ile ilgili; 2. Pr ...

prismoid
a. Prizma'ya benzeyen, prizma ...

prismosphere
n. Bir prizma ile yuvarlak bir ...

privates
n.Edep yerleri. ...

pro re nata
adv. Duruma göre, icaba göre. ...

pro-
pref. Ön, önde önünde, önce, e ...

proaccelerin
n. See: Factor V. ...

proamnion
n. Embriyonun yan ve ön kısıml ...

proatlas
n. Bazı hayvanlarda atlas'ın ö ...

proband
n. Jenetik bir hastalıkta, bu ...

probang
n. Boğaza kaçan bir şeyi çıkar ...

probe
v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi so ...

procainamide
n. Paroksismal taşikardi gibi ...

procaine
n. biochem. Lokal anestetik ol ...

procarbazine
n. Hodgkin hastalığında kullan ...

procedure
n. Herhangi bir deney veya ara ...

procephalic
a. Başın ön kısmına ait. ...

procercoid
a. Serkoid öncesi. ...

procerus
a. İnce, uzun. ...

process
n. Proçes, çıkıntı, processus. ...

processus
n. anat. Çıkıntı. ...

prochlorperazine
n. Penothiazine grubuna dahil ...

prochoresis
n. Midede kısmen sindirilen gı ...

procident
a. Sarkmış durum gösteren, sar ...

procidentia
n. Prolaps, bir organın yerind ...

proconceptive
a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıc ...

procreate
v. Yavru meydana getirmek, doğ ...

procreation
n. Üreme, çoğalma. ...

procreative
a. 1. Yavru meydana getirme il ...

proct
pref. 1. Rektum anlamına önek; ...

proctalgia
n. Rektum ağrısı, rektalji. ...

proctatresia
n. Anu sveya rektumun kapalı o ...

proctectasia
n. Rektum genişlemesi, proktek ...

proctectomy
n. Makat barsağının dışarıya f ...

procteurynter
n. Makadı genişletmeğe yarayan ...

proctitis
n. Rektum iltihabı, rektit, pr ...

proctocele
n. Rektumun bir parçasının vag ...

proctoclysis
n. Rektumun içine yavaş srette ...

proctococcypexy
n. Rektum'un sarkma gösteren d ...

proctocolectomy
n. Rektum ve kalın bağırsağın ...

proctocolitis
n. Kalın barsağı ve rektumu il ...

proctocolonoscopy
n. Rektum içinin ve alt kolonu ...

proctocolpoplasty
n. Rektovezikal fistülün tamir ...

proctocope
n. Rektumu muayene aleti, prok ...

proctocystoplasty
n. Rektovezikal fistülün tamir ...

proctocystotomy
n. Mesane taşını rektum yolu i ...

proctodeum
n. Embriyonda ilkel anus. ...

proctodynia
n. Rektum ağrısı. ...

proctogenic
a. Makat veya rektumdan elde e ...

proctologist
n. Rektum ve anüs hastalıkları ...

proctology
n. Rektum ve hastalıkları ile ...

proctomenia
n. Adet'e uyan zamanlarda rekt ...

proctoparalysis
n. Makat büzücü kasının felci, ...

proctoperineoplasty
n. Rektum ve perine (apışarası ...

proctoperineorrhaphyy
n. Rektum ve perine dikilmesi. ...

proctopexy
n. Rektumun tesbiti, proktopek ...

proctophobia
n. Rektum hastalığından anorma ...

proctoplasty
n. Rektumun plastik tamiir, pr ...

proctoptosis
n. Rektum düşmesi. ...

proctorrhagia
n. Makat (anus) kanaması. ...

proctorrhaphy
n. Rektum dikilmesi. ...

proctorrhea
n. rektumdan sümük (mukus) çık ...

proctoscopy
n. Proktoskopla yapılan rektum ...

proctosigmoidectomy
n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ...

proctosigmoiditis
n. Rektum ve sigmoid iltihabı. ...

proctosigmoidoscopy
n. Rektum ve sigmoidin gözle m ...

proctospasm
n. Rektum spazmı. ...

proctostat
n. Kabızlık, peklik, inkibaz. ...

proctostenosis
n. Anus veya rektumun darlığı. ...

proctostomy
n. Rektuma ağız açma, proktost ...

proctotomy
n. Anus ve rektuma tatbik edil ...

proctovalvotomy
n. Rektum kanatlarının ameliya ...

procursive
a. İleri koşan. ...

procyclidine
n. Benzehexol etkisin benzer e ...

prodromal
a. İlk araza ai. ...

prodrome
n. İlk araz bir hastalığın ilk ...

product
n. 1. Müstahzar; 2. Ürün. ...

production
n. Meydanag elme, olma, oluş h ...

productive
a. Ürün veren, verimli, doğurg ...

proenzyme
n. Kendisinden enzim oluşan ma ...

professional
a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesl ...

proflavine
n. biochem. Akriflavin'in çind ...

profound
a. Derin, profundus. ...

profundus
a. derin. ...

profuse
a. Ölçülemeyecek kadar bol, pr ...

progaster
n. Embriyo'da barsağı meydana ...

progenia, progeny
n. Zürriyet. ...

progenital
a. Cinsiyet organlarının dış t ...

progenitor
n. Ata, cet. ...

progeria
n. Bir çeşit ihtiyarlık olup ş ...

progestational
a. Progesteron gibi tesik eden ...

progesterone
n. biochem. Corpus luteum tara ...

progestogens
n. pl. Progesteronea'a benzer ...

proglossis
n. Dil ucu. ...

proglottis
n. (pl. proglottides). Şerit ( ...

prognathic
a. Çıkık çeneli, bir veya her ...

prognathism
n. Altçenenin öne doğru çıkık ...

prognathometer
n. Çenenin ileriye doğru çıkın ...

prognathous
a. Altçenesi öne doğru çıkık o ...

prognosis
n. Bir hasalığın sonu hakkında ...

prognostic
a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Pr ...

prognosticate
v. Hastalığın muhtemelen seyri ...

progranulocyte
n. Beyaz seri hücresi olup miy ...

progress
v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerl ...

progression
n. İlerleme, ileriye doğru git ...

progressive
a. İlerleyen, ilerleyici, prog ...

proguanil
n. ecz. Sıtmanın önlenmesinde ...

prohormone
n. Hormon öncüsü madde. ...

prohunda
a. Derin (Dokunun derinlikleri ...

proinsulin
n. İnsülin öncüsü bileşik. ...

proiosystole
n. Erken sistol. ...

proiotia
n.Cinsel organ veya duyguların ...

projectile
a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye ...

projection
n. Projeksiyon: 1. Bir organın ...

prokaryocyte
n. Çekirdekil genç eritrosit. ...

prolabium
n. Dudağın görülen kısmı. ...

prolactin
n. Süt salgısını canlandıran ö ...

prolan
n. biochem. Gebe kadınların id ...

prolapse
v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. ...

prolepsis
n. Bir krizin vaktinden önce g ...

proleptic
a. Beklenenden daha kısa aralı ...

proliferation
n. Çoğalma, artma (özellikle h ...

proliferative
n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğ ...

proliferous
n. Proliferasyonla vasıflı. ...

prolific
a. Çok yavru verir, mahsuldar, ...

proligerous
a. Çocuk doğuran. ...

proline
n. biochem. tabii bir aminoasi ...

prolymphocyte
n. Lenfoblast ile lenfosit ara ...

promazine
n. Chloropromazin'e benzeyen, ...

promegakaryocyte
n. Megakaryositin ilkel hücres ...

promethazine
n. Toksisitsi düşük olan güçlü ...

promethium
n. biochem. Pm sembolü ile bil ...

promin
n. biochem. Tüberküloz ve cüzz ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z